Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tävlingsvillkor

Syftet med Lunds universitet och Sparbanken Skånes pris för Framtidens innovationer är att verka för en innovationsvänlig kultur inom universitetet och stimulera fram fler idéer som kan bli framtida innovationer. Vi välkomnar idéer och projekt inom samtliga discipliner.

Vem kan söka?

För att ansöka om priset ska du vara anställd eller student vid Lunds universitet.

Är ni flera personer bakom en idé måste minst en av er vara student eller anställd vid Lunds universitet.

Om gruppen bakom idén består av både studenter och anställda tävlar ni i kategorin Anställd. Om någon i gruppen har bedrivit doktorandstudier vid Lunds universitet eller annat   lärosäte, ska hela laget tävla i kategori Anställd.  

Det är tillåtet att tävla med samma idé flera gånger, under förutsättning att idén inte vunnit tävlingen tidigare.

Anställd

Den som är anställd vid Lunds universitet vid ansökningstillfället, har rätt att delta i tävlingen. Även forskare vid Skånes Universitetssjukhus som är affilierade med Lunds universitet kan delta i tävlingen.

Student

Studenter som är inskrivna vid Lunds universitet eller har slutfört minst 1 ECTS-poäng vid universitetet under läsåret 2023 har rätt att tävla i studentkategorin. Doktorander / PhD-studenter tillhör kategorin Anställd

Priset

Den totala prissumman om 500 000 kronor fördelas enligt följande:

Kategori Anställd

 • Ett pris om 150 000 kr.
 • Ett hederspris om 75 000 kr.

Kategori Student

 • Ett pris om 100 000 kr.
 • Ett hederspris om 50 000 kr.

Kategori: Mest lovande tidiga ide 2023

 • Ett pris för anställd om 75 000 kr.
 • Ett studentpris om 50 000 kr.

Prissumman är ett stipendium som går till huvudsökanden. Priset finansieras av Sparbanken Skåne genom ägarstiftelsen Sparbanksstiftelsen Finn. Prissumman ska användas för det projekt som du ansökt med. I övrigt ställs inga krav på redovisning. Prissumman är normalt sett inte skattepliktig. Pristagaren kan bli ombedd att efter en viss tid (6-12 månader) efter prisutdelningen, medverka vid något arrangemang hos LU Innovation för att berätta hur det gått med projektet.  

Urvalskriterier

Vi letar efter idéer som inte ännu inte har realiserats. Kanske är det en idé kopplad till ett lovande forskningsresultat, kanske en lösning på ett problem som du funderat på eller jobbat med ett tag. Gränsen för vad som är en idé är inte knivskarp – men du ska inte ha tjänat pengar på den ännu.

Vi bedömer idéerna efter:

 • BehovBehovet är centralt. Svarar idén till ett verkligt behov för människor, samhällen, företag eller planeten?

 • SamhällsvärdeVilket värde tillför idén samhället? Alternativt vilka besparingar innebär idén i kronor, liv eller lidande? Hur många personer berörs, lokalt och globalt?

 • Hållbarhet: Vi är i behov av idéer som är socialt och miljömässigt hållbara. På vilket sätt bidrar idén till att möta något av de globala hållbarhetsmålen?

 • Skalbarhet & global potential: I vilken utsträckning har lösningen potential att ta en betydande marknadsandel, nå en stor publik eller få global räckvidd? Hur stor lösningens konkurrensfördel är i förhållande till jämförbara erbjudanden?

 • Driv & passion: Hur tydligt visar sökanden beslutsamhet och skicklighet? Besitter personen eller teamet expertis och entusiasm för projektet?

 • Innovation & nyskapande: Hur nyskapande är konceptet? Är tillvägagångssättet unikt och nytt? Angriper lösningen verkliga problem på ett unikt sätt?

För att vinna bör deltagarna visa hur deras idé kan gynna människor, samhälle eller miljö. För kategorin "Mest Lovande Nya Idé 2023" väger bedömningen av "innovation och nyskapande" tyngre i bedömningsprocessen, och endast projekt som startade under 2023 kommer att beaktas.

Jury

För att utse vinnarna har vi en jury med erfarenhet från såväl entreprenörskap, hållbarhet, sociala innovationer som investeringar och bolagsbyggande.

Vad händer med min idé?

Att delta i tävlingen innebär inte att du lämnar över din idé till Lunds universitet.  

Om du har en idé som kan patenteras, notera att nyhet är ett krav för patenterbarhet. Information som skickas till Lunds universitet kan juridiskt betraktas som en offentlig handling, så undvik att specificera tekniska detaljer i ansökan. Om du är osäker, kontakta Per Mercke på LU Innovation (per [dot] mercke [at] innovation [dot] lu [dot] se) för råd.

Bedömningen av bidragen planeras att vara klar i mitten av oktober. Vid det tillfället kommer du att meddelas om du har valts ut som en av finalisterna.  Finalisterna kommer att utveckla sina presentationer under slutet av oktober och början av november genom Value Creation-sessioner som arrangeras av LU Innovation. För denna utbildning kommer du att tilldelas en session i veckan under tre veckor fram till finalen.  

Finalisterna förväntas presentera sin idé på finalen som hålls på morgonen den 7:e november 2023.  

 

Viktiga datum

 • Sista ansökningsdag: 4:e oktober 2023
 • Prisutdelning: 7:e november, 2023

Om Sparbanken Skåne och Sparbanksstiftelsen Finn

Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Sparbanksstiftelsen Finn är en av ägarna. Genom stiftelsen kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.