Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

"Vi vill göra gott och vi vet att vi kan göra skillnad"

Men hur funkar det egentligen att gå från idé till verklighet? Vad är jobbigt och vad är värt att tänka på? Vi frågade Katarina Kjell, forskare och medgrundare till WordDiagnostics, ett företag inriktat mot verktyg för att förbättra diagnostisering och behandling av psykisk ohälsa.

Katarina Kjell. Foto.
Katarina Kjell, psykolog och medgrundare WordDiagnostics.

Hej, Katarina! Först måste du kort berätta – WordDiagnostics, vad handlar det om?

Hej, absolut! Vårt företag, WordDiagnostics, arbetar med ett diagnosverktyg som idag används inom vården. Verktyget skapades för att underlätta klinikers arbete med att identifiera och följa upp psykisk ohälsa bland befolkningen. Kort och gott kan man säga att det är ett verktyg som hjälper till i den diagnostiska processen, men även i uppföljningsarbetet av psykisk ohälsa.

Spännande! Vad var det som fick dig att utveckla den här idéen från första början?

Jag jobbade som legitimerad psykolog och i mitt arbete insåg och såg jag att det fanns ett behov av att underlätta klinikers arbete. Jag hade möjlighet att engagera mig djupare i ämnet genom forskning som doktorand vid Institutionen för psykologi vid Lunds universitet. Vår forskning gav väldigt fina resultat, och när vi sammanställde resultaten tillsammans insåg vi att dessa forskningsresultat kan återföras i klinisk praktik. Detta är viktigt för det då skapar mervärde i den kliniska vardagen, där vi genom vårt verktyg kan hjälpa till och ge snabbare samt mer korrekta diagnoser. Det blir ett sätt att spara tid, både för patienten och kliniken, men även öka kvalitén på diagnostisering överlag och behandling psykisk ohälsa.

Nu har ni kommit en bra bit på vägen. Vad tycker du har varit det hittills jobbigaste ni har upplevt?

Jag tycker att den stora utmaningen med att bygga och starta bolag är att det är så mycket som ska hända samtidigt. Det är många saker man ska prioritera, och var och en av dem kan kännas avgörande för hur man lyckas, hur man kommer vidare med företaget, och med vilken takt man kommer vidare. Nu har vi blivit fler i företaget, vilket har underlättat på många sätt. Samtidigt har vi fått mer saker att göra, det slutar liksom aldrig, men det är väldigt roligt. När man startar ett bolag får man försöka röra sig ganska snabbt i många olika områden samtidigt.

Det kan kännas som ett stort steg att ta, från att ha en idé till att förverkliga den och skapa ett företag. Hur såg det ut för er?

Det är en bra fråga! Vi var i forskningen och såg den tydliga och direkta nyttan av vår idé och kände: “Det här är bra för patienten och det är bra för vårdpersonalen.” Win, win, helt enkelt. LU Innovation fanns där ganska snabbt och hjälpte till med att fånga upp samt räta ut många av de initiala frågetecknen vi hade. Det är en resa att omorganisera sig på detta sätt - att gå från att vara ett forskningsprojekt till att bilda bolag. 
 

Jag tycker att det är ett spännande komplement till forskarvärlden. Det blir en spännande dynamik med båda delar i vårt företag.

 

På vilket sätt har innovationsverksamheten kunnat stötta er i ert arbete?

Jag skulle primärt säga genom erfarenheten. Men även de genom att hjälpa till med den strukturerade processen som kunde kännas lite ogreppbar och stor. LU Innovation fanns där och hjälpte bryta ner denna process till mindre bitar. Vi fick bra kontakter ganska tidigt i vårt arbete, kontakter som var måna om oss och om vår utveckling. Vi hade även ynnesten att ha andra kontakter som också har intresserat sig för oss och vårt arbete. Det är roligt att så många har engagerat sig och velat se företaget växa! 

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig idag?

Nu har vi vår arbetsplats på Minc, en inkubator i Malmö. Det är en inspirerande miljö, och en fin balans och dynamik här. Jag jobbar heltid med företaget och idag har vi även andra personer som är anställda och fullt engagerade i arbetet. Det har blivit mer än det forskningsprojekt som vi grundare – jag, Sverker Sikström och Oscar Kjell - först jobbade med. Vi har förstås lagt ner mycket tid på att göra resan till den start-upen som vi idag är.

Vad tycker du har varit viktigt att ha med sig under resan?

Jag har bara gjort den här resan en gång, men jag skulle säga att det handlar om att hitta personer som har gjort den här resan innan och att lyssna in. Det finns nätverk och kontakter att dra nytta av, både inom universitetet men även inom andra sammanhang i Skåne, där man kan få hjälp att hitta rätt väg framåt och hjälp för att förstå vilka olika steg som behövs för att komma vidare i sin process. Bra kollegor är också ovärderligt, vi har varit ett team som trivs tillsammans och som delar målsättningen att göra skillnad i arbete med psykisk ohälsa.

Var det någonting som överraskade dig positivt med att utveckla en idé?

Jag tycker att det är ett spännande komplement till vad forskarvärlden. Jag trivs väldigt bra med forskningen, att specialisera sig och få djup kunskap inom ett specifikt område. Men det här, att verka i en startup på marknaden, handlar mer om ett helikopterperspektiv och att vara allkonstnär vilket också tilltalar mig. Det blir en spännande dynamik med båda delar i vårt företag.

Har du något råd eller tips till de forskare som funderar i samma banor som du och kanske bilda ett eget bolag?

Våga ta nya kontakter där man får lov att testa sin idé! Utmaningen i att bygga ett bolag är att det är omöjligt att sitta på alla kompetenser själv. Du kan inte göra allt själv. Den insikten är sund att ha. Men innan du kommer till den punkt att du kan anställa personer med den kompetens du behöver är det bra att ta hjälp av forum där du kan bolla din idé.

Och hur ser framtiden ut för er, om du får drömma fritt?

Det som har lockat oss och som fått oss att engagera oss i företaget är att vi har en genuin vilja att göra nytta. Vi tror att vi kan bidra till diagnostisering och uppföljning av psykisk ohälsa. Att fler upptäcker möjligheten som vårt verktyg ger och använder den på rätt sätt att min dröm.

Kort om Ablemind

Utvecklar en ny standard för diagnostisering av psykisk ohälsa.

Grundat av Katarina Kjell, Oscar Kjell och Sverker Sikström.

Portföljbolag sedan 2020.

 

Portföljansvarig LU Holding:
erik [dot] larsson [at] innovation [dot] lu [dot] se (Erik Larsson), telefon +46 76 771 88 66

 

Utmaningen i att bygga ett bolag är att det är omöjligt att sitta på alla kompetenser själv. Du kan inte göra allt själv.

Katarina Kjell