Forskningsresultat uppkommer ofta i samverkan med andra och det är därför viktigt att noggrant utreda de rättsliga möjligheterna till nyttiggörande eller kommersialisering. Genom LU Innovation kan du få tillgång till kvalificerad juridisk expertis som har koll på vad som gäller.

Det s.k. lärarundantaget ger universitetsanställda forskare omfattande rättigheter till eget forskningsresultat, men det ställer även särskilda krav på den enskilda forskaren. Vår jurist kan guida dig igenom krångliga regler och avtal såväl inför som under en eventuell bolagsstart.

Via vårt holdingbolag erbjuds du också ett paket med alla de juridiska avtal som ett nystartat bolag kan behöva, till exempel:

  • Tekniköverföringsavtal, som bland annat innefattar sekretess-, och licensavtal, liksom överlåtelseavtal av IP. Hit hör också avtal kring materialöverföring, så kallade Material Transfer Agreements (MTA).
  • Anställningsavtal och konsultavtal. Alltså avtal som reglerar villkoren för tillsvidareanställda, projektanställda och konsulter.
  • Bolagsavtal, som sätter ramarna för hur företaget ska skötas. Hit räknas till exempel aktieägaravtal, överlåtelseavtal av IP, styrelsens arbetsordning och vd:ns instruktioner. 
  • Leverans- och distributionsavtal, för att snabbt kunna komma igång med verksamheten.

 

 

Kontakta oss om juridiska tjänster

Kontakta vår jurist Fredik Engfeldt,

fredrik [dot] engfeldt [at] innovation [dot] lu [dot] se
Tel: 046-222 70 23 eller 0703-87 49 46

 

Kontakta Christine Widstrand om du har frågor kring de avtal som vi erbjuder. 

christine [dot] widstrand [at] innovation [dot] lu [dot] se
Tel: 046-222 12 95 eller 0709-28 63 78