Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Finansiering

Den främsta drivkraften bland de forskare och studenter vi möter är nästan aldrig pengar. Men nästan alla är beroende av finansiering för att kunna driva en innovativ idé framåt.

Mattias Esbjörnsson i möte. Foto Johan Persson.

LU Innovation erbjuder möjligheter att finansiera forskningsnära innovationssprojekt på olika sätt. De finansiella stöden är till för att kunna testa och verifiera den innovativa potentialen, och på så sätt minska risker och öka möjligheterna för ekonomisk hållbarhet. 

Stöden som beskrivs här bygger på att projekten stegvis utvecklas och kan, men behöver inte, följa varandra. 

Utöver dessa finansiella stöd, hjälper LU Innovation också till att hitta externa investerare som kan gå in med ekonomiskt stöd i projekt och bolag. Vad som passar just ditt projekt och hur du går tillväga hjälper din innovationsutvecklare dig med. 


Verifiering för samverkan – upp till 150 000 kr

Ett samverkansstöd syftar till att öka samarbetet mellan akademi och omgivande samhälle. 

Stödet erbjuder finansiering för den akademiska parten att initiera ett nytt samarbetsprojekt. Kostnader som kan täckas är exempelvis lön, material och/eller tester.

 

Verifiering – upp till 300 000 kr

Verifieringsstödet ingår i Vinnovas program Validering för tillämpning, och används till att verifiera och validera affärsidéer, affärskoncept eller hypotes om nyttiggörande som är baserade på forskningsresultat eller kunskaptillgångar vid lärosätet. Syftet är att fastställa den lämpligaste strategin för fortsatt kommersialisering. Exempel på aktiviteter för verifieringsstöd: 

  • Behovsanalys av kund. 
  • Att verifiera produktionsmetod. 
  • Analys av regulatoriska eller legala krav. 
  • Viss teknisk verifiering som syftar till att minimera projektrisk. 
  • Kostnader för patent och/eller varumärkesskydd. 

 

Accelerator – upp till 300 000 kr

Acceleratorstödet är ett bidrag för att hjälpa bolag som har tydlig tillväxtpotential med operationell styrka för att accelerera vägen mot marknad. Stödet uppgår till maximalt 300 000 kronor per bolag (för studentprojekt beviljas acceleratorstöd med max 200 000 kr). 


Särskilt för studenter

Test – upp till 10 000 kr

Ett finansiellt stöd i form av ett stipendium, riktat till studenter med syftet att göra en tidig bedömning av en idé. Exempel på aktiviteter är marknadsundersökningar, juridisk hjälp, nyhetsgranskning eller hjälp med grafisk profil.

Leapfrogs

Leapfrogs är ett stipendium som ger studenter vid Lunds universitet, Malmö universitet, Högskolan i Kristianstad och Blekinge Tekniska högskola möjlighet att jobba heltid med sin affärsidé under sommarmånaderna. Stipendium motsvarande studiemedel betalas ut under tre månader, och deltagarna får även tillgång till coachning och inspirationstillfällen.

Mer information finns på Leapfrogs webbplats


Ägarkapital

Lunds universitet kan även, via holdingbolaget LU Holding, ge finansieringsstöd i form av ägarkapital. Genom att vi investerar i ett bolag visar vi att vi tror på det. Det gör det också enklare för andra investerare att följa efter och satsa pengar på idén. För att vi ska investera i ett bolag krävs att det är skalbart, unikt och har stor tillväxtpotential. Dessutom krävs ett starkt och driftigt team. Vår målsättning är att äga maximalt 20 procent av bolaget.

 

 

 

 

Kontakta oss om finansiering

För mer information om finansieringsstöd kontakta någon av våra affärsutvecklare.


För frågor kring ägarkapital och bolagsinvesteringar:
Christine Widstrand, VD LU Holding
christine [dot] widstrand [at] innovation [dot] lu [dot] se
telefon 046-222 12 95 

 

Inte forskningsbaserat?

För idéer som är marknadsnära och entreprenöriella men som saknar anknytning till forskningsbaserad kunskap finns andra stödstrukturer i regionen, till exempel AlmiTillväxtverket eller Uppstart Malmö