Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Funderar du på att söka patent? Eller är du osäker på om du överhuvudtaget kan skydda din idé? Hos LU Innovation finns innovationsutvecklare med expertis inom immaterialrätt, som har lång erfarenhet av patent och skydd för forskningsbaserade idéer. Vi kan hjälpa dig att skapa en stark affär med hjälp av immateriella rättigheter.

Foto Johan Persson.

Immaterialrätt bygger på ett antal lagar och prejudikat som ger äganderätt till en intellektuell prestation. Det kan vara upphovsrätt eller industriella rättsskydd, som exempelvis designskydd eller patent. En stor del av vårt arbete rör just kartläggning inför och process för patentering. 

Innovation från universitetsforskning

Även om ditt mål kanske inte är att tjäna pengar på din idé kan ett imaterialrättsligt skydd kan vara avgörande för att dina forskningsresultatresultat ska ha en chans att göra skillnad på riktigt. Risken är annars att det blir svårt att hitta en samarbetspartners och andra aktörer villiga att lägga resurser på att utveckla dina resultat.

Verksamheten inom akademin skiljer sig på flera sätt från den i det privata. Skillnaderna gör att innovation, och särskilt de initiala delarna av en patentansökningsprocess, kräver en extra tanke. 

Med rätt rådgivning kan du i de flesta fall kombinera en patentering med fortsatt framgångsrik akademisk forskning. 

Patenterbarhet

För att kunna fatta strategiskt betydelsefulla beslut är det viktigt att i ett tidigt skede få en klar uppfattning om patenterbarhet och hur patentlandskapet kring dina forskningsresultatet ser ut. 

Vi kan hjälpa dig att göra nyhetsgranskningar i olika litteraturdatabaser, inklusive internationella patentdatabaser, för att kartlägga till exempel patenterbarhet. 

Resultatet av en kartläggning ger ofta ny kunskap som även tillför värde för det pågående forskningsprojektet. 

Hjälp med det snåriga

Att söka patent är i många fall en relativt omständlig, kostsam och tidskrävande process. 

Vi ger dig stöd under hela processen, vi hjälper dig att skapa en strategi för IP-hantering och ser till att förmedla kontakt med externa patentbyråer om det behövs. 

Vi kan dessutom hjälpa till att täcka kostnader för utformning och registrering av en patentansökan och andra immateriella rättigheter. Mer information om det kan du få via din Innovationsrådgivare på LU Innovation. 

Immateriella rättigheter kan vara en viktig del av ett starkt värdeerbjudande. Men det är lätt att göra fel och du har mycket begränsade möjligheter att rätta till något i efterhand. Kom ihåg att kontakta oss så tidigt det bara går – vi jobbar för att ditt projekt ska få så bra förutsättningar som möjligt! 

 

 

Kontakta våra patentrådgivare

Vi ger dig stöd i frågor kring immateriella rättigheter.

Per Mercke,
E-post: per [dot] mercke [at] innovation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 12 67

Fredrik Edman
E-post: fredrik [dot] edman [at] innovation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 12 86

 

Kort om patent och IPR

Immaterialrätt eller Intellectual Property Rights (IPR) är ett samlingsnamn för rättsskydd av intellektuella och immateriella tillgångar.

Olika former av immaterialrättsliga skydd är till exempel patent, varumärkesskydd, designskydd och upphovsrätt.

Ett patent gäller i 20 år (för läkemedel 25 år) och för att beviljas patentskydd måste idén vara:

  • ny
  • skilja sig avsevärt från tidigare känd teknik
  • och industriellt tillämpbar.