Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Trackpaw Scientific stärker sin styrelse med kompetens från industrin

trackpaw

LU Holdings portföljbolag TrackPaw Scientific vässar sin styrelse med senior, industriell kompetens från bolagets kärnmarknad och internationell erfarenhet av liknande försäljningsstrukturer.


Lotte Martoft är ledamot i Sveriges nationella kommitté för skydd av försöksdjur och har globalt ansvarat för ledarskapet av försöksdjursanläggningar inom AstraZeneca. Arne Nordström har flera års erfarenhet från lednings- och affärsutvecklingsroller inom bland annat från Novartis och Pharmacia. Stefan Sandor har erfarenhet från företag som Axis, Wayfinder och Vodafone, och är sedan 2018 vd för Serstech.

- Att jobba för att TrackPaw kan förverkligas är självklart för mig med den bakgrund jag har. Det finns stor forsknings- och djurskyddspotential i TrackPaw’s non-invasiva teknologi
som erbjuder effektiv analys av aktivitet, beteende och vikt över tid av grupphållna djur. Det kan låta konstigt, men det finns för närvarande inget system som effektivt tillåter detta
även om det skulle ge stora fördelar för forskningen. Framför allt är det viktigt att teknologin är simpel att använda för forskaren och att flockdjur kan hållas i grupp för att säkerställa god välfärd och hög forskningskvalitet, säger Lotte Martoft.

- Trackpaw Scientific är för mig en genialisk och utvecklingsbar produktidé med stora såväl djur-, mänskliga som studieekonomiska vinster, samtidigt som den på kort tid har goda förutsättningar att bli en affärsmässigt stor framgång. LU Holding’s gedigna grundarbete med att ta bolaget till sin nuvarande position i kombination med det kompetenta och dedikerade ledarskapet som grundarna Liza Tchapanova och Hannes Mogensen står för, gör att det känns synnerligen motiverande att tillsammans med bolagsledningen och den väl sammansatta styrelsen få möjlighet att bidra till bolagets fortsatta utveckling och globala kommersialisering, säger Arne Nordström.

- Det är ganska ovanligt att träffa på ett företag och en idé som löser ett kostsamt och långvarigt problem, för vilket det helt saknas andra tekniska lösningar. TrackPaw har gjort just det och har därför också lyckats väl med att anställa och knyta till sig ett kompetent team, vilket gör chanserna att lyckas väldigt goda, säger Stefan Sandor.