Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Idé- och innovationsutveckling

Vi vet att alla projekt är olika och vi har inga färdiga lösningar att servera. Det vi har, är gedigen erfarenhet, en väl beprövad arbetsprocess och ett stort nätverk. Vi är med dig och ditt projekt genom hela idéutvecklingen, och guidar dig framåt.

Möte på LU Innovation. Foto Johan Persson.

 

För oss spelar ingen roll inom vilken disciplin din idé rör sig, eller om slutmålet är en kommersiell marknad eller samhällsnytta. Det är på vägen dit vi kan hjälpa till. 

Med vår process fokuserar vi på att räta ut frågetecken och göra rätt saker vid rätt tidpunkt. Vi lotsar dig och ditt projekt framåt, steg för steg. Ibland går det snabbt, men många av de projekt vi jobbar med är komplexa och kan kräva att vi bygger långsamt. Innovationsresan kan vara lång och är oftast allt annat än spikrak. Du upptäcker, definierar, skapar och utvärderar om vartannat. Och så ska det vara. 

Idébeskrivning och kartläggning

När vi sätter igång är frågorna oftast fler än svaren. Det är helt okej. Det vi behöver från dig i det här läget är en idébeskrivning – och ditt engagemang. För utan dig har vi inget projekt att jobba med. Vi hjälper dig göra en initial kartläggning och utifrån det diskuterar vi vilken som är den bästa vägen framåt för idén. Många aspekter vägs in, till exempel vad du har för ambition, hur marknaden ser ut eller vilka samarbeten som behöver etableras. 

Förutsättningar för en hållbar framtid

När vi stöttar våra innovationsprojekt analyserar vi inte bara den ekonomiska hållbarheten, utan också den miljömässiga och den sociala hållbarheten. På så sätt hjälper vi till att skapa ansvarsfulla företag som är hållbara över tid. Insikt om hållbarhet är idag också en nödvändighet för att attrahera finansiella stöd och investeringar för de projekt och bolag vi stöttar. På samma sätt arbetar vi aktivt med jämställdhet för att inte gå miste om potentiella innovationer, kompetenser eller insikter som är nödvändiga vid innovationsutveckling.