Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Innovation i strategiska forskningsområden

Ett par av LU Innovations affärsutvecklare arbetar idag integrerat i Strategiska Forskningsområden (SFO) vid universitetet. Affärsutvecklarna har sin huvudsakliga bas på plats i dessa miljöer.

Bakgrund

År 2010 inleddes ett program för att främja innovation på Lunds universitets Diabetescenter (LUDC). Målet var att öka intresset för innovation och produktion från ett av Lunds universitets Strategiska Forskningsområden. Programmet avslutades 2013 men då projektet varit framgångsrikt beslutade universitetet att fortsätta denna satsning och göra den till en del av den ordinarie innovationsverksamheten, samt att utöka den till att omfatta ytterligare SFO. 

Påverka inifrån forskningens centrum

Med affärsutvecklare på plats i forskningsmiljöerna kan vi arbeta strategiskt med att påverka kulturer och processer inifrån forskningens centrum och samtidigt i tidig fas identifiera kommersialiserbara idéer. Syftet är att skapa en större medvetenhet om innovationspotential och utveckla en stadig ström av nya, kommersiellt användbara projekt. 

Genom att vara på plats ökas också förståelsen och intresset för samarbete med industrin, och forskare uppmuntras till att komma spontant med nya idéer och projekt för utvärdering. 

Låta projekten mogna

Att skapa nya företag baserade på medicinsk grundforskning tar tid, ett projekt måste mogna innan det kan attrahera finansiering. Detta beror på det höga risktagandet och de långa utvecklingstiderna i samband med dessa projekt. Genom att arbeta med affärsutveckling integrerat i forskningsmiljön och låta projekten få tid att mogna kan vi minska riskerna redan innan de presenteras för potentiella "projekttagare". Därmed ökar vi chanserna att attrahera finansiering och förbinda forskning med industriell utveckling.

 

 

SFO-miljöer

Idag har LU Innovation två affärsutvecklare som arbetar integrerat i SFO-miljöerna Diabetes och Cancer. 

Annie Chandy, Affärsutvecklare LUDC
annie [dot] chandy [at] innovation [dot] lu [dot] se
Tel: 0702 46 97 97

Johanna Asklin, Affärsutvecklare Cancer
johanna [dot] asklin [at] innovation [dot] lu [dot] se
Tel: 0706 98 57 00

 

Mer information

Läs mer om respektive forskningsmiljö och arbetet med innovation här:

Diabetes - LUDC

Cancer

 

LU Innovation
Besöksadress: Sölvegatan 16
Postadress: Box 117, 221 00 Lund

info [at] innovation [dot] lu [dot] se