Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Life Science

AcouSort
Akuru Pharma
ApoGlyX
Arthro Therapeutics
B!BB Instruments
CarpoNovum
Gedea Biotech
Idogen
Intenz Biosciences
LongBoat Explorers
Lumito
Medotemic AB

MedVasc AB
Minervax
Mireca Medicine
Reccan Diagnostics
SAGA Diagnostics
SARomics Biostructures
SenzaGen
Speximo
Take Good Care Communications
Techmentum
Thylabisco


 

 


AcouSort

En mikrochipteknik för analys och sortering av celler. Det är grunden för bioteknikföretaget AcouSort, som i framtiden hoppas kunna använda chipet för att till exempel sortera tumörceller från friska celler med ett vanligt blodprov. Tekniken handlar om att separera olika partiklar i en vätska genom kontrollerade vibrationer. Med hjälp av ultraljudsvågor skapas resonanssvängningar, så kallade stående ultraljudsvågor, i chipet. Vibrationerna gör att cellerna - beroende på storlek, densitet och kompressibilitet - trycks in olika snabbt mot chipets mitt. På så sätt kan vätskans olika partiklar enkelt sorteras och analyseras. 

Läs mer på AcouSorts webbplatsAkuru Pharma

Akuru Pharma utvecklar diagnostik och behandling för njurcancer med hjälp av bilddiagnostik baserad på en ny biomarkör. Forskarna och grundarna till företaget – Lena Gustavsson, Håkan Axelson och Jennifer Hansson – upptäckte att den vanligaste formen av njurcancer uttrycker mycket höga nivåer av en molekyl som i normala fall endast finns i hjärnan. Denna molekyl återfinns inte i någon annan tumörform och är därför en mycket specifik biomarkör för klarcellig njurcancer.

Med en ny bilddiagnostik baserad på denna markör hoppas Akuru Pharma kunna upptäcka små metastaser som tidigare missats och på sikt ge nya behandlingsalternativ.

Läs mer på Akuru Pharmas webbplatsApoGlyX

Upptäckten av kroppens egna vattenkanaler, så kallade aquaporiner, gav amerikanen Peter Agre nobelpriset 2003. Men det var professor Per Kjellbom och hans kollegor som kom fram till hur vattenflödet kan regleras. Forskarna har vidare upptäckt att aquaporin-inhibitorer har potential att utvecklas till en helt ny typ av terapi för att minska höga blodsockernivåer hos diabetespatienter. Förhoppningen är att ta fram en diabetesmedicin som kan ges i tablettform med mindre biverkningar än de som finns på marknaden idag. Första målgrupp är patienter med nedsatt njurfunktion, för vilka det idag saknas lämpliga behandlingsmöjligheter.  

Läs mer på ApoGlyX webbplats Arthro Therapeutics 

Arthro Therapeutics AB har utvecklat produkten Joint Academy för att kunna behandla artros via nätet. Joint Academy är den första nätbaserade behandlingen som både diagnostiserar samt behandlar den kroniska sjukdomen och fungerar som en vårdgivare i molnet. Bakom satsningen står ledande svensk forskning från Lunds Universitet och Sahlgrenska Akademin. Genom att analysera stora mängder data kan ett individanpassat program framställas via algoritmer som inkluderar fysisk aktivitet, utbildning, coaching av en personlig fysioterapeut. 

Läs mer på Arthro Therapeutics webbplats B!BBInstruments

Lundaforskaren Charles Walther bildade bolaget som bygger på ett nytt instrument för cancerdiagnostik - EndoDrill®. Instrumentet kan i läkarens hand ge både snabbare och enklare undersökning samtidigt som det ger diagnosresultat som inte är möjliga med dagens instrument. Charles Walther och hans uppfinning har blivit prisade vid flera tillfällen, bland annat har han vunnit TV4:s tävling Uppfinnarna och blivit utsedd till Årets Superstartup 2016

Läs mer på B!BBInstruments webbplatsCarpoNovum

Varje år drabbas runt 1 miljon människor av tjocktarmscancer. Flertalet av patienterna behandlas med kirurgi där 20-30 centimeter av tarmen tas bort och en tillfällig stomipåse fästs på magen för att förebygga infektion. Men med kirurgerna Henrik Thorlacius och Anders Grönbergs nya uppfinning kan patienterna slippa både stomi, extra operation och onödigt lidande. Genom en teknik som kan liknas vid en trädgårdsslangskoppling, skarvas tarmarna istället samman med hjälp av elastiska silikon- och plastringar. 

Läs mer på CarpoNovums webbplatsIdogen

Professorerna Leif G Salford, Bengt Widegren och Hans-Olov Sjögren gjorde en viktig upptäckt kring det kroppsegna enzymet IDO. Ämnet var sedan tidigare känt för att hindra kvinnans kropp från att stöta bort fostret under graviditeter, men nu såg forskarna ett nytt användningsområde – att förebygga och bota autoimmuna sjukdomar. Upptäckten patenterades och 2008 bildades läkemedelsbolaget Idogen.

Läs mer på Idogens webbplats


Gedea Biotech

Gedea Biotech utvecklar en ny behandlingsmetod mot vaginala svampinfektioner. Bakom idén ligger flera års grundforskning där en tvärvetenskaplig forskargrupp identifierat en substans som är mycket effektiv mot de vanligaste svamparterna. Substansen är naturligt förekommande hos människan och dessutom godkänd som livsmedelstillsats, vilket ger stora förhoppningar om en effektiv och säker behandling som inte ger upphov till antibiotikaresistens. Under 2017 stod projektet som segrare i forskarkategorin i Lunds universitets och Sparbanksstiftelsen Finns pris för Framtidens InnovationerBolaget är grundat av Olov Sterner, professor vid Naturvetenskapliga fakulteten, Helena Strevens, specialistläkare i obstetrik och gynekologi Skånes universitetssjukhus och forskare vid Medicinska fakulteten samt professor Ulf Ellervik och forskaren Sophie Manner, båda kemister vid LTH, Lunds universitet.

Läs mer på Gedea Biotechs webbplats


Intenz Biosciences

Med hjälp av svampenzymer kan bioteknikföretaget Intenz Biosciences framställa miljövänliga kemikalier. Enzymerna fungerar som katalysatorer för kemiska processer, vilket möjliggör rengöringsprodukter som är både bättre för miljön och mer effektiva än de som finns idag. Bolaget bildades 2003, då under namnet Devenz AB, som en avknoppning från forskningsprogrammet Greenchem. 

Läs mer på Intenz Biosciences webbplats


LongBoat Explorers

Forskarna Marcus Larsson, Andreas Herbst och Niels-Bjarne Woods har upptäckt en ny typ av stamceller i fostervatten som har unika egenskaper för applikationer inom regenerativ medicin. Med hjälp av en ny metod kan dessa nya stamceller tillvaratas, vidareförädlas och slutligen användas för medicinska applikationer. Celler från fostervatten är en outnyttjad resurs som har visats sig gynnsamma att omprogrammera till flera olika målvävnader.
Läs mer på LongBoat Explorers hemsidaLumito

Med hjälp av optisk avbildning går det att se vad som händer i vävnaden ända ner på molekylär nivå. Det gör det till exempel möjligt att i detalj se hur ett läkemedel fungerar och verkar. Tekniken utvecklades av fysikprofessor Stefan Andersson-Engels och hans forskargrupp. 

 Medotemic AB

Medotemic AB utvecklar system för rörelseanalys av avvikande gångmönster, bl.a hälta. Sensordata insamlat via smartphones analyseras via egenutvecklade algoritmer. Resultatet används som beslutstöd för fysioterapeuter för att ge bättre behandling och förbättra rehabiliteringen. Avvikande gångmönster och hälta som inte behandlas kan leda till ett inlärt beteende som blir svårt att bryta utan hjälp och snedbelastning av rörelseapparaten ger förr eller senare följdproblem. Patienter använder systemet i sin vardag för att få omedelbar och objektiv biofeedback på sin gångrörelse. Målgruppen är bla artrospatienter, knä/höftledsopererade, korsbandsskadade, strokepatienter men även preventivt inom sport för att undvika skador pga snedbelastning. Bakom systemet står Lars Nilsson, Andreas Jakobsson, Johan Swärd och Magnus Helgstrand.   
Läs mer på Medotemic AB:s hemsidaMedVasc AB

MedVasc AB har utvecklat ett instrument för en säkrare, mindre smärtsam och mer kostnadseffektiv behandling av åderbråck. Den lösning som MedVasc utvecklat är ett patentsökt medicinskt instrument, Solutio, som på ett smärtfritt sätt kan bedöva lokalt. Det innebär att patienten inte behöver ytterligare lugnande eller smärtlindrande behandling och kan gå hem direkt efter behandlingen.
Läs mer på MedVasc AB:s hemsidaMinervax

Närmare hälften av alla allvarliga bakterieinfektioner hos nyfödda barn orsakas av så kallade Grupp B-streptokocker (GBS). En bakterie som omkring var fjärde kvinna är bärare av. Nu har professor Gunnar Lindahl och Thomas Areschoug tagit fram ett möjligt vaccin mot infektionerna. Vaccinet blev grunden för läkemedelsbolaget Minervax, som nu finns i Danmark. Vd för Minervax är Per Fischer.

Läs mer på Minervax webbplatsMireca Medicine

Mireca Medicine utvecklar behandling mot ärftliga ögonsjukdomar som tidigare varit obotbara. Grunden för bolaget är ett flerårigt internationellt samarbetsprojekt som resulterat i upptäckter som skulle kunna rädda synen på flera tusentals personer i världen varje år. Företaget har sitt säte i Tübingen, Tyskland, och har ett starkt internationellt forskarnätverk i ryggen.  Läs mer på Mireca Medicines webbplats

Reccan Diagnostics 

Reccan Diagnostics (tidigare Pharma4Cure) utvecklar förbättrad diagnostik och riktad, tumörspecifik behandling mot så kallad solid cancer. Forskarna Roland Anderson och Daniel Ansari arbetar kliniskt och prekliniskt med bukspottkörtelcancer och har tillsammans med proteinforskaren György Marko-Varga identiefierat unika proteiner och proteinfragment som genom ett blodprov kan diagnosticera sjukdomens olika stadier, vilket skulle kunna göras som screening av de som är i riskgruppen samt hjälpa att styra val av behandling. 

Läs mer på Reccan Diagnostics webbplatsSAGA Diagnostics

Lao Saal och Anthony George vid Institutionen för kliniska vetenskaper grundade cancerdiagnostikföretaget SAGA Diagnostics AB efter fler års ledande forskning. Metoderna SAGA Diagnostics använder sig av gör det möjligt att upptäcka och mäta mängden tumör-DNA som finns i blodet med mycket hög precision. Genom ett vanligt blodprov går det inte bara att upptäcka cancer, utan också att följa hur patienten svarar på en behandling. På så sätt kan SAGA Diagnostics tester underlätta val av behandling och upptäcka metastaser i ett tidigare skede än vad som hittills varit möjligt. 

Läs mer på SAGA Diagnostics webbplats SARomics Biostructures

Bioteknikbolaget SARomics Biostructures har utvecklat en teknik för att testa läkemedelssubstanser med tredimensionella strukturanalyser. Istället för att använda platta bilder av protein kan bolaget ta fram tredimensionella bilder, som används för att förbättra läkemedel eller för att förstå för hur proteinet fungerar. 

Läs mer på SARomics Biostructures webbplatsSenzaGen

SenzaGen är ett diagnostikbolag som jobbar mot att ersätta djurförsök. Senzagen tillhandahåller överkänslighetstester för kosmetisk, kemisk, farmaceutisk och livsmedelsindustri. Företaget baseras på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds universitet. SenzaGen har två år i rad tagit plats på 33-listan, samt vunnit DI's Gasellsprånget 2016.

Läs mer på SenzaGens webbplatsSpeximo

Genom att ersätta kemiska tillsatser med quinoastärkelse i hudkrämer lyckades LTH-forskarna Malin Sjöö, Marilyn Rayner, Petr Dejmek och Anna Timgren ta fram en ny typ av naturliga hudvårdsprodukter. Resultatet – en mer hudvänlig, stabil och billigare kräm än de produkter som finns på marknaden idag – blev grunden för forskningsbolaget Speximo.

Läs mer på Speximos webbplatsTake Good Care Communications

Take Good Care Communications är ett företag som bygger på flera års forkning kring patientcentrerad vård. De står bakom tjänsten MinHälsobok, en webbaserad plattform som ska hjälpa individer att aktivt arbeta med sin hälsa och kommunicera med hälso- och sjukvården. I MinHälsobok kan användaren dokumentera sin hälsostatus och dela vald information med de individer som de själva önskar. MinHälsobok är ingen vårdjournal utan ett komplement till den redan existerande journalföringen.

Läs mer på TGC Coms webbplats Techmentum

Läkarstudenten Carl-Fredrik Frimand hade en idé om hur de så kallade suturnålshållare som kirurger använder under operation kunde förbättras. Han tog fram en prototyp baserad på sin idé, och lyckades göra ett verktyg som både lämnar mindre ärrvävnad och är mer lätthanterligt än föregångaren. Se en video om produkten här: https://www.youtube.com/watch?v=k-kHCdwYRgQ&feature=youtu.beThylabisco

Professor Charlotte Erlanson-Albertsson har lyckats ta fram ett mättnadspiller av vanlig spenat. Pillren innehåller så kallade thylakoider, som sänker blodfettsnivåerna och fördröjer kroppens mättnadskänsla samtidigt som de ger naturlig näring. På så vis hoppas man i framtiden kunna förhindra övervikt och fetma. Thylabisco har sedan 2011 ett licensavtal med Greenleaf Medical.