Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

För företag

Med universitetets samlade kunskap som bas kan LU Innovation hjälpa till att integrera forskning, innovation och företagande. På så sätt kan vi tillsammans öka tillväxten och skapa bättre förutsättningar för hälsa, miljö och samhälle.

För såväl näringsliv och offentliga verksamheter och organisationer innebär ett samarbete med Lunds universitet att man för tillgång till unik och aktuell kompetens inom många områden. Det kan också innebära kontakt med en viktig rekryteringsbas för framtida kompetensbehov. 

Samarbeten i forskning och utveckling

LU Innovation hjälper företag och andra organisationer som vill samverka med Lunds universitet i sin egen forskning och utveckling. Genom oss kan ni komma i kontakt med forskare att samarbeta med, inom allt från teori till praktiska tester. 

Alla former av samverkansprojekt ska vara långsiktiga och drivas med medel från såväl forskningsfinansiärer vid universitetet som de medverkande företagen. Vi kan även förmedla kontakter för ren uppdragsforskning. Då måste företaget finansiera uppdraget med egna medel. Kontakta våra affärsutvecklare om du vill veta mer. 

Licenser och affärskontakter

LU Innovation samverkar också med företag för att kommersiellt verifiera och utveckla konkreta idéer och resultat från universitetsforskningen. I sådana projekt ingår LU Innovation ett avtal med forskaren som reglerar rättigheterna till resultaten, så att de kan föras vidare till företag utanför universitetet om intresse finns. All sådan överföring sker på affärsmässiga grunder och förhandlas från fall till fall. Kontakta våra affärsutvecklare om du vill veta mer.

Konsulttjänster

Genom aktivt arbete med konsultuppdrag ökar samverkan mellan akademi och näringsliv, och på så sätt sprids värdefull kunskap utanför universitetets gränser.

Studentkonsultbolaget Lunicore handplockar toppstudenter för professionella uppdrag inom IT och management. Lunicore arbetar med allt från forskningsintensiva start up-företag till några av Sveriges största företag, så som E.ON, Getinge, Lantmännen, Trelleborg, Thule Group och Å & R Carton. Kunderna finns främst i Skåne, men även i Göteborg och Stockholm.
Läs mer på Lunicores webbplats.

Kompetensutveckling 

LUCE (Lund University Commissioned Education) är en universitetsövergripande avdelning som omvandlar kompetens från Lunds universitet till kvalitetssäkrade uppdragsutbildningar för yrkesaktiva. Med ett utbud hämtat ur universitetets hela ämnesspektra specialiserar man sig på marknadsföring, försäljning, administration och kvalitetssäkring av kompetensutveckling till företag, myndigheter och organisationer.

LUCE fungerar som en tydlig ingång för omvärlden och tar hand om hela kedjan - från analys av kompetensbehov till fakturering. Utbildningarna kan skräddarsys efter önskemål. 
Läs mer på Lunds universitets huvudsajt.