Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Här finns framtidens innovationer

Vinnarna i Framtidens innovationer 2021

Vad kommer vi att få se för innovationer i framtiden? Under tisdagen presenterades åtta av de mest innovativa idéer och projekt som just nu finns inom Lunds universitet. De fick dela på totalt 400 000 kronor när Lunds universitets och Sparbanken Skånes pris för framtidens innovationer delades ut.

I studentkategorin tog Aatu Keränen och Peymon Hashimoto hem det stora priset för sin idé som kan bidra till färre dödsolyckor och ökad trafiksäkerhet. De utvecklar en ny typ av belysning för tvåhjuliga fordon, som genom att följa fordonets rörelser eliminerar det mörka tomrummet som föraren upplever när hen svänger.

Forskarna Ludwig Schmiderer, Martin Hjort och Jonas Larsson vann det stora priset i kategori anställd. De har på ett tvärvetenskapligt sätt tagit sig an problemet med brist på blodstamcellsdonationer. Genom att kombinera ledande nanoteknologi med stamcellsbiologi har de utvecklat en metod som kan ge fler människor tillgång till en donation av blodstamceller – vilket är skillnaden mellan liv och död för många patienter med blodsjukdomar.

I år delades dessutom en extra utmärkelse i varje kategori ut, Framtidens innovation för Social Förändring, till idéer som inte nödvändigtvis är tekniska lösningar eller medicinska genombrott. För sin ansats att utmana traditionella system och metoder för att åstadkomma social förändring fick studenten Elaine M’Nkubitu och doktoranden Jakob Svensson ta emot detta pris. Elaine M’Nkubitu vill bygga ett system som tar tillvara på det organiska avfallet från marknadsplatser på Kenyas landsbygd, och omvandlar det till högkvalitativ gödning som i sin tur ger större skördar och förbättrar jorden. Jakob Svensson vill minska antalet vårdskador och förbättra patientsäkerheten genom ett analysverktyg som kopplas på befintliga avvikelsehanteringssystem och visualiserar textdata.

Det är femte året som Lunds universitet tillsammans med Sparbanken Skåne, genom sin ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn, delar ut pris till studenter och forskare med idéer så lovande att de kan bli framtidens innovationer.

– Innovation är grunden till framtidens välstånd. Som sparbank verkar vi för en positiv utveckling i regionen och just att stödja entreprenörer och innovationer är viktigt för oss. Med innovationspriset vill vi lite extra lyfta fram de initiativ som kan göra den stora skillnaden i morgondagens Skåne, säger Rasmus Roos, vice VD och bankchef för Sparbanken Skåne.

Det här priset är ett sätt att uppmärksamma den innovationskraft som finns inom universitetet. Vi gör allt vi kan för att se till att den också kommer samhället till nytta.
Linus Wiebe, innovationsdirektör vid Lunds universitet.

Syftet med priset är att uppmärksamma och premiera innovativa idéer som ett sätt att nyttiggöra den kunskap och forskning som finns vid Lunds universitet.

– Det här priset är ett sätt att uppmärksamma den innovationskraft som finns inom universitetet. Vi gör allt vi kan för att se till att den också kommer samhället till nytta, säger Linus Wiebe, innovationsdirektör vid Lunds universitet.

Kategori student

Pris för Framtidens Innovation - 50 000 kr

Ny säker fordonsbelysning för tvåhjuliga fordon – Aatu Keränen & Peymon Hashimoto

Aatu Keränen och Peymon Hashimoto vill utveckla en ny typ av belysning för tvåhjuliga fordon, som genom att följa fordonets rörelser eliminerar det mörka tomrummet som föraren upplever när hen svänger. Idén kan bidra till färre dödsolyckor och ökad trafiksäkerhet. Lösningen utgår från den befintliga strålkastaren, tekniken kostnadseffektiv och användbar för både tillverkare och förare som vill uppgradera.

Titel: Ny säker fordonsbelysning för tvåhjuliga fordon
Namn: Aatu Keränen & Peymon Hashimoto
Studerar: Nyligen utexaminerad från Msc. Entrepreneurship and Innovation, Ekonomihögskolan

 

 

Pris för Framtidens Innovation för Social förändring – 30 000kr

Organiskt avfall till prisvärt och hållbart gödningsmedel - Elaine M’Nkubitu

Kan två problem tillsammans bli en smart lösning? Ja, Elaine M’Nkubitus idé bygger just på det. Organiskt avfall är ett stort problem, framförallt i utvecklingsländer. Samtidigt är det där ofta svårt för småskaliga bönder på landsbygden att få tag på gödningsmedel. Elaine vill bygga ett system som tar tillvara på det organiska avfallet från marknadsplatser på Kenyas landsbygd, och omvandlar det till högkvalitativ gödning som i sin tur ger större skördar och förbättrar jorden. En cirkulär lösning som börjar i lokal skala men som kan vara starten på något större.

Titel: Turning Organic Waste to Affordable and Sustainable Fertilizer
Namn: Elaine M’Nkubitu
Studerar: Masters Student in Environmental Management and Policy, The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

 

 

Hederpriser studentkategori – 25 000 kr

Sighter – Alvaro Itarte, Nicole Rydz, David Antonio Atías Martínez & Andres Rivera Salazar

Teamet bakom Sighter vill öka tillgängligheten för människor med nedsatt syn. Idéen är att med hjälp av Bluetooth-taggar och en app integrerad med röstassistanstjänst, göra offentlig inomhusmiljö tillgänglig och säker. Många meddelanden runt omkring oss är helt enkelt inte tillgängliga för alla – Halt golv, Toalett avstängd, Ej ingång. Med den här idén kan en person med synnedsättning som rör sig inomhus i offentliga miljöer, få meddelande uppläst av sin mobiltelefon.

Titel: Sighter
Namn: Alvaro Itarte, Nicole Rydz, David Antonio Atías Martínez & Andres Rivera Salazar
Studerar: Msc. Entrepreneurship and Innovation, Ekonomihögskolan

 

 

Förvara mat hållbart – Nils Sandberg

Smör härsknar och frukt ruttnar. Att konservera och paketera mat är en pågående kamp mellan människa och natur och matsvinnet är stort. En vanlig industriell lösning för att förbättra hållbarheten för exempelvis chips eller sallad är att paketera dem i plastpåsar med en anpassad atmosfär. Nils idé är ett förvaringssystem för restaurangkök och konsumenter som förbättrar hållbarheten av våra livsmedel genom en skyddande atmosfär. Det är en idé som kan rädda mat, spara pengar och minska klimatpåverkan.  

Titel: Förvara mat hållbart
Namn: Nils Sandberg
Studerar: Kemiteknik, Lunds tekniska högskola

 

Kategori Anställd

Pris för Framtidens Innovation – 100 000kr

Övervinna bristen på blodstamcellsdonationer med hjälp av nanoteknologi – Ludwig Schmiderer, Martin Hjort & Jonas Larsson

En transplantation av blodstamceller är den enda botande behandlingen för en rad blodsjukdomar. Men det kräver att det finns en passande donator – och det gör det inte för många. I ett tvärvetenskapligt samarbete har forskarna Ludwig Schmiderer, Martin Hjort och Jonas Larsson kombinerat ledande nanoteknologi med stamcellsbiologi för att utveckla en metod som kan lösa problemet.

För att få fram blodstamceller använder de navelsträngsblod. Istället för att slängas som avfall efter en förlossning, tas navelsträngen tillvara. Men blodstamceller är känsliga och för att kunna få ut tillräckligt många användbara celler ur en navelsträng krävs ny teknik. Genom att använda nanoteknik kan forskarna föra in biomolekyler i blodstamcellerna från navelsträngen, utan att skada cellerna. Dessa biomolekyler gör i sin tur att många fler blodstamceller går att använda från varje navelsträng. Med den här metoden finns stor potential att erbjuda fler patienter livsnödvändig transplantation, och att göra tillgången till transplantation mer jämlik.

Titel: Overcoming the shortage of blood stem cell donations with nanotechnology
Namn: Ludwig Schmiderer, doktorand, Martin Hjort, forskare & Jonas Larsson, professor.
Verksam vid: Strategiskt forskningsområde Stemtherapy, Medicinska fakulteten samt NanoLund.

 

 

Pris för Framtidens Innovation för Social förändring – 70 000kr

Ett effektivare analyssystem för ökad patientsäkerhet - Jakob Svensson

I Sverige drabbas nära 100 000 patienter varje år av vårdskador. För de här patienterna är vårdtiden lång och kostnaden stor. Det är lag på att rapportera avvikelser, men för att kunna förhindra att det händer igen måste avvikelserna analyseras och åtgärder sättas in. För det är undvikbara skador. Med Jakob Svenssons idé kan stora samhällsekonomiska besparingar göras, med hjälp av ganska med små medel.

Idén är ett analysverktyg som kopplas på befintliga avvikelsehanteringssystem och visualiserar textdata. Med hjälp av AI och språkmodellering kan vårdgivare få överblick och förståelse för de brister som rapporteras vilket gör det betydligt enklare att åtgärda bristerna för att undvika skador i framtiden.

Jakob är själv sjuksköterska, tidigare chef inom sjukvården och numera doktorand inom patientsäkerhet.

Titel: Ett effektivare analyssystem för ökad patientsäkerhet
Namn: Jakob Svensson, doktorand
Verksam vid: Institutionen för bygg- och miljöteknologi, LTH.

 

 

Hederspriser kategori Anställd – 50 000 kr

Transparenta solceller: solcellsfönster - Yang Chen & Magnus Borgström

Behovet av hållbara energilösningar är enormt. Vi skulle kunna lösa vårt stora problem med att hitta alternativ till olja, kol och gas om vi kunde fånga solens strålar på ett smartare sätt.

Yang Chen vill skapa transparenta solceller som kan användas på fönster. Genom att fästa halvledare av nanotrådar på en transparent folie blir det möjligt att använda solceller inte bara på tak, utan också på fönster. Det går till och med att framställa solceller i olika färger, som att byta gardiner.

Yang Chen forskar vid tvärvetenskapliga NanoLund, som är världsledande i att utnyttja nanostrukturens egenskaper och att tillverka nanotrådar billigt och effektivt.

Titel: Transparent solar cells – solar window
Namn: Yang Chen, forskare & Magnus Borgström, professor
Verksam: Fasta tillståndets fysik samt NanoLund, LTH.

 

 

Fagocider: naturliga bekämpningsmedel för hållbart jordbruk – Veronica Ekdahl

Antibiotikaresistens är ett stort problem, och den största delen av antibiotikaanvändningen sker inom jordbruket – för att bekämpa bakterier som förstör grödor och skördar. Veronicas idé handlar om att bekämpa dessa bakterier med fager, särskilda virus som bekämpar vissa bakterier, och på så sätt bidra till ett ekologiskt jordbruk och minskad antibiotikaresistens.

Veronica vill hitta och bygga upp ett bibliotek av olika fager för att kunna erbjuda jordbrukare lösningar anpassade efter deras behov.

Titel: Phagocides: natural pesticides for sustainable agriculture
Namn: Veronica Ekdahl, doktorand
Verksam: Biologiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten