Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Innovationsverksamheten finns till för att kunskap från Lunds universitet ska kunna förbättra vår värld och människors villkor. Tillsammans med forskare och studenter utvecklar vi idéer och forskningsresultat till innovationer – något som löser ett reellt problem och skapar värde.

 

Lunds universitet är ett av Skandinaviens bredaste, och ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns enorm kunskapstillgång och världsledande forskning. Här utbildas framtidens ledare, samhällskraft, hjältar och entreprenörer. Vi enas kring att förstå, förklara och förbättra människors liv och villkor. Innovationsverksamhetens bidrag är att omsätta kunskapen till verklig nytta, för en hållbar tillväxt och framtid.

Länge har vi varit framgångsrika inom medicinska genombrott och tekniska revolutioner. Men det finns – och behövs – mer innovationskraft än så. Vi stöttar hela Lunds universitet, med hela dess ämnesbredd. Vi har en unik möjlighet att bidra till att lösa de stora samhällsutmaningarna.

Hållbarhet, jämställdhet och inkludering är stöttepelare i vårt arbete. För att tackla de utmaningar som världens står inför behöver vi ta tillvara på flera olika idéer, perspektiv och kompetenser. Vi måste också kunna utveckla lösningar och projekt som är hållbara, såväl socialt, miljömässigt som ekonomiskt.

En stödjande och en investerande del

Den samlade innovationsverksamheten består av en stödjande del och en investerande del. Dessa fungerar som en enhet med ett gemensamt uppdrag. 

LU Innovation är en avdelning inom sektionen Forskning, samverkan och innovation (FSI) och utgör den innovationsstödjande delen. Här får forskare och studenter (via VentureLab, se mer nedan) hjälp att utveckla sina forskningsresultat och idéer, att finansiera innovationsprojekt och stöd inom immaterialrättsliga och juridiska frågor.

Den investerande delen är LU Holding AB som ägs av svenska staten men förvaltas av Lunds universitet. Holdingbolagets uppdrag är att skapa nya bolag baserade på kunskap och forskningsresultat från Lunds universitet vilket bidrar till tillväxt och skapar sysselsättning i Sverige. Läs mer om LU Holding här.

Studentinnovation

VentureLab är en del av LU Innovation som riktar sig till studenter och arbetar för att uppmuntra entreprenörskap och hjälpa studenter och nyexaminerade som vill utveckla en affärsidé eller starta eget. VentureLab erbjuder inspirationsaktiviteter, idé- och affärsutveckling och driver en studentinkubator på Ideon Agora.


Värd för strategiska program

Från LU Innovation drivs också projekt och program i samarbete med andra aktörer. Ett exempel är Innovationskontor Syd som är ett samverkansprojekt mellan högskolorna i södra Sverige. Ett annat exempel är Swelife som är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova och koordineras från LU Innovation.

 

Forskning, samverkan & innovation

LU Innovation ingår i sektionen FSI - Forskning, samverkan och innovation.

Sektionen ger stöd till forskare, externa samarbetspartners och universitetsledning i frågor som rör forskningsfinansiering, finansiering via privata källor, koordinering av innovations- och samverkansprojekt, forskningskommunikation, utbildning på forskarnivå, licensiering och kommersialisering av forskningsresultat samt stöd i samverkansfrågor.