Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samarbeten och projekt

För att stärka innovationsförmågan och fånga upp forskningsbaserade idéer, arbetar LU Innovation kontinuerligt med att initiera och aktivt delta i olika projekt. Många av dessa projekt genomförs i samarbete med andra lärosäten och partners.

Science for Society

Science for Society är ett Interreg-finansierat projekt där Lunds universitet, genom LU Innovation, samarbetar med danska och norska universitet och parter i innovationssystemet för att öka innovation och tillväxt i Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen.

Det första Science for Society-projektet, som avslutades 2018, syftade till att få doktorander och post-doktorander att börja tänka i banor även utanför akademin och inspirera till entreprenörskap.

Uppföljaren, Science for Society 2.0, ska skapa förutsättningar och facilitera ett starkt innovations-ekosystem. Partners i projektet är Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, LU Holding, Ideon Innovation och MINC. Kontakta sophie [dot] hyden_picasso [at] innovation [dot] lu [dot] se (Sophie Hydén Picasso) för mer information.

Leapfrogs

Projektet Leapfrogs lanserades i november 2011 för att ge studenter bättre möjligheter att utveckla sina affärsidéer. Genom så kallade grodcheckar kan studenter med bra affärsidéer, men som inte har råd eller tid att utveckla dem, få mer tid och kraft åt sina idéer. För mer information se Leapfrogs webbplats.

Swelife

Swelife är ett nationellt initiativ och en del av VINNOVAS satsning på strategiska innovationsområden. Programmet fokuserar på folksjukdomar och vill förbättra livet för patienterna.

Swelife vill stimulera en generisk modell för innovation som bygger på redan existerande strukturer och kompetenser och ge ett mervärde genom att utnyttja dessa nationellt. Målet för programmet Swelife är att Sverige år 2020 är ett av världens ledande ekosystem för life science, som kännetecknas av effektiva och dynamiska nätverk bestående av starka akademiska forskningsmiljöer, små företag, global life science-industri och hälso- och sjukvården.

I Swelife deltar ett flertal aktörer runt om i landet, men programmet drivs från Lunds universitet och LU Innovation.

Swelifes webbplats