Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tävlingsvillkor

Syftet med Lunds universitet och Sparbanken Skånes pris för framtidens innovationer är att verka för en innovationsvänlig kultur inom universitetet och stimulera fram fler idéer som kan bli framtida innovationer. Vi välkomnar idéer och projekt inom samtliga discipliner.

Vem kan söka?

För att ansöka om priset ska du vara anställd eller student vid Lunds universitet.

Är ni flera personer bakom en idé måste minst en av er vara student eller anställd vid Lunds universitet.

Representerar gruppen båda tävlingskategorier tävlar ni i kategori Anställd. Om någon i laget har bedrivit doktorandstudier vid Lunds universitet eller annat lärosäte, ska hela laget tävla i kategori Anställd.

Det är tillåtet att tävla med samma idé flera gånger, under förutsättning att idén inte vunnit tävlingen tidigare.

Anställd

Den som är anställd vid Lunds universitet vid ansökningstillfället, har rätt att delta i tävlingen. Även forskare vid Skånes Universitetssjukhus som är affilierade med Lunds universitet kan delta i tävlingen.

Student

Som student räknas du om du tagit poäng (minst 1 ECTS) vid Lunds universitet under läsåret eller under föregående läsår. För att delta i Framtidens Innovationer 2022 måste du alltså ha tagit poäng under läsåret 2020/2021 eller 2021/2022. Forskarstuderande och doktorander tillhör kategori Anställd.

Priset

Den totala prissumman om 500 000 kronor fördelas enligt följande:

Kategori Anställd

 • Ett pris om 150 000 kr.
 • Två hederspriser om vardera 75 000 kr.

Kategori Student

 • Ett pris om 100 000 kr.
 • Två hederspriser om vardera 50 000 kr.

Prissumman är ett stipendium som går till huvudsökanden. Priset finansieras av Sparbanken Skåne genom ägarstiftelsen Sparbanksstiftelsen Finn.

Prissumman ska användas för det projekt som du ansökt med. I övrigt ställs inga krav på redovisning. Prissumman är normalt sett inte skattepliktig. Pristagaren kan bli ombedd att viss tid (6-12 månader) efter prisutdelningen, medverka vid något arrangemang hos LU Innovation för att berätta hur det gått med projektet.

Urvalskriterier

Vi letar efter idéer som inte ännu inte har realiserats. Kanske är det ett lovande forskningsresultat, kanske en lösning på ett problem som du funderat på eller jobbat med ett tag. Gränsen för vad som är en idé är inte knivskarp – men du ska inte ha tjänat pengar på den.

Vi bedömer idéerna efter:

 • BehovBehovet är centralt. Svarar idén till ett verkligt behov för människor, samhällen, företag eller planeten?

 • SamhällsvärdeVilket värde tillför idén samhället? Alternativt vilka besparingar innebär idén i kronor, liv eller lidande? Hur många personer berörs, lokalt och globalt?

 • Hållbarhet: Vi är i behov av idéer som är socialt och miljömässigt hållbara. På vilket sätt bidrar idén till att möta något av de globala hållbarhetsmålen?

 • Unikitet: Hur löses problemet idag? Finns lösningen redan? Är din idé bättre än existerande alternativ, och på vilket sätt?

 • SkalbarhetVad finns för möjlighet att nå ut till alla som har behov av din idé? Finns det marknadsmässiga möjligheter eller möjlighet att skala upp samhällsnyttan? Inspirerar det andra till att göra samma sak?

Eftersom personen eller personerna bakom en idé eller ett projekt alltid är av central betydelse för framgång, kommer det slutliga valet av pristagare att ske genom att ett antal utvalda bidrag intervjuas av representanter ur juryn. Samtliga pristagare kommer i någon form att få presentera sina idéer inför publik. 

Jury

För att utse vinnarna har vi en jury med erfarenhet från såväl entreprenörskap, hållbarhet, sociala innovationer som investeringar och bolagsbyggande:

Jan Abrahamsson, verksamhetsledare Coompanion Sverige, samhällsbyggande entreprenörskap och innovation

Annika Alenfall, företagsrådgivare Sparbanken Skåne

Charlotta Falvin, professionell styrelseledamot, aktiv i skånska startup-ekosystemet

Ebba Fåhraeus, vd SmiLe, mångårig erfarenhet från life science-branschen

Nicholas Jacobsson, senior rådgivare SLU Holding, bakgrund inom innovationssfären

Erik Renström, rektor Lunds universitet

Sara Thiringer, data scientist, engagerad i PinkProgramming, tidigare studentrepresentant i Lunds universitets styrelse

Eva Vati, grundare och vd Vati of Sweden, bakgrund inom tech och it, nu hållbarhetsentreprenör

Caroline Wigren-Kristoferson, professor företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap och innovation, Malmö universitet

Vad händer med min idé?

Vi behandlar givetvis alla ansökningar konfidentiellt. Att delta i tävlingen innebär inga förpliktelser och det innebär inte att du ger bort din idé till Lunds universitet.

 

Viktiga datum

 • Sista ansökningsdag: 10 augusti 2022
 • Juryintervju för utvalda bidrag: 19 september 2022
 • Fest och prisutdelning: 25 oktober 2022

Om Sparbanken Skåne och Sparbanksstiftelsen Finn

Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Sparbanksstiftelsen Finn är en av ägarna. Genom stiftelsen kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.