Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tidigare innehav

A1M Pharma - A1M Pharma AB (publ) bildades 2008 av forskare verksamma vid Lunds universitet. Bolagets läkemedelskandidat ROSgard™ är baserad på A1M, alfa 1 mikroglobulin, ett kroppseget protein som har stor betydelse för kroppens försvar mot oxidativ stress. Huvudfokus ligger för närvarande på behandling av havandeskapsförgiftning (preeklampsi) och akuta njurskador.

Acconeer – Högfrekventa wavelet-generatorer med mycket låg strömförbrukning. Grundat av Lars-Erik Wernersson, Mats Ärelid och Mikael Egard. Portföljbolag från 2011 till 2020, nu noterat på Nasdaq First North.

AcouSort – en mikrochipteknik för analys och sortering av celler.

Actar – läkemedelsföretag.

Akribian – digitalt inlärningsverktyg som grundar sig på spelifiering - en app med matteövningar som fokuserar på basfärdigheter i matematik.

Applied Geomatics Sweden – mjukvaruutveckling och modellering inom GIS, exempelvis mobila applikationer för information om fysisk tillgänglighet i städer. 

Apertilis – tar fram lösningar som ska göra dörrar säkrare och öka motståndskraften vid inbrottsförsök.

Aventure – bioteknikföretag som utvecklar funktionella livsmedel.

BiBBInstruments – utvecklar en serie unika biopsi-instrument för tidigare cancerdiagnostik, baserade på den patenterade EndoDrill®-teknologin.

BioActive Polymers – utvecklar en spraylösning som kan förebygga sammanväxningar i bukvävnaden vid bukoperationer.  

Bioextrax – teknik för att kostnadseffektivt producera miljövänliga bioplaster. Tekniken kan även användas för att bryta ner restavfall som fjädrar, fiskrens eller slakteriavfall.

BioInvent – läkemedelsföretag fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. 

BioMill – teknik för sortering av spannmål.

BPC Instruments – lösningar för att optimera biogasproduktion. Utvecklar och säljer automatiserade, analytiska instrument som möjliggör en effektivare, mer tillförlitlig och högre kvalitet på forskning och analys.

B Venture – licensbolag för kolesterolsänkande öl.

Caleigo – utvecklar applikationer för mobiltelefoni.

ComVal Research  utvecklar och effektiviserar organisationer genom kommunikationsanalys.

Cognimatics – utvecklar produkter inom området för intelligent övervakning, uppköpt av Axis 2016.

Compacta - produkt för ren kirurgi som kunde användas inom både tekniskt avancerade operationer och fältsjukvård

ConCellae – Biotech-företag som erbjuder nya, naturligt förekommande mikroorganismer (bakterier, jäst och mögel), licensrätter på patenterade mikroorganismer samt konsulttjänster.

Clinical Laserthermia Systems – produkt för behandling av solida cancertumörer.

Debricked – cybersäkerhetsbolag som har utvecklat en molntjänst som hjälper företag att hålla koll på sårbarheter i den open source-mjukvara som kundernas produkter använder. Tjänsten ger också ett beslutsstöd och hjälper kunderna att prioritera hur sårbarheterna ska hanteras på ett systematiskt sätt. Debricked startade som ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt vid Institutionen för elektro- och informationsteknik som genomfördes tillsammans med Axis, Ericsson och Advenica. Under 2022 förvärvades Debricked av internationella mjukvaruföretaget Micro Focus.

Dermagen – utvecklade läkemedel för behandling av infektioner orsakade av mikroorganismer. Slogs samman med två andra biotech-företag och bildade Pergamum.

Efficax Energy - Med Efficax produkt Solarflex kopplas solfångaren på taket enkelt till den befintliga varmvattenberedaren inomhus. Istället för att byta ut fastighetsägarens varmvattenberedare ansluts denna till en mindre kopplingslåda. Det gör att både material- och installationskostnader kan minska med 40 procent utan att systemets kapacitet påverkas.

Exini – utvecklar en mjukvara som hjälper läkare att ställa rätt diagnos.

Finja5 - Forskarna hade en idé om att sprida mänskliga rättigheter till barn i fattiga länder. Ericsson blev med sitt internationella affärsnätverk en perfekt partner. Samarbetet lade grunden till FinjaFive - en social innovation från samhällsvetenskapliga fakulteten.

GasOptics Sweden – erbjuder mättjänster avseende koncentrations- och flödesbestämning av gaser med optisk teknik.

Gasporox - Kan laserteknik användas för att kvalitetssäkra mat i livsmedelsförpackningar utan att skada varken innehåll eller emballage? Idén blev grunden till forskningsbolaget Gasporox.

Idogen – bioteknikbolag som utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller vävnad angrips av patientens immunförsvar. Noterat på Spotlight Stock Market.

InXL Innovation – numer Avensia AB, är moderbolag i en IT-koncern. 

ISET – en kieselbaserad platta full med antikroppar för att upptäcka allvarliga sjukdomar med hjälp av vanliga blodprov. 

Lundoch Diagnostics – utvecklar en metod för att kunna förutsäga risken för typ-2 diabetes.

Lundonia – ytbelagda plastämnen avsedda för biologisk forskning och utveckling.

Medotemic – mobila applikationer för att träna bort hälta.

Medviso – blev först i världen med att följa en hel blodvolyms väg genom hjärtat. Tekniken kan bland annat få avgörande betydelse vid utredning av medfödda hjärtfel eller hjärtsvikt, där blodflödet är helt annorlunda jämfört med ett friskt hjärta. 

Mistbase – utvecklar lösningar inom datakommunikation för uppkopplade prylar, Internet of Things. Såldes 2017 till marknadsledande ARM.

Nanosep – utvecklar produkter inom området för medicinsk diagnostik.

NeuroVive Pharmaceutical – bioteknikbolaget grundades 2000 men forskningen runt den aktiva substansen cyklosporins skyddande verkan på nervceller påbörjades redan 1993.

Nocturnal Vision – teknik och utveckling inom mörkerseende.

Optifreeze - Livsmedelsbolaget Optifreeze frysteknik bygger på samma teknik som gör att gräset blir grönt igen efter långa och kalla vintrar. I grässtråna finns ett protein som skyddar cellerna. Genom att föra in detta naturliga protein i frukt och grönsaker innan infrysning kan cellstrukturerna bevaras intakta. Något som i sin tur leder till att livsmedlens smak, struktur och kvalitet kan behållas genom hela nedfrysningsprocessen.

Phenoliv – utvinner nyttiga antioxidanter från restprodukter av olivoljetillverkning.

Phibioscience – utvecklar ett diagnosstöd för bland annat ADHD.

ProEngCo Tooling – utvecklar metalliska legeringar och produktionstekniker för gjutning.

ResQU – mobiliserat söksystem för att spåra lavinoffer.

SB1Pharma – läkemedel för barncancer.

Senzagen – utvecklar överkänslighetstester för kosmetisk, kemisk, farmaceutisk och livsmedelsindustri, som gör djurförsök överflödiga och produkter säkrare. Noterat på Nasdaq First North.

Sensodetect – utvecklar en mätapparat som kan avslöja om en person lider av schizofreni, ADHD eller Aspergers syndrom.

SpectraCure – mjukvara inom området för medicinteknik.

Speximo – har utvecklat en inkapslingsmetod baserad på små stärkelsepartiklar från quinoaplantan. Metoden kan bland annat användas för att ta fram en ny typ av naturliga hudvårdsprodukter. Såldes till det internationella ingrediensbolaget IFF, International Flavors & Fragrances 2019.

Silent Control  – erbjuder effektivare larmhantering med fokus på reduktion av onödiga larm.

Swiftfoot Grafhics – programvara för att snabbt beräkna avancerad 3D-grafik. Såldes till Intel 2007.

Techmentum – suturnålshållare som kirurger använder under operation.  

Thylabisco – mättnadspiller av spenat, som innehåller thylakoider vilket sänker blodfettsnivåerna och fördröjer kroppens mättnadskänsla samtidigt som de ger naturlig näring

Trafvid AB – trafikteknik och användning av video för att samla olika sorts trafikdata.

Umbilical Design – verkar inom området för arkitektur och industridesign med inriktning på rymdindustri och extrema miljöer.

Veg of Lund -  upptäckte att ett protein från potatis kan fungera utmärkt som emulgeringsmedel och dessutom utan bismaker. Veg of Lund producerar vegansk potatismjölk under produktnamnet DUG.

Vibrosense Dynamics – utvecklar analysinstrument för att mäta känseldefekter från vibrationsskador.

ViscoSens – främjar utveckling av hälsosamma och välsmakande bröd baserat på en vetenskapligt utvärderad mätmetod som kan förutse hur kroppens blodsocker kommer att påverkas.

WntResearch – utvecklar nya anti-metastatiska terapier för behandling av cancerpatienter. 

Ximantis – förutser trafiksköer genom en patenterad matematisk algoritm.

 

 

LU Holding

LU Holding är den investerande delen av innovationsverksamheten vid Lunds universitet.

LU Holding och LU Innovation jobbar sida vid sida, med ett gemensamt uppdrag.

Vill du veta mer?
Kontakta christine [dot] widstrand [at] innovation [dot] lu [dot] se (Christine Widstrand), VD LU Holding.