Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Varför ett holdingbolag?

LU Holding är en del av innovationsverksamheten vid Lunds universitet och spelar en avgörande roll i vårt uppdrag att genom nyttiggörande av kunskap bidra till tillväxt och sysselsättning i samhället.

IKDC omginingsbild

Med syfte att öka samverkan mellan universitet och samhälle startades på regeringens initiativ ett tiotal holdingbolag vid landets universitet och högskolor. LU Holding AB ägs alltså av svenska staten men förvaltas av Lunds universitet. Holdingbolagets uppdrag är att skapa nya bolag baserade på kunskap och forskningsresultat från Lunds universitet vilket bidrar till tillväxt och skapar sysselsättning i Sverige.

Ett tidigt skede gör störst skillnad

Holdingbolagen verkar i ett tidigt skede, långt tidigare än vanliga investeringsbolag. Det är i detta tidiga skede vi kan göra störst skillnad, för det enskilda bolaget och för den ekonomiska utvecklingen i regionen. De dryga 100 avknoppningsföretag LU Holding varit med om att skapa har på mindre än tio år resulterat i mer än 4 100 heltidsjobb och över 1,4 miljarder kronor i sammanlagda skatteintäkter.

Mer än bara delägarskap

Genom holdingbolaget kan universitetet arbeta operativt med att ta nya innovationer till marknaden – genom att ingå delägarskap i forskningsbaserade bolag eller hjälpa till att licensiera ut forskningsresultat till redan etablerade bolag. Vi stöttar nybildade bolag såväl operativt som ekonomiskt, hjälper till med avtal och juridiska frågor samt bistår med styrelserepresentation.

 

 

 

LU Holding

LU Holding är den investerande delen av innovationsverksamheten vid Lunds universitet och en del av LU Innovation.

LU Holding och LU Innovation jobbar sida vid sida, med ett gemensamt uppdrag och en gemensam ledning.

Vill du veta mer?
Kontakta christine [dot] widstrand [at] innovation [dot] lu [dot] se (Christine Widstrand), vice VD LU Holding och Portföljansvarig.
 

 

LU Innovation
Besöksadress: Sölvegatan 16
Postadress: Box 117, 221 00 Lund

info [at] innovation [dot] lu [dot] se