Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Patent, immateriella rättigheter & juridik

Funderar du på att söka patent? Eller är du osäker på om du överhuvudtaget kan skydda din idé? Hos LU Innovation finns innovationsutvecklare med expertis inom immaterialrätt, som har lång erfarenhet av patent och skydd för forskningsbaserade idéer. Här finns också juridisk expertis som kan guida dig.

Foto Johan Persson.

Innovation från universitetsforskning

Även om ditt mål kanske inte är att tjäna pengar på din idé kan ett immaterialrättsligt skydd kan vara avgörande för att dina forskningsresultat ska ha en chans att göra skillnad på riktigt. 

Immaterialrätt bygger på ett antal lagar och prejudikat som ger äganderätt till en intellektuell prestation. Det kan vara upphovsrätt eller industriella rättsskydd, som exempelvis designskydd eller patent. En stor del av vårt arbete rör just kartläggning inför och process för patentering. 

Med rätt rådgivning kan du i de flesta fall kombinera exempelvis en patentering med fortsatt framgångsrik akademisk forskning. 

Hjälp med patent

Det är viktigt att i ett tidigt skede få en klar uppfattning om patenterbarhet och hur patentlandskapet kring dina forskningsresultatet ser ut. Vi kan hjälpa dig att göra nyhetsgranskningar i olika litteraturdatabaser, inklusive internationella patentdatabaser. Resultatet av en kartläggning ger ofta ny kunskap som även tillför värde för det pågående forskningsprojektet. 

Att söka patent kan vara en relativt omständlig, kostsam och tidskrävande process. Vi ger dig stöd under hela processen, vi hjälper dig att skapa en strategi för IP-hantering och ser till att förmedla kontakt med externa patentbyråer om det behövs. 

Immateriella rättigheter kan vara en viktig del av ett starkt värdeerbjudande. Kom ihåg att kontakta oss så tidigt det bara går – vi jobbar för att ditt projekt ska få så bra förutsättningar som möjligt! 

Juridisk expertis

Forskningsresultat uppkommer ofta i samverkan med andra och det är därför viktigt att noggrant utreda de rättsliga möjligheterna till ett framgångsrikt nyttiggörande.

Det så kallade ”lärarundantaget” ger universitetsanställda forskare omfattande rättigheter till eget forskningsresultat, men det ställer även särskilda krav på den enskilda forskaren. Vår jurist kan guida dig igenom krångliga regler och avtal under innovationsprocessen. Typiska frågor rör exempelvis samäganderätt, dataskydd (GDPR) och sekretess.

Kontakta våra patentrådgivare

Vi ger dig stöd i frågor kring immateriella rättigheter.

Per Mercke,
E-post: per [dot] mercke [at] innovation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 12 67

Fredrik Edman
E-post: fredrik [dot] edman [at] innovation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 12 86

 

Kort om patent och IPR

Immaterialrätt eller Intellectual Property Rights (IPR) är ett samlingsnamn för rättsskydd av intellektuella och immateriella tillgångar.

Olika former av immaterialrättsliga skydd är till exempel patent, varumärkesskydd, designskydd och upphovsrätt.

Ett patent gäller i 20 år (för läkemedel 25 år) och för att beviljas patentskydd måste idén vara:

  • ny
  • skilja sig avsevärt från tidigare känd teknik
  • och industriellt tillämpbar.