Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LU Holdings nya portföljbolag vill förhindra vårdskador

Jakob Svensson, grundare NRATIV.
Jakob Svensson är doktorand inom risk och säkerhet vid LTH, Lunds universitet, och skriver sin avhandling om förbättrad patientsäkerhet.

Lunds universitets holdingbolag LU Holding investerar i NRATIV AB, som utvecklar en effektiv analysmiljö för avvikelserapporter inom hälso- och sjukvård. Via artificiell intelligens (AI) och NLP (textanalys) kan bolaget ge helt nya insikter till vårdgivare och vårdchefer och däri ge bättre förutsättningar att förhindra vårdskador.

Nästan var tionde person som söker vård riskerar att drabbas av en vårdskada, enligt en undersökning av Sveriges Kommuner och Regioner (2019). En vårdskada är en undvikbar skada och vårdtiden för dessa patienter är mer än dubbelt så lång som för patienter som inte drabbats. Kostnaden för de extra vårddagar till följd av vårdskador är också mycket hög, för 2019 beräknades den till mellan 7–8 miljarder kronor.

Nystartade NRATIV AB använder avancerad textanalys och språkmodellering för att analysera vårdens egen textbaserade data. Därefter visualiseras informationen på ett användarvänligt sätt så att ledning och chefer lättare kan prioritera resurser och underlätta arbetet med att minimera antalet vårdskador.

Lösningen är tänkt att kunna integreras med befintliga avvikelsehanteringssystem och bolaget håller just nu på att utveckla en modul som gör att känsliga personuppgifter kan hanteras på ett säkert sätt (genom datarensning och automatiserad bearbetning). Bolaget har inlett ett pilotprojekt med Helsingborg stads testbädd och är i startgroparna att inleda ett antal samarbeten med vårdgivare runt om i Sverige.

Bakom bolaget står Jakob Svensson, doktorand inom risk och säkerhet vid LTH, Lunds universitet, som skriver sin avhandling om förbättrad patientsäkerhet, och Nicholas Cullen, forskare på medicinska fakulteten med fokus på statistik och algoritmer. Bolaget har även rekryterat Anna Dagaard till styrelsen, entreprenör med lång erfarenhet av både tillväxtbolag och start-ups med profilering inom hälso- och sjukvården.

Jakob Svensson, som har lång erfarenhet inom vården där han jobbat som sjuksköterska, chef och utredare av vårdskador, menar att deras lösning gör att vårdgivaren kommer kunna överblicka informationen som rapporterats in på ett helt nytt sätt. De kommer få preciserad information, sammanställd av det som personalen rapporterat, något som dagens avvikelsehanteringssystem inte klarar. Statistik från avvikelser som genereras i vården idag speglar inte innehållet i avvikelsen och det är svårt att som vårdgivare få en tydlig bild var risker uppmärksammats.

– För att vårdskador ska förhindras behöver chefer och ledning en tydlig information om vad medarbetarna rapporterat för risker. Det kan inte vara diffusa sammanställningar av rapporter. Genom analys med AI kan vårdgivare få konkret information om t.ex. ”fallskador inträffar ofta på rum 5 pga trasig golvmatta”, säger Jakob Svensson.

Jakob Svensson tog tidigare i år emot Lunds universitets och Sparbanken Skånes pris för Framtidens innovation för social förändring för idén som NRATIV bygger på. LU Holding har följt projektet under en tid och menar att bolaget redan fått positiv respons från potentiella kunder.

– Att få möjligheten att arbeta med projekt som gör vården säkrare och effektivare känns väldigt roligt och givande, säger styrelseordförande och LU Holdings representant Rickard Sjöström.