NABC - en modell för att testa din idé

NABC-modellen fungerar som ett stöd för att definiera din idé och tänka igenom vad som egentligen gör idén till något av värde för dina tänkta användare eller kunder. Det är också ett utmärkt verktyg att använda när du förbereder en presentation, eller en så kallad pitch. Modellen är utvecklad vid Stanford Research Institute (SRI).

Hopskrynklade papper utanför papperskorg.

N står för Need, alltså behovet. A står för Approach, det vill säga lösning. B står för Benefit och handlar om kundnyttan och slutligen C som står för Competition, konkurrens eller alternativ.

Vilket viktigt behov är det jag vill lösa? För vem, konkret? Ge exempel på företag eller individ. Prata med de personerna!

  • Hur många sådana företag/användare finns? Var finns de?
  • Hur ofta och när har man detta problem?
  • Hur stort är problemet för användaren/kunden, t ex i oönskade kostnader?
  • Vad händer, konkret, om de inte löser det?

Vilken är lösningen, i grova drag? Vad tror du kan lösa problemet?

  • Hur löser du tekniken? Vad kostar den att producera?
  • På vilket sätt når den kunden eller användaren? Hur produceras den?

Vad är egentligen kundnyttan?

  • Vilken är nyttan för den som använder? Vilken är nyttan för den som betalar i reda pengar? Tänk igenom alla typer av kostnader. Måste det exempelvis byggas eller organiseras om så kostar det också.
  • Vad tjänar kunden slutligen på detta (per år, per månad eller annat)?

Vilka andra lösningar finns på samma problem?

  • Googla, intervjua folk i branschen, titta i butiker osv.
  • Glöm inte heller den största konkurrenten – det är enklare att fortsätta som tidigare än att ändra på något alls.