Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

De bildar nytt impact-bolag som ska skapa effektivare simuleringar av översvämningar

Namn på företaget PluvioFlow bredvid en bild på översvämningar

Tillsammans med tre forskare från Lunds universitet grundar LU Holding och Sandberg Development bolaget PluvioFlow. Bolaget ska tackla klimatförändringarnas hot mot landskap och infrastruktur med en ny spännande simuleringsalgoritm.

Skyfall och översvämningar får allt större konsekvenser. Bara under 2021 hamnade notan för översvämningar från skyfall i Nederländerna, Belgien och Tyskland på en hissnande summa på över 38 miljarder euro. På hemmaplan samma år drabbades Gävleborg av ett tusenårsregn där notan landade på över 2 miljarder kronor.

Forskartrion Andreas Persson, Petter Pilesjö och Abdulghani Hasan från GIS-centrum på Lunds universitet har under 30 års tid forskat på hur vatten rör sig i olika miljöer. Resultat är en ny typ av simuleringsalgoritm med potential att kapa tidsåtgången och ge ett flödesresultat närmare verkligheten. Med effektivare skyfallssimulering vill grundarna skapa bättre förutsättningar att planera för och hantera extrema vattenflöden, inte minst för att skydda liv, tillgångar och samhällskritisk infrastruktur.

”Avancerade simuleringar kan idag ta flera veckor att utföra av experter på olika konsultbolag. Beställarna, som i många fall är kommuner eller fastighetsbolag, beställer oftast en analys som inte riktigt passar deras frågeställning. Samtidigt är de verktyg som finns till för slutkunden ofta alltför förenklade. Ett nytt bättre verktyg har därför möjligheten att göra enorm skillnad både lokalt och globalt”, säger grundaren Petter Pilesjö.  

I samband med bolagsstart kliver matematikern Sam Sarwat in som medgrundare och CTO. Sam kommer närmst från DHI, där han arbetat med mjukvaruutveckling inom hydrologi. 
”Projektet har fångat ett tydligt intresse från både kommuner, försäkrings- och fastighetsbolag. Nästa steg blir att färdigställa en tidig produkt och verifiera den mot marknaden”, säger Sam Sarwat.

Med från start är även entreprenörerna Johan Billgren och Ulf Christiansson som båda har långa erfarenheter av att bygga skalbara mjukvarubolag. Tillsammans med representanter från grundarna, Sandberg Development och LU Holding kommer de att ta plats i styrelsen för att stötta teamet framåt.    

”Det känns otroligt kul att få stötta denna typ av innovation som bygger på gedigen forskning från Lunds universitet och har möjlighet till en enorm positiv samhällspåverkan. Att dessutom få göra det ihop med Sandberg Development, en annan långsiktig och lokal aktör, känns väldigt kul och som en bra grund för bolagets framtida resa”, säger LU Holdings representant och bolagets ordförande Rickard Sjöström.