Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt stöd för hållbara innovationer

""

En ny fond ska finansiera projekt som driver på en hållbar utveckling och minskar universitetets klimatpåverkan. Genom att stötta idéer på ett tidigt stadium kan forskning bidra till en positiv samhällsomställning. Tolv miljoner har avsatts till fonden och stödet kan sökas av både forskare och studenter vid universitetet.

Lunds universitet har höga mål om att minska verksamhetens negativa miljö- och klimatpåverkan. Samtidigt finns stor potential att ta vara på nya idéer och använda verksamheten som en testbädd för att utveckla hållbara lösningar i samhället. Med start hösten 2022 får alla studenter och anställda möjlighet att söka finansiering för idéutveckling från den universitetsgemensamma fonden. Fonden ska stötta idéer inom hela hållbarhetsområdet, alltså både ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.

Totalt tolv miljoner kronor avsätts till fonden, fördelat på perioden 2022–2024. På sikt ska fonden finansieras med en avgift som är kopplad till verksamhetens totala klimatavtryck. I en uppstartsfas kommer finansiering från Stiftelsen Akademihemman, en stiftelse som förvaltar jordbruksfastigheter som universitetet äger sedan länge.

Fakta

Hållbarhetsfonden ska stötta förbättrande insatser, nytänkande och förverkligande genom att:

  • Möjliggöra att Lunds universitet agerar testbädd för nya lösningar.
  • Stödja idéutveckling hos studenter och anställda.

För studenter

Stödet utformas som stipendier som möjliggör att arbeta heltid med sin idé under 3 månader under sommaren. Dessutom erbjuds affärscoaching, workshopar och plats i VentureLabs inkubator.

För forskare

För forskningsidéer och projekt inom hållbarhetsområdet finns två typer av stöd. En del av stödet utformas som finansiering till tidiga idéer, för att börja arbeta med och testa idén. En annan del av stödet ska kunna användas för verifiering och validering av omvärldens behov, för de innovationsprojekt som härstammar från forskning vid Lunds universitet. Forskare ska kunna söka upp till 150 000 kronor per projekt.

Administration

Administrationen kommer att skötas av sektionen Forskning, samverkan och innovation och urvalet görs av en bedömningsgrupp med kompetenser från bland annat Hållbarhetsforum, Lunds universitets studentkårer, sektionen Ekonomi (inköp och upphandling) och sektionen LU Byggnad (Säkerhet och miljö) samt relevanta externa aktörer.

Läs mer om Hållbarhetsfonden här