Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Teknik

Acconeer
Apertilis
Bioextrax
Bioprocess Control
Bookboost
Brantu
Cognibotics
Compacta
Corsmed
cTrap
Elonroad
EPFF
Fieldly
Safe Mimo
Sangair
Spiideo
Xenergic
Ximantis
Zemission


Acconeer

Forskare i nanoelektronik upptäckte hur högfrekventa elektromagnetiska pulser, så kallade wavelets, kunde användas för att mäta nivån och innehållet i tankar och silos. Tekniken bygger på att elektromagnetiska pulser skickas iväg mot en reflekterande yta och sedan studsar tillbaka till en mottagande antenn. Genom att mäta hur lång tid det tar för signalen att skickas ut och komma tillbaka kan avståndet till den reflekterande ytan beräknas. På så sätt ges ett väldigt exakt mått på innehållet i tanken. Det nya mätsystemet har dessutom både mindre energiförbrukning och lägre servicekostnad än motsvarande system som finns på marknaden idag. Bakom tekniken och bolaget står Mårten Öbrink, Lars-Erik Wernersson, Mats Ärelid och Mikael Egard.

Läs mer på Acconeers webbplats 
 


Apertilis

Apertilis utvecklar trygghetssystem, i första hand till äldrevården, genom att förena teknologi inom passersystem, trygghetsövervakning och exempelvis brandlarm. 

Bioextrax 

Bioextrax AB är ett bioteknikbolag, som utvecklar en teknik för att på ett kostnadseffektivt sätt producera miljövänliga bioplaster. Bioextrax har tagit fram en ny patenterad, kostnadseffektiv metod för att utvinna förnybar bioplast, så kallad PHA, ur PHA-bakterieceller, bioolja ur jäst samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter. Tekniken baseras på forskning från avdelningen för Bioteknik vid Lunds universitet.

Läs mer på Bioextrax webbplats
 Bioprocess Control

Att biogas kan utvinnas från gödsel, hushåll eller industrier har varit känt ett tag. Men för att biogas ska få spridning krävs att produktionen blir mer effektiv. Genom att utnyttja bakterierna bättre kan Bioprocess Control i framtiden öka biogasproduktionen med mellan 10 och 40 procent, beroende på hur anläggningen ser ut.

Läs mer på Bioprocess Controls webbplats
 Bookboost

Bookbost startades av två studenter och är baserade i studentinkubatorn på VentureLab. Deras idé är att hjälpa hotell driva direktbokningar på de egna webbplatserna, istället för att vara beroende av olika bokningssajter. Bookboost har skapat ett konversationsverktyg som kan engagera kunden och stärka kommunikationen. Med hjälp av AI kan verktyget skapa proaktiva och riktade meddelanden.

Läs mer på Bookboosts webbplats


Brantu

Brantu är ett studentföretag som håller på att lansera Mellanösterns första annonsnätverk, där de optimerar online-annonsering och hanterar transaktioner. Produkten Elprices.com är en service för prisjämförelse och recension på e-handelsmarknaden i Mellanöstern och Nordfrika.
 


Cognibotics

Tillsammans med fem kollegor från LTH grundade lundaforskaren Klas Nilsson Cognibotics efter att ha medverkat i ett treårigt EU-projekt om styrning av industriella robotar. Cognibotics har arbetat fram en patenterad metod som ökar precisionen i de hundratusentals robotar som används i fabriker världen över.

Med Cognibotics behöver fabriker inte köpa in nya robotar eller specialmaskiner med bättre teknik utan kan kalibrera robotarnas styrsystem så att det kompenserar för glapp och andra avvikelse vilket ger ökad precisionsnivån.

Läs mer på Cognibotics webbplats 
 Compacta

Ur mikro-och nanoteknikens krav på ren partikelfri luft väcktes idén om en produkt för ren kirurgi som kunde användas inom både tekniskt avancerade operationer och fältsjukvård. CompactaSteril är en bakterie- och virusfri operationsyta i kombination av ett system bestående av kamera, operationsljus, allmänljus, UV-ljus m m som skapar förutsättningar för högkvalitativa operationsingrepp inom en begränsad luftvolym.
 

Läs mer på Compactas webbplats 
 Corsmed

För att kunna kvalitetssäkra framtidens kliniska MR-undersökningar är det centralt med tillförlitliga och kostnadseffektiva utbildnings- och forskningsverktyg. Corsmed utvecklar en mjukvara, coreMRI, som kan beskrivas som en virtuell MR-kamera tillgänglig via en molntjänst. Genom att använda coreMRI går det att göra MR-simuleringar med hög kvalitet och lösningen har potential att skapa en ny simuleringsstandard.

 


cTrap

Fuktskadade byggnader och dålig inomhusluft är ett allt större problem, inte minst bland förskolor och skolor. Lennart Larsson, som forskar i medicinsk mikrobiologi vid Lunds universitet, har ägnat fler års forskning åt duken cTrap. Duken stoppar och binder farliga ämnen och på så sätt fås en ren och hälsosam innemiljö. Det innebär även att elever och personal tryggt kan vara kvar i lokalerna och man kan undvika stora kostnader.

Läs mer på cTraps webbplatsElonroad

För ett par år sedan funderade entreprenören Dan Zethraeus på en lösning som släpper ut mindre koldioxid än en bensinbil, men har längre räckvidd än en elbil. Kanske skulle de kunna drivas av el i vägbanan?  Tillsammans med forskare på LTH fann de en lösning, en räls som läggs ovan mark och som kan installeras med lite effekt på asfalten. Med hjälp av medel från Energimyndigheten byggs nu en tvåhundra meter lång elvägsprototyp norr om Lund. Tanken är att utveckla elvägar för framförallt lastbilar och bussar, som släpper ut mest och är svårast att driva på el.

Läs mer på Elonroads webbplats


EPFF

Sprunget ur forskning inom vattenresurslära utvecklar EPFF unika vattenledningssystem för dricksvatten och kylvatten. Det EPFF erbjuder är en teknik som kan motverka bakterietillväxt – biofilm – på ledningsnät. Biofilm är ett stort problem i ledningar för dricks- och kylvatten. Stora underhållskostnader och omfattande användning av miljöfarliga kemikalier krävs för att förhindra att rören växer igen via påväxt av biofilmer. Dessutom kan biofilmer lossna och orsaka epidemier av allvarliga sjukdomar hos dricksvattenkonsumenter. EPFF's teknik har därför potential att bespara stora underhållskostnader och användning av miljöfarliga kemikalier.
 

Fieldly AB

Fieldly utvecklar och säljer en onlinetjänst (Software as a service - SaaS) riktad till bolag i byggbranschen som har medarbetare ute på fältet. Fieldlys system ger dessa bolag ett projektledningsverktyg som levererar signifikanta tids- och kostnadsbesparingar genom att eliminera administrativt pappersarbete och ge total öppenhet med information mellan arbetsledare, medarbetare och kunder.

Fieldlys initiativtagare, Daniel Krusenstråhle, har utvecklat systemet i nära dialog med några skånska byggföretag. Under 2014 vann Fieldly både entreprenörstävlingen Business Challenge och Sverigefinalen i Venture Cup.

Läs mer på Fieldlys webbplats
 Safe Mimo

Krav på framtidens telekommunikation i och med femte generationens mobiltelefoner (5G) och Internet of things (IoT) är dels höga överföringshastigheter och dels lågenergiförbrukning. Safe Mimo utvecklar en ny teknik med potential att bidra till effektivare och snabbare trådlös kommunikation för framtidens 5G- och Wigignät. 

Sangair

Sangair utvecklar en ny teknik för att behandla sepsis (blodförgiftning), en dödlig sjukdom som varje år blir allt vanligare mycket på grund av en utbredd antibiotikaresistens. Metoden som Sangair utvecklar är utomkroppslig och bygger på rening av blodet med hjälp av ozon. 

Spiideo

Nu kan alla smartphone-ägare filma, analysera och ta tiden på sina egna 100-meterslopp. Med Spiideos nya app kan du också fjärrstyra kameran och dela med dig av dina videoklipp via Facebook, Twitter och YouTube. Bakom tekniken, som tagits fram i samarbete med Axis Communications, står bland andra matematikprofessor Kalle Åström, mjukvaruforskare Håkan Ardö och Örjan Johansson, styrelseordförande för Hövding och tidigare bl a ansvarig för Bluetooth på Ericsson.

Läs mer på Spiideos webbplats 
 


Xenergic

Xenergic utvecklar teknik tänkt att mer än halvera strömförbrukningen i vissa typer av minneskretsar med målet att förlänga batteritiden i uppkopplade produkter. Tekniken handlar om en ny typ SRAM-minne som utvecklats vid LTH:s institution för elektro- och informationsteknik. SRAM är en typ av datorminne som bland annat används som cacheminne för att temporärt lagra filer och snabba upp beräkningarna i högpresterande mikroprocessorer. Dagens minnen står för runt 70 procent av energiförbrukningen i integrerade kretsar. Xenergic har utvecklat mycket energisnåla minnen som är ytmässigt väldigt små. Vd är LTH-forskaren Babak Mohammadi och styrelseordförande är Anders Berglund, grundare till Malmöföretaget AlgoTrim.
 Ximantis

Ximantis har en patenterad matematisk algoritm som kan förutse hur trafikköer uppstår. Denna algoritm byggs nu in i en mobil app för att testas av slutanvändare. Eftersom appen kan visa hur trafiksituationen ser ut i förväg så kan man undvika inte bara nuvarande köer men också de som uppstår när man väl skulle närma sig ett område som trafikant. Genom att undvika att spendera onödig tid i trafik sparas drivmedel, som i sin tur minskar miljöpåverkningen. Grundaren till Ximantis är universitetslektor Alexandros Sopasakis, som har över 20 års erfarenhet av forskning inom trafikflöden vid UC Berkley och New York University.

Läs mer på Ximantis webbplats 
 Zemission

Processen för katalytisk förbränning har varit känd ett tag, men det är först nu som tekniken blivit praktiskt möjlig för alla typer av bränslen - tack vare Zemissions nya brännare. Produkten ger fullständig förbränning där avgasnivåerna hamnar under 1 ppm, vilket är 95-99 procent lägre än nuvarande tekniker. Eftersom avgaserna från Zemissions brännare är så rena att de ibland ligger under bakgrundsnivåerna i luften går det i princip att tala om "nollutsläpp". Den rena förbränningsprocessen är möjlig eftersom den sker utan flamma, vilket utöver extremt låga utsläppsvärden också ger hög driftsäkerhet. Tekniken, som utvecklats av forskaren Anders Vestin, är främst tänkt att användas för uppvärmning av husbilar och båtar.

Läs mer på Zemissions webbplats