Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tidigare pristagare

Priset för Framtidens innovationer har delats ut tillsammans med Sparbanken Skåne sedan 2017, och vi har sett hundratals spännande, nytänkande – och ibland helt tokiga – idéer. Vår jury har varje år haft ett angenämt men stundtals svettigt jobb att sålla ut vinnarna. Men här är de, våra pristagare i Lunds universitets och Sparbanken Skånes Pris för Framtidens innovationer.
 

Wenjing Yang och Alexandru Schiopu. Foto.

Kategori Anställd

Pris för Framtidens Innovation – 150 000 kr

Kristina Lång, Ida Arvidsson, Jennie Karlsson & Freja Sahlin

’Lättillgänglig bröstdiagnostik för global hälsa'

Var sjätte dödsfall i världen är orsakad av cancer. Bröstcancer är den vanligaste cancertypen och förekomsten ökar stadigt. I
höginkomstländer är överlevnaden i bröstcancer god tack vare tidig upptäckt med mammografiscreening och effektiv
behandling. I låg- och medelinkomstländer är dock överlevnaden betydligt sämre.

Kristina Lång och hennes kollegor har kombinerat den senaste utvecklingen inom fickultraljudsteknik med ett AI-baserat diagnostiskt beslutsstöd, något som kan ge kostnadseffektiv, trygg och säker bröstdiagnostik i länder med begränsade resurser och därmed bidra till att minska dödligheten i cancer. 


Hederspris – 75 000 kr

Agatheeswaran Subramaniam

'Developing cancer-targeted therapies with protein slaying small molecules'

Målet med Agatheeswarans projekt är att utveckla riktade cancerterapier för att förbättra överlevnaden för patienter. Riktade behandlingar är ofta mer effektiva och har färre biverkningar, men är svåra att utveckla. Agatheeswaran har hittat en viktig nyckel – en liten molekyl som specifikt kan bryta ner ett visst onkoprotein i kroppen, (c-Myc) som driver utvecklingen av flera typer av cancer. Han har nu utvecklat en modell för att identifiera fler molekyler som selektivt kan bryta ner tidigare svåråtkomliga proteiner, och de första experimenten visar lovande resultat. Genom att hitta molekyler som attackerar de värsta onkoproteinerna öppnas möjligheter att utveckla effektivare cancerterapier.

 

Hederspris – 75 000 kr

Johan Isaksson-Daun

'Utveckling och utvärdering av ett primärt mobilitetshjälpmedel för blinda eller kraftigt synnedsatta individer'

Johan har utvecklat en hjälp för blinda eller kraftigt synnedsatta individer, has developed an aid for blind or severely visually impaired individuals, som omvandlar synlig information till ljud i ett par hörlurar som inte täcker öronen. Föremål nära låter högre, föremål från höger låter till höger, och föremål längre ner låter mörkare.  closer sound louder, objects to the right sound to the right, and objects further down sound darker. Användaren får reda på var personer finns utan att slå dem med käppen, att ett fönster är på vid gavel utan att skära upp ett ögonbryn, och att trottoaren har blivit en grop utan att bryta lårbenshalsen.


Kategori Student

Pris för Framtidens Innovation – 100 000 kr

August Eriksson & Samuel Amant

'Koastal – a green venture in a blue world'

Genom Koastal vill August and Samuel dra nytta av ytan under ytan för att producera en efterfrågad råvara och samtidigt främja lokal näring genom att hyra ut små tångodlingar till exempelvis fiskare. De hjälper även till med ansökan om tillstånd, skörd och marknadsföring. Tång är en användbar råvara inom flera områden, är bra för både hälsa och miljö och är dessutom lätt att odla. För den utsatta fiskenäringen innebär en sådan lösning både jobb och inkomst.


Hederspris – 50 000 kr

Erik Karlsson

‘SoilChip

En betydande del av odlade skördar går till spillo på grund av olika sjukdomar. Många av dessa sjukdomar kommer från mikrober i jorden. SoilChip gör att bönder kan producera större grödor, med betydligt mindre skadliga bekämpningsmedel. SoilChip är ett flis som grävs ner i jorden och kommunicerar hälsotillståndet. På så sätt kan man hitta skadliga sjukdomar innan de förstör skörden, vi får mer mat och kan använda mindre bekämpningsmedel.

 

Hederspris – 50 000 kr

Erik Rosengren, Johanna Gillberg & Jonatan Persson

'Lågtempererad indunstning av svartlut i pappersbruk med spillvärme'

I sitt masterprojekt har Erik upptäckt ett sätt att indunsta tunnlut genom att använda lågtempererad spillvärme i svenska pappersbruk. Idén är baserad på startupen Helios Innovations teknologi, som använder lågtempererad restvärme för att indunsta olika vätskor. Eriks idé att applicera pappersbrukteknologin har varit framgångsrik i de test han genomför i sitt masterprojekt, och menar att brukens energieffektivitet kan öka drastiskt. Det finns potential att spara hundratusentals ton CO2-utsläpp varje år, bara i Sverige.

Kategori Anställd
 

Pris för Framtidens Innovation – 100 000kr

Ludwig Schmiderer, Martin Hjort & Jonas Larsson

”Övervinna bristen på blodstamcellsdonationer med hjälp av nanoteknologi”

En transplantation av blodstamceller är den enda botande behandlingen för en rad blodsjukdomar. Men det kräver att det finns en passande donator – och det gör det inte för många. I ett tvärvetenskapligt samarbete har forskarna Ludwig Schmiderer, Martin Hjort och Jonas Larsson kombinerat ledande nanoteknologi med stamcellsbiologi för att utveckla en metod som kan lösa problemet.

För att få fram blodstamceller använder de navelsträngsblod. Istället för att slängas som avfall efter en förlossning, tas navelsträngen tillvara. Men blodstamceller är känsliga och för att kunna få ut tillräckligt många användbara celler ur en navelsträng krävs ny teknik. Genom att använda nanoteknik kan forskarna föra in biomolekyler i blodstamcellerna från navelsträngen, utan att skada cellerna. Dessa biomolekyler gör i sin tur att många fler blodstamceller går att använda från varje navelsträng. Med den här metoden finns stor potential att erbjuda fler patienter livsnödvändig transplantation, och att göra tillgången till transplantation mer jämlik.

  

Pris för Framtidens Innovation för Social förändring – 70 000kr

Jakob Svensson

”Ett effektivare analyssystem för ökad patientsäkerhet”

I Sverige drabbas nära 100 000 patienter varje år av vårdskador. För de här patienterna är vårdtiden lång och kostnaden stor. Det är lag på att rapportera avvikelser, men för att kunna förhindra att det händer igen måste avvikelserna analyseras och åtgärder sättas in. För det är undvikbara skador. Med Jakob Svenssons idé kan stora samhällsekonomiska besparingar göras, med hjälp av ganska med små medel.

Idén är ett analysverktyg som kopplas på befintliga avvikelsehanteringssystem och visualiserar textdata. Med hjälp av AI och språkmodellering kan vårdgivare få överblick och förståelse för de brister som rapporteras vilket gör det betydligt enklare att åtgärda bristerna för att undvika skador i framtiden.

Jakob är själv sjuksköterska, tidigare chef inom sjukvården och numera doktorand inom patientsäkerhet.


Hederspris – 50 000 kr

Veronica Ekdahl

”Fagocider: naturliga bekämpningsmedel för hållbart jordbruk”

Antibiotikaresistens är ett stort problem, och den största delen av antibiotikaanvändningen sker inom jordbruket – för att bekämpa bakterier som förstör grödor och skördar. Veronicas idé handlar om att bekämpa dessa bakterier med fager, särskilda virus som bekämpar vissa bakterier, och på så sätt bidra till ett ekologiskt jordbruk och minskad antibiotikaresistens.

Veronica vill hitta och bygga upp ett bibliotek av olika fager för att kunna erbjuda jordbrukare lösningar anpassade efter deras behov.

 

Hederspris – 50 000 kr

Yang Chen & Magnus Borgström

”Transparenta solceller: solcellsfönster”

Behovet av hållbara energilösningar är enormt. Vi skulle kunna lösa vårt stora problem med att hitta alternativ till olja, kol och gas om vi kunde fånga solens strålar på ett smartare sätt.

Yang Chen vill skapa transparenta solceller som kan användas på fönster. Genom att fästa halvledare av nanotrådar på en transparent folie blir det möjligt att använda solceller inte bara på tak, utan också på fönster. Det går till och med att framställa solceller i olika färger, som att byta gardiner.

Yang Chen forskar vid tvärvetenskapliga NanoLund, som är världsledande i att utnyttja nanostrukturens egenskaper och att tillverka nanotrådar billigt och effektivt.

 

Kategori Student
 

Pris för Framtidens Innovation – 50 000 kr

Aatu Keränen & Peymon Hashimoto

”Ny säker fordonsbelysning för tvåhjuliga fordon”

Aatu Keränen och Peymon Hashimoto vill utveckla en ny typ av belysning för tvåhjuliga fordon, som genom att följa fordonets rörelser eliminerar det mörka tomrummet som föraren upplever när hen svänger. Idén kan bidra till färre dödsolyckor och ökad trafiksäkerhet. Lösningen utgår från den befintliga strålkastaren, tekniken kostnadseffektiv och användbar för både tillverkare och förare som vill uppgradera.

 

Pris för Framtidens Innovation för Social förändring – 30 000 kr

Elaine M’Nkubitu

”Organiskt avfall till prisvärt och hållbart gödningsmedel”

Kan två problem tillsammans bli en smart lösning? Ja, Elaine M’Nkubitus idé bygger just på det. Organiskt avfall är ett stort problem, framförallt i utvecklingsländer. Samtidigt är det där ofta svårt för småskaliga bönder på landsbygden att få tag på gödningsmedel. Elaine vill bygga ett system som tar tillvara på det organiska avfallet från marknadsplatser på Kenyas landsbygd, och omvandlar det till högkvalitativ gödning som i sin tur ger större skördar och förbättrar jorden. En cirkulär lösning som börjar i lokal skala men som kan vara starten på något större.

 

Hederpris – 25 000 kr

Alvaro Itarte, Nicole Rydz, David Antonio Atías Martínez & Andres Rivera Salazar

”Sighter”

Teamet bakom Sighter vill öka tillgängligheten för människor med nedsatt syn. Idéen är att med hjälp av Bluetooth-taggar och en app integrerad med röstassistanstjänst, göra offentlig inomhusmiljö tillgänglig och säker. Många meddelanden runt omkring oss är helt enkelt inte tillgängliga för alla – Halt golv, Toalett avstängd, Ej ingång. Med den här idén kan en person med synnedsättning som rör sig inomhus i offentliga miljöer, få meddelande uppläst av sin mobiltelefon.

 

Hederpris – 25 000 kr

Nils Sandberg

”Förvara mat hållbart”

Smör härsknar och frukt ruttnar. Att konservera och paketera mat är en pågående kamp mellan människa och natur och matsvinnet är stort. En vanlig industriell lösning för att förbättra hållbarheten för exempelvis chips eller sallad är att paketera dem i plastpåsar med en anpassad atmosfär. Nils idé är ett förvaringssystem för restaurangkök och konsumenter som förbättrar hållbarheten av våra livsmedel genom en skyddande atmosfär. Det är en idé som kan rädda mat, spara pengar och minska klimatpåverkan.  

Kategori Anställd  

Första pris – 100 000 kronor

Alexandru Schiopu

"A new anti-inflammatory treatment to reduce the consequences of myocardial infarction"

Hjärt- och kärlsjukdomar är den enskilt vanligaste dödsorsaken i världen. Det här projektet utvecklar en revolutionerande behandling för patienter som drabbas av hjärtinfarkt. Genom att minska inflammationen i hjärtat kan patientens hjärtfunktion förbättras och risken för hjärtsvikt reduceras, vilket påverkar patientens prognos och livskvalitet avsevärt.

I det här projektet är ett särskilt pro-inflammatoriskt protein som utsöndras i stora mängder efter en infarkt identifierat. Proteinet dödar hjärtceller direkt, förstärker inflammationen i hjärtat och förvärrar hjärtfunktionen. Men – det finns en liten molekylblockerare, som kan stoppa det pro-inflammatoriskt proteinet. De potentiella sociala och ekonomiska vinsterna med en behandling som effektivt minskar konsekvenserna av hjärtinfarkter får anses extremt höga och avsikten är att vidareutveckla projektet mot klinisk testning.  

Hederspris – 50 000 kronor

Enrique Barrigon, Magnus Heurlin & Pilar Espinet

"Nanowire-based solar cells for space applications"

Varje dag använder vi flera olika tjänster som finns tack vare satelliter i rymden. Dessa satelliter kretsar runt jorden och drivs av solceller som omvandlar solljus till elektricitet. Den karga miljön i rymden kräver solceller som är lätta, effektiva, pålitliga och än viktigare – som tål hög strålning. Detta projekt kan revolutionera användandet av solceller i rymden. Nanotrådsbaserade solceller tål hög strålning och kan förlänga livslängden för satellitsystem. Det gör det också möjligt att placera fler satelliter i nya satellitbanor, som idag vanligtvis inte används på grund av att strålningsnivån är för hög.

Nanotrådsbaserade solceller i rymden öppnar en ny era för satellitutveckling med stor potentiell påverkan på framtida telekommunikations-, positionerings- och navigationssystem, meteorologiska tjänster, övervakning av klimatförändringar, global säkerhet, rymdbaserad solkraft och generering av rymddata.  

Hederspris – 50 000 kronor

Filipe Pereira, Cristiana Pires & Fábio Rosa

"TrojanDC – Turning Tumors into Immune Cells: A Revolutionary Gene Therapy to Treat Cancer"

Cancer är fortfarande en enorm hälsoutmaning. Terapeutisk manipulation av immunsystemet - immunterapi - har redan gett stora genombrott inom onkologi. Men de immunterapier som finns tillgängliga idag är tyvärr endast effektiva för ett begränsat antal patienter. Dessutom är immunterapier ofta ekonomiskt kostsamt.

TrojanDC är en innovativ genterapi baserad på en egen cell-omprogrammeringsteknik. Tekniken tvingar cancerceller att presentera sina egna antigen för immunsystemet, vilket gör att immunförsvarets mördar-T-celler kan hitta och eliminera cancercellerna.  TrojanDC kommer att ge patienterna en 'off-the-shelf'-lösning som samtidigt är unikt mot deras specifika tumör. En enkel tillverkningsprocess gör också tekniken kostnadseffektiv. Det är ett paradigmskifte inom genterapi med potential att kunna appliceras på många olika cancerformer.    

Kategori Student  

Första pris – 50 000 kr

Wenjing Yang & Hanna Geschewski

”Solar4Schools (Mbegu Solar)”

Solar4Schools utvecklar ett fristående solenergisystem för skolor i utvecklingsländer som inte har tillgång till pålitlig, prisvärd och ren energi. Det finns idag mer än 2,8 miljoner skolor i utvecklingsländer som inte har tillförlitlig tillgång till elektricitet. Under sin studietid genomförde Wenjing Yang en fältresa till Kenya, där 57 000 skolor bränner fotogen för att få belysning. Det påverkar kvaliteten på utbildningen för mer än hälften av landets elever. Där föddes idén till Solar4Schools.

Solar4Schools har utvecklat ett fristående system med färre komponenter men som ändå fyller skolornas grundläggande behov. Genom att också erbjuda en telefonladdningstjänst till det lokala samhället, med hjälp av mobilbetalningar och IoT-teknik, kan kunden självfinansiera produkten.

Hederspris – 25 000 kr

Iris Bjerkén & Elsa Sjödahl 

"SunFeeds"

SunFeeds är en ny måltidsersättningskräm som vill bidra till kampen mot svält. Hunger är ett av världens största hälsoproblem och idag finns det 20 miljoner barn under fem år som lider av det svåraste stadiet av hunger, SAM (Severe Acute Malnutrition). Årligen dör 1 miljon barn till följd av SAM enligt UNICEF och WHO.

SunFeeds näringsersättning är gjort av solrosfrön som är en billigare råvara än jordnötter, som är basen i den enda måltidsersättningskrämen för akuta insatser på marknaden idag. SunFeeds näringsersättning har även andra fördelar: solrosplantan kan odlas på extrema breddgrader, de innehåller lågallergena ämnen och är mild i smaken.    

Hederspris – 25 000 kr

Victor Isaksson Pirtti & Axel Landström

"Bread Nouveau"

Miljoner ton industriavfall deponeras eller bränns för energi varje år i Sverige. Och trots att det finns resurser tillgängliga fortsätter vi att utvinna råvaror från miljön. Detta projekt är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan design, industri och vetenskap som utvecklar biomaterial från avfall från Sveriges tre största naturresursindustrier (gruvdrift, skogsbruk och jordbruk) med gluten som ett bindemedel.

Glutenkompositer har flera användningsområden, från textilier till ersättning av keramiska plattor. De är biologiskt nedbrytbara i jord efter 60-90 dagar och förvandlas då till gödning som ger näringsämnen till omgivningen. Bread Nouveau utmanar industrier att överväga cirkularitet och Agenda 2030 genom att använda avfall och bi-produkter som råmaterial, att erbjuda nya alternativ för lokal produktion och eliminera behovet av långväga transporter.  

Kategori Anställd

Förstapris

Roland Andersson och Daniel Ansari 

”Nytt serumtest för diagnostik och prediktion vid pankreascancer”

Metod att diagnosticera cancer i bukspottkörteln i ett tidigt skede genom ett enkelt blodprov. Cancer i bukspottskörteln har en hög dödlighet och att sätta in behandling så tidigt som möjligt är avgörande.  

 

Hederspris

Karolina Dorozynska och Elias Kristensson

”Optical Skin Cancer Diagnosis”

Kostnadseffektiv och enkel metod för att hitta hudcancer utan att skära i huden, som ger omedelbart svar.  

 

Hederspris

Christian Hulteberg, Anders Arkell och Lars Stigsson

”Drivmedel från lignin”

Teknik som gör det möjligt att ta en biprodukt, lignin, från pappersindustrin och omvandla till förnybart fordonsbränsle.    

 

Kategori Student

Förstapris

Henrik Hagelin

”WISE-FASS”

System för att simulera skogsbränder i realtid. Räddningstjänsten kan på så sätt få prognoser för brandspridning direkt till sina mobila enheter.

 

Hederspris

Kristofer Jansson, Martin Berg, Givi Kokaia och Martin Olsson

”Epinova Technologies”

Ny kostnadseffektiv tillverkningsprocess för halvledarskivor för elektronikindustrin. Skivorna behövs för tillverkning av exempelvis LED-lampor och processorer till datorer.

 

Hederspris

Pontus Törnqvist

”Potato Plastic”

Miljövänliga engångsartiklar tillverkade i biologiskt nedbrytbara alternativ som t.ex. potatis.  

Kategori Anställd

Förstapris

Oscar Kjell, Katarina Lundberg och Sverker Sikström 

”WordDiagnostics.com”

WordDiagnostics.com använder ord och artificiell intelligens (AI) för att öka tillförlitligheten på diagnos för psykisk ohälsa, speciellt depression och ångest. Problemet är stort, exempelvis beror självmord oftast på en underliggande depression. Korrekta och tidiga diagnoser kan minska lidande och spara stora summor i sjukvården. Tester som jämför med nuvarande metoder har genomförts med goda resultat.

 

Hederspris

Daniel Ansari och Roland Andersson 

”Prognostisk biomarkörpanel vid pankreascancer”

Pancreascancer (cancer i bukspottkörteln) har en mycket hög dödlighet eftersom symptomen uppkommer väldigt sent. Medianöverlevnaden är sex månader.

Daniel Ansari och Roland Andersson har utvecklat en metod för att förbättra tidig och korrekt diagnos samt styra val av behandling. Detta skulle kunna leda till ökad överlevnad och minskade biverkningar. Metoden är patentsökt och validering pågår genom internationella samarbeten.

 

Hederspris 

Niels Boon 

”Fullständig elektrisk avsaltning utan pumpar eller ventiler”

Hur kan vattenförsörjning vara ett globalt problem när över 70% av jordens yta är vatten? Saltet! Niels Boons innovativa idé för att avsalta vatten behöver varken pumpar eller ventiler. Det gör metoden skalbar, driftssäker och billig.  

 

Kategori Student

Förstapris

Anton Moberg 

”PassiveTrack MagLev”

Magnetisk levitation eller MagLev, är en teknik för höghastighetståg som svävar fram över rälsen med hjälp av magnetiska krafter. Eftersom tågen saknar strömnedtagare, motor, hjul och bromsar blir de mycket lättare.

PassiveTrack MagLev kombinerar bättre batteriteknik, billigare materialval och en smart passiv lösning på ett sätt som sparar energi och material, samtidigt som det ger en mer tillförlitlig drift jämfört med dagens teknik. Framförallt förväntas stora besparingar vid infrastruktursatsningar i ny järnväg.

 

Hederspris 

Jens Schubert  

”GoAPa- Good Air Panel”

För den majoritet av jordens befolkning som bor i städer och tillbringar 90% av sin tid inomhus är dålig luft ett allt större problem. Good Air Panel, eller GoAPa, är en dekorativ och hälsosam inomhuspanel, som renar luften och som även producerar syre. Panelen bygger på mikroorganismer (alger) som absorberar skadliga ämnen i luften och genom fotosyntes skapar syre på naturlig väg. Den intensivt gröna färgen och bubblorna som stiger genom panelen skapar en hälsosam och avstressande miljö.  

 

Hederspris 

Henrik Nilsson och Nicklas Nilsson 

”N’light”

Belysningsindustrin har nästan helt övergått till LED-belysning och gamla armaturer som bygger på masstillverkning är inte längre ett måste. N’light erbjuder en ny generation belysningsarmaturer som kan göras betydligt mindre och byggas in utan de värmeproblem som dagens teknik har. Konsumenten kan helt fritt designa och tillverka sin egen armatur med hjälp av additiv tillverkning (så kallad 3D-printing).  

Kategori Anställd

Förstapris 

Olov Sterner och Sophie Manner

”Säker och effektiv behandling av vaginala svampinfektioner”

Vaginala svampinfektioner är ett stort problem som drabbar cirka 75% av alla kvinnor någon gång i livet. Många får dessutom återkommande besvär som inte bara påverkar livskvaliteten negativt utan också medför problem med en snabbt ökande resistensutveckling mot antibiotika. Genom tvärvetenskaplig forskning har fyra forskare identifierat en substans som stoppar svampen, och det är dessutom en substans som förekommer naturligt i alla organismer och som är godkänd som livsmedelstillsats.  

Hederspris 

Jakob Löndahl och Per Wollmer

”AiDA, Airspace Dimension Assessment”

KOL är enligt WHO den fjärde vanligaste dödsorsaken globalt, och utbredningen ökar. Samhällets kostnader för KOL beräknas bara i Sverige till nästan 10 miljarder kronor om året. Tidig och korrekt diagnos är en förutsättning för effektiv behandling, men idag kan KOL ibland fortskrida långt utan att ge utslag i mätningar med vanliga diagnostiska metoder. AiDA är en ny metod som på ett enda andetag kan mäta förändringar i lungvävnaden, och som kan hitta även tidiga stadier av lungsjukdom. Dessutom är tekniken billigare, snabbare och enklare än de som finns att tillgå idag.  

Hederspris 

Emanuel Smeds, Niklas Ortenlöf och Magnus Gram

”Antibiotika 2.0 – biologiskt aktiv endast inne i kroppen”

Resistenta bakterier blir ett allt större problem. Våra antibiotikarester hamnar i avloppsvattnet och i förlängningen i naturen, vilket bidrar till att också sjukdomsframkallande bakterier utvecklar resistens. MRSA – en typ av stafylokocker – är en av de värsta resistenta bakterierna, som exempelvis orsakar en femtedel av allvarliga fall av blodförgiftning, en mycket farlig och mycket kostsam sjukdom. I detta projekt utvecklas en typ av antibiotika som inuti kroppen angriper de sjukdomsframkallande stafylokockerna men utanför kroppen saknar antibiotikan effekt. De potentiella fördelarna är flera: stora besparingar i lidande och kostnader och en minimal risk för resistensutveckling.  

 

Kategori Student

Juryn kunde även efter omröstning omöjligt utse en vinnare och Sparbanksstiftelsen Finn ordnade då raskt fram ytterligare ett förstapris – 2017 delades följdaktligen två förstapris och ett hederspris ut.  

Förstapris 

Frida McCabe och Linn Wrangmark

”IV-bracelet”

Under en intravenös behandling kan en patient ha en nål eller en plastkateter i armen i upp till 24 timmar. Om nålen rör sig kan det kännas både obehagligt och ge upphov till inflammation i kärlet, och rycks den ut måste patienten stickas om. För att försöka hålla slangar på plats tejpas de ofta fast på patientens arm, men det är en inte helt säker metod som dessutom kan ge upphov till allergiska reaktioner. IV-bracelet är ett armband där slangarna enkelt fästs så att patienten kan röra sig mer fritt. Armbandet passar de flesta handledsstorlekar och behandlingar utan justering och tar bara ett par sekunder att få på plats. En enkel lösning på ett för sjukvården erkänt problem.  

Förstapris 

Hanne Pålsson

”Vevios – för en tryggare vardag”

Trygghetslarm har sedan 70-talet givit äldre en ny frihet och trygghet. Men dagens trygghetslarm har sina brister, till exempel fungerar de bara i hemmet. Vevios är ett trygghetslarm som bygger på trådlös mobilteknik och som därför fungerar överallt. Tekniken är samlad i ett armband med en enkel och stilren form. Med hjälp av ett ”panikgrepp” som minskar risken för feltryck, aktiverar brukaren larmet, som skickar ut positionen till de förutbestämda mottagarnas telefoner. Eftersom mikrofon och högtalare finns integrerade i armbandet kan brukaren hålla kontakt tills hjälpen nått fram. Vevios kombinerar avancerad teknik med design, ergonomi och återkoppling.  

Hederspris 

Sofie Woge

”Tendo – For people, not symptoms”

Drygt 5 % av jordens befolkning lider av en grepprelaterad funktionsnedsättning, exempelvis på grund av reumatism, stroke eller förslitningsskador. De hjälpmedel som finns är ofta klumpiga, dyra och resulterar ofta i en passivitet av den egna muskulaturen – något som leder till en svagare och därmed sjukare brukare. Tendo är ett robotstyrt greppverktyg som träs på handen likt en handske. Med Tendo kombineras artificiell styrka med träning och ger därmed både frihet och rehabilitering. Tendo är skapad med användaren i fokus – den är för människor, inte symptom.

Om priset

Priset är tänkt att främja och uppmuntra innovativa idéer och nyttiggörande av kunskap vid universitetet. Tävlingen är öppen för alla anställda och studerande vid Lunds universitet och idéer och projekt inom alla discipliner är välkomna.

Priset finansieras genom Sparbanken Skåne via deras ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn.