EPFF

EPFF logotyp och bild på stora rör

 

Sprunget ur forskning inom vattenresurslära utvecklar EPFF unika vattenledningssystem för dricksvatten och kylvatten. Det EPFF erbjuder är en teknik som kan motverka bakterietillväxt – biofilm – på ledningsnät. Biofilm är ett stort problem i ledningar för dricks- och kylvatten. Stora underhållskostnader och omfattande användning av miljöfarliga kemikalier krävs för att förhindra att rören växer igen via påväxt av biofilmer. Dessutom kan biofilmer lossna och orsaka epidemier av allvarliga sjukdomar hos dricksvattenkonsumenter. EPFF's teknik har därför potential att bespara stora underhållskostnader och användning av miljöfarliga kemikalier.

 

 

 

Kort om EPFF

Metod för att förhindra bakterietillväxt i dricksvattenrör.

Portföljbolag sedan 2016.

 

Portföljansvarig LU Holding:

erik [dot] larsson [at] innovation [dot] lu [dot] se (Erik Larsson), telefon +46 76 771 88 66