Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LU Holding-bolaget Gedea Biotech får Vinnova-finansiering och stärker styrelsen

SmiLe-bolaget Gedea Biotech har beviljats 900.000 SEK i Vinnovas satsning på Innovativa nystartade bolag. Bolaget har även utökat styrelsen med Mats Persson, som har över 30 års erfarenhet av marknadsföring och försäljning inom life science. Rekryteringen innebär en värdefull förstärkning av styrelsens kompetens inom marknad och licensaffärer.

Gedea Biotech erhåller 900.000 SEK från Vinnova från andra steget av Innovativa startups-utlysningen. Bolaget fick även utdelning vid första utlysningen.

– Att Vinnova visar att de tror på vår produkt och vårt team är väldigt värdefullt. Finansieringen tar oss fram till start av vår kliniska studie, säger Annette Säfholm, vd Gedea Biotech.

Ny ledamot i styrelsen är Mats Persson som har drygt trettio års erfarenhet av marknadsföring och försäljning inom läkemedelsbranschen. Han har tidigare varit VD för Astellas Pharma Nordic under 13 år, som bland annat tillverkar och marknadsför behandlingar inom infektion och urologi. Innan dess har han haft ledande roller inom marknadsföring och försäljning på Novo Nordisk, Pharmacia, Ferring och Astra Hässle. Hans nuvarande uppdrag innefattar även styrelseuppdrag inom Nordic Rebalance A/S och Europe Pharmapartners AB.

– Förstärkningen av styrelsen med Mats Persson och hans gedigna erfarenhet av marknad och licens är betydelsefull i och med att vi räknar med att ha en produkt på marknaden om två till tre år, säger Annette Säfholm.

Gedea Biotech utvecklar en behandling mot vaginala infektioner, ett indikationsområde där dagens behandlingar oftast inte har tillräcklig effekt och där det finns problem med resistens mot behandlingarna. Många kvinnor lider av upprepade vaginala infektioner utan att bli botade.

Gedea Biotechs substans är säker, då den är naturligt förekommande och godkänd som livsmedelstillsats. Den verkar på ett helt nytt sätt genom att angripa infektionen djupare i vävnaden. Dessutom dödar den inte infektionen utan tränger undan den – och orsakar därför inte resistens. Behandlingen kommer att genomgå kliniska studier under 2018 och den beviljade finansieringen från Vinnova tar projektet fram till klinik. Bolagets första produkt beräknas finnas på marknaden om två till tre år.

Bolaget är grundat av ett tvärvetenskapligt team från Lunds Universitet, bestående av Ulf Ellervik och Sophie Manner, båda kemister vid LTH, Lunds universitet, Helena Strevens, specialistläkare i obstetrik och gynekologi vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, samt Olov Sterner, kemist vid Naturvetenskapliga fakulteten. Lunds universitets holdingbolag LU Holding är delägare.

Gedea Biotech är ett bolag i SmiLe Incubator, en inkubator som hjälper entreprenörer inom life science att kommersialisera sina affärsidéer och är beläget på Medicon Village i Lund. www.smileincubator.life
 
Fakta:
Gedea Biotech utvecklar en antibiotikafri och säker behandling mot vaginal svampinfektion. Gedea Biotechs substans, GA101, är en naturlig produkt som alltid varit del av vår omgivning. Den verkar genom en ny mekanism som inte dödar svampen, utan istället förhindrar utveckling av biofilm och därmed förhindrar svampen från att etableras och infektera vagina. GA101 formuleras nu till en lokal behandling av vaginal svampinfektion. www.gedeabiotech.com