Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Funderar du på hur dina forskningsresultat kan göra skillnad i samhället? Har du frågor kring innovation, patent eller funderar du på att bilda företag? Har du funderingar kring samarbeten med näringsliv eller andra organisationer? Vi ger dig stöd och vägledning.

 


 
Ett sätt att se till att dina forskningsresultat kommer till nytta i samhället är att omvandla dem till en ny tjänst, produkt eller metod. Vi hjälper dig längs vägen och guidar ditt projekt framåt med idé- och innovationsutveckling, finansiella stöd och expertkunskap kring avtal och hur du skyddar din idé.

Våra tjänster är fritt tillgängliga för studenter och forskare vid samtliga fakulteter inom Lunds universitet och givetvis råder sekretess för de idéer vi får in.

För en hållbar framtid

De globala målen har riktat ljuset mot de samhällsutmaningar världen står inför. Efterfrågan på nya hållbara lösningar, kompetenser och teknologier växer, vilket öppnar för fler innovationsprojekt och nya affärsmöjligheter.

Samtidigt verkar vi i ett sammanhang som länge främst varit förknippat med mansdominerade branscher och ny teknik. Inom akademin har innovation oftast handlat om uppfinningar eller medicinska genombrott. För att kunna ta oss an de utmaningar som världen står för måste vi vidga vyerna, uppmuntra gränsöverskridande samarbeten och ta tillvara på all den innovationskraft som finns. Vi vill se en mångfald av idéer och skapa hållbara och jämställda projekt och bolag för framtiden.

Passar mitt projekt in?

Vi välkomnar projekt och idéer från alla discipliner. Nyttiggörande av forskning är såklart långt mer än enbart kommersiella produkter och att bilda bolag. Kanske har du en idé om en ny metod eller ett nytt arbetssätt? Med rådgivning, finansiering och vårt nätverk kan vi hjälpa olika typer av projekt framåt.

Vill du veta mer?

Vi träffar gärna dig och dina kollegor över en kaffe (eller en Zoom-länk) för att svara på frågor och se hur vi kan kan hjälpa just er.

Vi finns här för er skull – kontakta oss!