Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Initiativ

För att stärka innovationsförmågan och fånga upp forskningsbaserade idéer, arbetar LU Innovation kontinuerligt med att initiera och aktivt delta i olika projekt. Många av dessa projekt genomförs i samarbete med andra lärosäten och partners, medan vissa organiseras av LU Innovation enskilt.

Bildcollage initiativ

Lunds universitet och Sparbanksstiftelsen Finns pris för framtidens innovationer

LU Innovation vill aktivt verka för en innovationsvänlig kultur inom universitetet. Genom att uppmärksamma och premiera innovativa idéer visar vi att vi värdesätter nyttigörande av kunskap. Tillsammans med Sparbanksstiftelsen Finn, som stöder projekt som bidrar till regionens utveckling, har vi instiftat ett pris för framtidens innovationer. Läs mer om priset.

Commercialize your research 

Tillsammans med Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship anordnar LU Innovation en kurs i entreprenörskap, innovation och kommersialisering av forskning för doktorander. Kursdeltagarna får genom seminarier, workshops och praktiska övningar med sig grunderna i den entreprenöriella processen. Kursen är mycket omtyckt och ger ytterligare en aspekt för framtida karriärval. Den är också en utmärkt grund för de doktorander med tankar på att starta ett eget företag. Läs mer på kurssidan eller kontakta fredrik [dot] edman [at] innovation [dot] lu [dot] se (Fredrik Edman).

Innovationskontor Syd

Innovationskontor Syd (IKS) etablerades våren 2010 som ett samarbete mellan de fem lärosätena Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Kristianstad, Lunds universitet, Malmö Högskola och SLU Alnarp. Samarbetet ska främja akademiskt entreprenörskap och underlätta kunskapsöverföring mellan lärosäten och andra aktörer i regionen. Kontakta ulrika [dot] cattermole [at] innovation [dot] lu [dot] se (M)mattias [dot] esbjornsson [at] innovation [dot] lu [dot] se (attias Esbjörnsson) för mer information eller läs mer på Innovationskontor Syds webbplats.

Science for Society

Science for Society är namnet på ett Interreg-projekt där Lunds universitet, genom LU Innovation och Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, är ett av fyra partneruniversitet. Mot bakgrund av att endast en liten del av dem som doktorerar har möjlighet att göra forskarkarriär, syftar projektet till att motivera doktorander och post-doktorander att börja tänka i banor även utanför akademin. Projektet vill inspirera till entreprenörskap och synliggöra möjligheter även utanför universiteten. Genom Science for Society har LU Innovation bland annat anordnat Pitch-event för doktorander. Kontakta fredrik [dot] edman [at] innovation [dot] lu [dot] se (Fredrik Edman) för mer information.

Leapfrogs

Projektet Leapfrogs lanserades i november 2011 för att ge studenter bättre möjligheter att utveckla sina affärsidéer. Genom så kallade grodcheckar kan studenter med bra affärsidéer, men som inte har råd eller tid att utveckla dem, få mer tid och kraft åt sina idéer. För mer information kontakta Rickard Sjöström eller läs mer på Leapfrogs webbplats.

Nordic Entrepreneurship Hubs 

Ett Interreg-projekt som syftar till att öka samverkan mellan lärosäten i Danmark och Sverige, utöka den support som ges studenter som startar, eller är intresserade av att starta, egen verksamhet och bidra med stöd, kontorsplatser samt andra faciliteter. Inom projektet Nordic Entrepreneurship Hubs ingår KEA, Lunds universitet (genom Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship och LU Innovation och framförallt VentureLab) samt DTU. 

Swelife

Swelife är ett nationellt initiativ och en del av VINNOVAS satsning på strategiska innovationsområden. Programmet fokuserar på folksjukdomar och vill förbättra livet för patienterna.

Swelife vill stimulera en generisk modell för innovation som bygger på redan existerande strukturer och kompetenser och ge ett mervärde genom att utnyttja dessa nationellt. Målet för programmet Swelife är att Sverige år 2020 är ett av världens ledande ekosystem för life science, som kännetecknas av effektiva och dynamiska nätverk bestående av starka akademiska forskningsmiljöer, små företag, global life science-industri och hälso- och sjukvården.

I Swelife deltar ett flertal aktörer runt om i landet, men programmet drivs från Lunds universitet och LU Innovation.

Swelifes webbplats