Funderar du på att söka patent? Eller vill du försäkra dig om att du är ensam om din idé? Hos LU Innovation finns patentrådgivare som hjälper dig att skydda dina idéer, ta reda på vad som redan finns på marknaden och ger råd i samband med patentansökningsprocessen.

Ska resultaten publiceras?

Frågan kan verka underlig, men om resultatet kan vara aktuellt för patentering ska patentutvecklare vid LU Innovation kontaktas innan publicering sker. Det går nämligen inte att få ett patent på en uppfinning eller upptäckt som redan är publicerad.

Rådgivning

Om du har en forskningsbaserad idé och känner dig osäker på om den bör skyddas är du välkommen att boka ett möte med någon av våra patentingenjörer. De har lång erfarenhet av hur patentansökningsprocessen fungerar och vet hur olika former av immateriella rättigheter kan hjälpa till att skapa en stark affär.

Utöver individuell rådgivning ger våra patentrådgivare varje termin ett antal föreläsningar kring IP och patent. Alla föreläsningar är kostnadsfria och riktar sig i regel till forskare på Lunds universitet. 

Nyhetsgranskning

För att kunna fatta strategiskt betydelsefulla beslut är det viktigt att i ett tidigt skede få en klar uppfattning om forskningsresultatets nyhetsvärde och om det finns ett marknadsbehov för produkten.

Vi hjälper dig att göra nyhetsgranskningar i internationella databaser, ger tips om hur sökningarna görs på bästa sätt och vilka databaser som är mest relevanta. Sökningarna görs för att få en tydligare bild av potentiella konkurrenter och för att säkerställa att forskningsresultatet inte redan är känt. 

Du kan själv undersöka om din idé är ny genom att söka i tillgängliga patentdatabaser. Bra och kostnadsfria söktjänster är till exempel USPTOEPOPatentlens och Google patent.

Hjälp med ansökan och finansiering

När du utformar din patentansökan är det viktigt att den redan från början är så komplett och tydlig som möjligt, eftersom du har begränsade möjligheter att ändra handlingarna i efterhand. 

En komplett ansökan ska innehålla:

  • Ansökningshandling
  • Beskrivning av din uppfinning
  • Ett eller flera patentkrav
  • Sammandrag
  • Eventuella ritningar 
  • Patentavgift till Patent- och registreringsverket (PRV).

På patent- och registreringsverkets webbplats kan du se ett exempel på hur en färdig patentansökan kan se ut. LU Innovation ger stöd under hela patentansökningsprocessen och förmedlar vid behov kontakten till patentbyråer.

Vi kan dessutom hjälpa till att täcka kostnaderna för utformning och registrering av en första patentansökan. Kontakta oss om du vill ha mer information om vårt finansiella stöd för patent. 

Kontakta våra patentrådgivare

Vi ger dig stöd i frågor kring immateriella rättigheter.

Per Mercke,
E-post: per [dot] mercke [at] innovation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 12 67

Fredrik Edman
E-post: fredrik [dot] edman [at] innovation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 12 86

 

Kort om patent och IPR

Immaterialrätt eller Intellectual Property Rights (IPR) är ett samlingsnamn för rättsskydd av intellektuella och immateriella tillgångar.

Olika former av immaterialrättsliga skydd är till exempel patent, varumärkesskydd, designskydd och upphovsrätt.

Ett patent gäller i 20 år (för läkemedel 25 år) och för att beviljas patentskydd måste idén vara:

  • ny
  • skilja sig avsevärt från tidigare känd teknik
  • och industriellt tillämpbar.