Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

De valde att starta företag som ett sätt att sprida sin forskning: ”Vi måste bli bättre på att hantera översvämningar”

Bild på översvämmad gata från euroopa

Petter Pilesjö, Abdulghani Hasan och Andreas Persson var trötta på känslan av att skriva artiklar och presentera på konferenser utan att någonting hände. Följ deras resa från forskningsresultat till att sprida sin forskning genom att starta företaget PluvioFlow, med hjälp av Lunds universitets innovationsverksamhet.

Fyra frågor till Petter Pilesjö, Professor vid Centrum för geografiska informationssystem (GIS-centrum) samt grundare till PluvioFlow. 

Berätta, vad hade ni forskat fram?
 

 – För att samhället ska kunna öka sin motståndskraft mot översvämningar krävs bättre verktyg för att förstå hur vatten rör sig. Vi har skapat en ny typ av algoritm som gör det möjligt att skapa avancerade översvämningssimuleringar, snabbare och enklare. 

Varför valde ni att starta bolag? 
 

 – Vi har varit ute och föreläst om detta på konferenser och i andra forum. Många aktörer har varit väldigt intresserade – men det fanns ingenting som de kunde agera på eller köpa. Vi kom därmed inte vidare trots att vi visste att det vi hade var bra och viktigt.
 

Beskriv processen innan ni tog beslutet att starta bolag

Av en slump träffade vi en innovationsutvecklare från LU Innovation på Gerdahallen. Senare fick vi chansen att skriva ett LU Business Track-avtal vilket innebar att vi fick hjälp av LU Innovation och LU Holding att förbereda och räta ut viktiga frågetecken inför bolagsstart:

(1) Marknadsbiten: Vem är vår kund och hur stor är vår marknad? 
Vi visste redan att kommunerna älskade detta och hade ett stort behov.  Men under LU Business Track fick vi hjälp att lyfta blicken och göra marknadsintervjuer med 50 aktörer inom flera olika områden. Det gav ny energi och insikter till vår forskning och vi såg ett starkt intresse.

(2) Team: Vem ska göra vad? 
Vi fick hjälp att lägga upp ägandet och en plan för rekrytering så att vi kunde fortsätta forska. När vi efter LU Business Track fick en investering av LU Holding så fanns tillräckligt med struktur och startkapital för att vår nyrekryterade CTO skulle våga säga upp sig och hoppa på detta.  

(3) IP: Vad har vi? Vem äger rätt till det? 
En genomlysning av projektets immateriella tillgångar ledde till att vi skrev ett avtal med tidigare projektmedlemmar, för att ett eventuellt bolag skulle ha möjlighet att fullt ut kommersialisera forskningen. 
När vi hade jobbat med marknad, team och IP hade vi ett tillräckligt starkt affärscase för att starta bolag och få med oss både LU Holding och Sandberg Development som investerare direkt från start. Vi hittade även två erfarna styrelsemedlemmar via LU Holdings nätverk som byggt flera mjukvarubolag förut. 
 

Vad blir nästa steg för er? 


 – Vi är nu i ett skede där vi håller på att starta upp piloter tillsammans med några utvalda kunder. Vi är även mitt i processen att rekrytera en VD som kommer axla ansvaret för att driva projektet framåt.  Jag, Andreas och Abdulghani kommer att ha ägande i bolaget och i högsta grad vara engagerade i produktutvecklingen för att säkerställa att forskningsresultaten kommer in i bolaget på bästa sätt. Vi kommer även att fortsätta forska, och när vi hittar spännande möjligheter förs detta över till bolaget så att resultaten kan skapa samhällsnytta. 

Nyfiken på att göra en liknande resa? Ansök till LU Business Track senast den 15 maj.

Lunds universitet (LU) Business Track är ett skräddarsytt program där vi parar ihop dig med ett dedikerat projektteam samt finansiellt stöd för att bedöma och utveckla den kommersiella genomförbarheten av din forskning - tillsammans.

Läs mer och ansök här: LU Business Track