Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Reccan Diagnostics tar in 15 miljoner för utveckling av tidig diagnostik för bukspottkörtelcancer

Reccan Diagnostics, ett spin-off bolag från Lunds universitet, tar in 15 miljoner i en emission från nya och befintliga aktieägare. Bland investerarna finns Cardeon Futuring Finance AB, Tibia Konsult AB, Jan Hain och Christer Fåhraeus.

Reccan Diagnostics, som startades 2015 med hjälp av Lunds universitets investeringsbolag LU Holding, är inriktat på ny och tidig diagnostik av cancer. Utvecklingen har kommit längst när det gäller bukspottkörtelcancer där en ny biomarkörpanel i blod visat sig vara mycket lovande. Kapitaltillskottet kommer att möjliggöra vidare utveckling av biomarkörpanelen för att kunna diagnosticera cancer i bukspottkörteln ännu tidigare.

– I år kommer bukspottkörtelcancer vara den näst dödligaste cancersjukdomen och behandlingsresultaten har bara marginellt förbättrats under senaste decennierna, säger Reccan Diagnostics styrelseordförande Roland Andersson.

Att kunna diagnosticera tidigare, såväl på patienter med symtom som gör att en underliggande bukspottkörtelcancer inte kan uteslutas som patienter tillhörande riskgrupper, skulle ge betydande patient- och samhällsekonomiska värden menar Roland Andersson. Parallellt med utveckling av den slutliga diagnostiska produkten kommer även en större validerande studie att göras.

Bolaget utvecklar också vävnadstest för prediktion av utfall och svar på behandling vid bukspottkörtelcancer. Motsvarande utveckling kommer att ske inom andra solida cancertyper inom magtarmkanalen.