Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Varför ett holdingbolag?

LU Holding är en del av innovationsverksamheten vid Lunds universitet och spelar en avgörande roll i vårt uppdrag att genom nyttiggörande av kunskap bidra till hållbar tillväxt och sysselsättning i samhället.

Universitetshuset underifrån mot molnig himmel

Med syfte att öka samverkan mellan universitet och samhälle startades på regeringens initiativ ett tiotal holdingbolag vid landets universitet och högskolor. LU Holding AB ägs alltså av svenska staten men förvaltas av Lunds universitet. Holdingbolagets uppdrag är att skapa nya bolag baserade på kunskap och forskningsresultat från Lunds universitet vilket bidrar till tillväxt och skapar sysselsättning i Sverige.

Ett tidigt skede gör störst skillnad

Holdingbolagen verkar i ett tidigt skede, långt tidigare än vanliga investeringsbolag. Det är i detta tidiga skede vi kan göra störst skillnad, för det enskilda bolaget och för den ekonomiska utvecklingen i regionen. 

De över 120 avknoppningsföretag LU Holding varit med om att skapa har resulterat i mer än 6 000 heltidsjobb och över 2,2 miljarder kronor i sammanlagda skatteintäkter.

Mer än bara delägarskap

Genom holdingbolaget kan universitetet arbeta operativt med att ta nya innovationer till marknaden – genom att ingå delägarskap i forskningsbaserade bolag eller hjälpa till att licensiera ut forskningsresultat till redan etablerade bolag. Vi stöttar nybildade bolag såväl operativt som ekonomiskt, hjälper till med avtal och juridiska frågor samt bistår med styrelserepresentation.

 

 

 

Ny folder om LU Holding

 Läs vår nya folder LU Holding - Highlights 2022.

Ladda ner den här! (pdf)