Spec-Imaging

Bild på färgspektrum och Spec-Imaging i text

 

Spec-Imaging har utvecklat en patenterad optisk mätmetod för vätskor. Metoden kan mäta koncentration, färg och grumlighet i täta vätskor. Behovet av denna mätmetod finns inom en rad olika processindustrier, som läkemedelstillverkning eller dryckesindustrin. För ett bryggeri är det t.ex. viktigt att under bryggningsprocessen hålla koll på halter av olika ämnen, något som med Spec-Imagings metod kan bespara mycket manuellt arbete.

Spec-Imaging bygger på forskning från fysiska institutionen vid Lunds universitet.

 

Spec-Imagings webbplats

 

 

 

Kort om SpecImaging

Optisk mätmetod för vätskor.

Grundat av Edouard Berrocal, Willliam Chaze Elias Kristensson och Jeremias Püls.

Portföljbolag sedan 2020.

 

Portföljansvarig LU Holding:

rickard [dot] sjostrom [at] innovation [dot] lu [dot] se (Rickard Sjöström) telefon +46 76 842 03 95