Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LU Holding investerar i solcellsdrivna laddstationer

Yang Wenjing och lokala entreprenörer vid en teststation i Kenya.
Mbegu Solar genomför nu ett pilotprojekt med trettio användare i Kenya.

LU Holding går in som delägare i Mbegu Solar som utvecklar solcellsdrivna laddstationer med digital betallösning för mikroentreprenörer i Afrika.

Bolaget startades 2020 men entreprenören och grundaren Yang Wenjing har arbetat med olika lösningar för solcellsbaserade produkter i utsatta områden i Afrika under de senaste fem åren. Mbegu Solar har sitt huvudkontor i Lund och ett dotterbolag i Kenya, Nairobi, där all pilottestning och hårdvaruutveckling sker.

Trots att utveckling går snabbt i stora delar av Afrika saknas det på många håll fortfarande tillgång till elektricitet och tillförlitliga elnät. Trots detta använder en stor del av befolkningen smartphones och när dessa behöver laddas används ofta dieseldrivna generatorer som opereras av lokala entreprenörer, vilket är både osäkert och bidrar till onödiga utsläpp.

Mbegu Solars lösning består av en solcellsdriven låsbar laddstation för upp till fyra mobiltelefoner med tillhörande digital betallösning. Affärsmodellen bygger på att en mikroentreprenör tar betalt per laddning från slutkunden, som då enkelt betalar via M-Pesa (Kenyas motsvarighet till Swish), varpå Mbegu Solar tar en avgift för mjukvaran och sedan tar ett mikro-finansieringsbolag sin del av avbetalningen på hårdvaran, kvar blir en vinst som betalas ut till den lokala mikroentreprenören. För närvarande håller bolaget på med initiala pilottester av produkten och planen för hösten är att utöka pilottesterna och samla in mer användardata, för att på så vis bevisa dels produktens funktionalitet och dels att affärsmodellen håller. I framtiden ser bolaget möjligheter i att skapa ytterligare laddningsinfrastrukturer för andra produkter med samma digitala betalningslösning.

Yang Wenjing har under lång tid fått stöttning i affärsutveckling och mjuk finansiering via universitetets innovationsverksamhet och 2020 tilldelades projektet Lunds universitets och Sparbanken Skånes pris för Framtidens Innovationer. Sedan årsskiftet har LU Holding fört en dialog som nu resulterat i en investering. En första extern kapitalanskaffning planeras kring årsskiftet.

– Vi ser en otroligt driven entreprenör som angriper flertalet viktiga och aktuella frågor med en spännande affärsmodell som tillsammans med den tilltänkta marknaden skapar ett unikt bolag som vi gärna är med och stöttar, säger LU Holdings VD Christine Widstrand.