Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

"I början tänkte vi som forskare. Nu tänker vi också som entreprenörer."

Att förvandla cancercellernas form och funktion så att de hjälper till att kick-starta kampen mot cancern. Det är grundidén som det svenska bioteknikföretaget Asgard Therapeutics bygger på.

”Vårt mål är att påbörja kliniska prövningar inom 3 till 4 år”, säger Cristiana Pires, vd och en av företagets grundare.

Cancer är fortfarande en av den moderna medicinens stora utmaningar och drabbar en av tre personer i Europa. En behandling som har blivit vanligare på senare tid är immunterapi där kroppens egna immunförsvar förstärks – utan att behöva använda strålning eller cytostatika – för att bekämpa cancern. Men det finns begränsningar med metoden. Tillgängliga immunterapier är endast effektiva på ett begränsat antal patienter och är samtidigt dyra. Det finns alltså ett akut behov av nya kostnadseffektiva immunterapier för alla drabbade patienter.

– Vi vill utveckla en behandling som är både båda effektiv och billig. I framtiden handlar det om att alla patienter ska få tillgång till effektiva terapier. Vårt primära fokus har varit hudcancer och huvud- och halscancer. Men genom att vara en plattformsteknik är målet att behandlingen kan expanderas och omfatta behandling av alla typer av cancer, säger Cristiana Pires.

Allt startade i labbet 

Asgard Therapeutics är ett avknoppningsföretag från Lunds universitet som startades i december 2018 av Cristiana och hennes kollegor Filipe Pereira och Fábio Rosa – alla tre forskare vid universitetet.

Men det var i labbet, innan de startade företaget, som de utvecklade sin speciella metod.

– Med vår teknik utsätter vi cancerceller i kroppen för tre olika proteiner som gör att cellerna ändrar form och funktion, genom en process kallad direkt omprogrammering. Från att vara cancerceller blir de till så kallade dendritiska celler som kickstartar immunförsvaret mot cancer, säger Cristiana Pires.

Från att vara cancerceller blir de plötsligt till celler som ingår i kroppens egna immunförsvar för att bekämpa cancern. Det låter som något helt nytt, men metoden bygger på cellbiologisk kunskap som tidigare har använts inom ett annat etablerat medicinskt område. 

– Cellomprogrammering har främst använts inom regenerativ medicin, men vi har utvecklat en ny omprogrammeringsteknologi som kan appliceras inom cancer och immunologi.  

Med metoden som Asgard Therapeutics utvecklar finns det inget behov av att specialanpassa behandlingen. Det är alltid samma mix av proteiner som injiceras i tumören, oavsett cancertyp och patient. 

– Det är själva immunresponsen som blir helt unik för den enskilda patienten.

Ett äventyr att starta företag

Cristiana Pires berättar att det varit ett äventyr för henne och hennes medgrundare att starta upp ett svenskt företag.

– Hjälpen vi fick från LU Holding var ovärderlig. Ett viktigt resultat av stödet från LU Holding var att vi kunde samla in 6 miljoner euro i startkapital från några av de bästa europeiska riskkapitalbolagen såsom Industrifonden, Novo Holdings och Boehringer Ingelheim Venture Fund. Vi har nu etablerat ett oberoende laboratorium på SmiLe incubator, utökat teamet och gör framsteg med våra prekliniska studier.

Den initiala kontakten gick genom LU Innovation. Cristiana berättar att de bidrog med ett stort nätverk, med att definiera affärsmodellen, och med kunskap kring hur man bygger ett företag.  

– LU Innovation utmanade våra antaganden. I början tänkte vi som forskare. Nu tänker vi också som entreprenörer.

Kort om Asgard Therapeutics

Cancerterapi baserat på omprogrammering av tumörceller för att framkalla immunologisk respons.

 

Grundat av Filipe Pereira, Cristiana Pires och Fábio Rosa.

Portföljbolag sedan 2018.

 

Portföljansvarig LU Holding:

christine [dot] widstrand [at] innovation [dot] lu [dot] se (Christine Widstrand), telefon +46 70 928 63 78

Nedslag i Asgard Theraputics resa

  • 2017 Forskarna Cristiana Pires, Filipe Pereira och Fabio Rosa flyttar till Sverige och Lunds universitet från Portugal.
  • 2018 Bolaget bildas med hjälp av LU Holding som sköter patentförhandlingar med moderuniversitetet.
  • 2019 Får Sten K Johnson stipendium och vinner NOME entrepreneurship competition.
  • 2020 En av pristagarna i Lunds universitet och Sparbanken Skånes pris för Framtidens innovationer. Flyttar in hos Smile Incubator.
  • 2021 Tar in över 60 miljoner kronor i externt kapital från internationella investerare som Novo Holdings, Boehringer Ingelheim Venture Fund och även Industrifonden.
  • 2022 Beviljas patent i USA.

Det är själva immunresponsen som blir helt unik för den enskilda patienten.