Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utlysning av stöd till utveckling av innovationsidéer vid Humanistiska och teologiska fakulteterna

Nu kan du som forskar eller bedriver forskarstudier vid Humanistiska och teologiska fakulteterna söka upp till 150 000 kr för att utveckla en innovationsidé.

Humanistiska och teologiska fakulteterna uppmuntrar och stödjer utvecklingen av idéer som kan bli nya innovationer genom att tillsammans med LU Innovation avsätta medel till stöd för upp till 5 projekt. Det går att ansöka om upp till 150 000 kr för att på tidigt stadium utveckla en idé som har koppling till den sökandes forskningsområde (endast för direkta kostnader, OH-kostnader täcks ej).

Sophie Hydén Picasso. Foto.

Vad är innovation?

Syftet med stödet är att stimulera utvecklingen av idéer som nyttiggör forskning med anknytning till fakultetens olika forskningsfält.

Innovationer är nya lösningar som skapar värde eller glädje genom att de nyttjas och används.

En innovation kan vara en tjänst, en produkt, en metod, en process. Den kan förbättra något eller vara radikalt ny och banbrytande. En innovation går att mångfaldiga, vilket kan ske genom försäljning men det kan också vara en innovation i sig att få en lösning, att skapa värde genom att komma i bruk eller göra nytta på annat sätt. 

Föregående års beviljade projekt är exempel på detta (länk till LU Innovations engelska webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vad finansieringen kan användas till

Finansieringen kan användas till verifiering, drift, utveckling och/eller arbetstid för att utveckla idén. Doktorander kan efter godkännande av institutionen och HT-fakulteterna utveckla en idé som del av sin institutionstjänstgöring. Stödet ges under år 2023 och återrapporteras senast 30 juni 2024. Arbetet med idén är i första hand inte en del av din forskning, utan detta handlar om nyttiggörande och tillämpning av forskning. Det är positivt om du tidigare har haft kontakter och samarbeten utanför universitetet inom din idés område.

Vem kan söka?

Anställda vid Humanistiska och teologiska fakulteterna som bedriver forskning eller forskarutbildning. I projektet kan samverkan ske med anställda vid andra fakulteter vid LU, dock kan inte projektet finansiera deras lönekostnader.

Så här ansöker du

Skicka in din ansökan på max 2 A4, med utgångspunkt i frågorna nedan senast 31 mars till jonas [dot] sundin [at] kansliht [dot] lu [dot] se (Jonas Sundin). Frågor om utlysningen ställs till sophie [dot] hyden_picasso [at] innovation [dot] lu [dot] se (Sophie Hydén Picasso). Det ska i ansökan intygas (intyg ska bifogas) att den lämnas i samråd med prefekt eller handledare (arbetstiden behöver godkännas av och planeras i samråd med den sökandes närmaste chef). Efter att vi har fått in den blir du eventuellt kontaktad för ett samtal om din idé.

Detta ska dina ansökan besvara:

 • Vad är det för utmaning eller problem som ligger till grund för din idé om lösning? Vilket behov löser eller tillfredsställer du? Idéer med anknytning till Agenda 2030 uppmuntras men det är inte ett krav.
 • Vad vill du uppnå i utvecklingsprojektet?
 • Hur är din idé kopplad till ditt forskningsfält?
 • Vad ser du för tänkbara och värdefulla partners? Vem/vilka skulle du vilja interagera med?
 • Vilka kompetenser ser ut att komplettera dig i utvecklingsarbetet?
 • Hur ser din lösning ut eller hur fungerar den, vad är unikt?
 • Känner du till andra liknande lösningar på utmaningen eller behovet du vill lösa?
 • Vem har nytta av lösningen? För vem skapar den värde?
 • Vad har du för tankar om hur innovationen ska komma i bruk, användas och komma till nytta? Hur ser du på idéns potential?
 • Har du redan kommit igång med ett utvecklingsarbete? Vad är i så fall gjort?
 • Hur mycket medel söker du och hur kommer dessa att användas?
 • Under vilken tid kommer ditt projekt att pågå?

Bedömningskriterier och bedömningsgrupp

 • Långsiktig potential
 • Modell för genomförande
 • Nytänkande
 • Beskrivning av vad man vill uppnå

Beslut om ansökningar som beviljas medel tas av dekanus efter beredning av grupp bestående av:

 • Bo Ahrén, professor emeritus vid medicinska fakulteten och förutvarande vicerektor
 • Jonas Granfeldt, professor vid Språk- och litteraturcentrum
 • Martin Hassler Hallstedt, VD och grundare av företaget Akribian
 • Charlotte Lorentz Hjorth, LU Samverkan (projektledare inom Kulturella och Kreativa Näringar)
 • Johannes Persson, dekanus, Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Sylvia Schwaag Serger, professor vid Ekonomihögskolan och förutvarande prorektor
 • Katarina Scott, Future by Lund (ansvarig för området Kulturella och Kreativa Näringar)
 • Barbara Törnqvist-Plewa, prodekan med ansvar för forskning, Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • En representant för HTS/HTDR

  

Sophie Hydén Picasso från LU Innovation är koordinator och kontaktperson för utlysningen. Kontakta gärna Sophie för att diskutera din idé och ansökan. 

Beslut meddelas skriftligen i maj.

 

 

Frågor?

Kontakta gärna innovationsutvecklare sophie [dot] hyden_picasso [at] innovation [dot] lu [dot] se (Sophie Hydén Picasso) som är koordinator och kontaktperson för utlysningen.

Stöd för din ansökan

Här finns hjälp på traven för din ansökan!

Ladda ner vår vägledning som stöd för att besvara frågorna i din ansökan.

(pdf, 5.35 MB, öppnas i nytt fönster)