Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LU Holding investerar i lösning för säkrare och skonsammare pre-kliniska försök

Det nybildade bolaget TrackPaw Scientific har utvecklat en metod för att minska antalet gnagdjur som behövs inom prekliniska studier för att ta fram nya läkemedel – och öka välmåendet för de djur som används. Nu investerar LU Holding, Lunds universitets investeringsbolag i TrackPaw.

Det är en lång process att ta fram ett nytt läkemedel. I prekliniska studier analyseras och testas substansen för att fastställa att den är säker och effektiv. Prekliniska studier är dyra, tidskrävande och komplicerade att genomföra och i princip alla läkemedel är testade på djur i varierande omfattning. Djurstudier är strikt reglerade i både svenska och europeiska djurskyddslagar, och används enbart om forskningsresultatet inte kan uppnås med andra metoder.

– Vi hade alla velat undvika användningen av djur inom läkemedelsutveckling, men det är inte möjligt idag. TrackPaw Scientific har en smart lösning som tillför stort värde för såväl djur som producenter, på en mycket stor marknad, säger Eddie Thordarson, portföljansvarig på LU Holding.

Med den lösning TrackPaw Scientific utvecklat kan de djur som används under prekliniska studier kontinuerligt övervakas. Plattformen installeras i hemmiljön och eliminerar dagens behov av invasiva metoder. Med hjälp av sensorer läses aktivitet, vikt och beteendeförändringar av. Det möjliggör i princip en livesändning av djurets mående, menar grundaren och vd Liza Tchapanova.

– Vår lösning sparar både pengar och tid. Genom kontinuerlig monitorering av djuren kan åtgärder snabbare sättas in vid avvikande mönster. Men framför allt kan vi bidra till att reducera antalet djur som behövs inom läkemedelsutveckling samt öka välmåendet för dem, menar hon.

Liza Tchapanova är utbildad inom biomedicin och det var hennes egen erfarenhet inom prekliniska försök som födde idéen till TrackPaw Scientific.

Bolaget är i dagsläget inne i en betaversions-optimering av produkten, och är snart redo för testning hos potentiella kunder inom läkemedelsbranschen.

För mer information

eddie [dot] thordarson [at] innovation [dot] lu [dot] se (EddieThordarson), portföljansvarig LU Holding, tel: +46 708 749 902

Om LU Holding

LU Holding AB är Lunds universitets investeringsbolag, och en del av universitetets samlade innovationsverksamhet. LU Holding ägs av svenska staten men förvaltas av Lunds universitet.

Holdingbolaget kan stödja och finansiera bolagsstarter, men också äga, förvalta och sälja andelar i bolag som har sitt ursprung i forskningen vid Lunds universitet. Sedan starten 1999 har LU Holding investerat i över 130 bolag, som tillsammans skapat över 6 000 heltidsekvivalenter och 2,2 miljarder kronor i skatteintäkter.