Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Idé- och innovationsutveckling

Vi vet att alla projekt är olika och vi har inga färdiga lösningar att servera. Det vi har, är gedigen erfarenhet, en väl beprövad arbetsprocess och ett stort nätverk. Vi är med dig och ditt projekt genom hela idéutvecklingen, och guidar dig framåt.

Möte på LU Innovation. Foto Johan Persson.

 

För oss spelar ingen roll inom vilken disciplin din idé rör sig, eller om slutmålet är en kommersiell marknad eller samhällsnytta. Det är på vägen dit vi kan hjälpa till. 

Med vår process fokuserar vi på att räta ut frågetecken och göra rätt saker vid rätt tidpunkt. Vi lotsar dig och ditt projekt framåt, steg för steg. Ibland går det snabbt, men många av de projekt vi jobbar med är komplexa och kan kräva att vi bygger långsamt. Innovationsresan kan vara lång och är oftast allt annat än spikrak. Du upptäcker, definierar, skapar och utvärderar om vartannat. Och så ska det vara. 

Idébeskrivning och kartläggning

När vi sätter igång är frågorna oftast fler än svaren. Det är helt okej. Det vi behöver från dig i det här läget är en idébeskrivning – och ditt engagemang. För utan dig har vi inget projekt att jobba med. Vi hjälper dig göra en initial kartläggning och utifrån det diskuterar vi vilken som är den bästa vägen framåt för idén. Många aspekter vägs in, till exempel vad du har för ambition, hur marknaden ser ut eller vilka samarbeten som behöver etableras. 

Håller idén?

När de mest väsentliga frågorna är besvarade och det finns en grund till ett värdeerbjudande eller en affärsidé, är det dags att verifiera att det håller. Vi testar och utvärderar, identifierar och minimerar risker. Genom iteration för vi gemensamt projektet framåt. 

Till stöd för detta har vi en del verifieringsmedel att tillgå, det kan du läsa mer under Finansiering. Men det kan också finnas andra finansiärer, vi har ett brett nätverk och flera samarbetspartners, och kan guida dig i detta. 

När vi känner oss säkra att idén håller, fokuserar vi på att få de bitar som fattas på plats. Det kan vara förberedelser inför att starta ett bolag, eller att ta fram underlag som är viktiga för samarbetspartners, investerare eller andra intressenter som tar idén vidare. I en del projekt kan universitetets investeringsbolag, LU Holding AB, hjälpa till att driva arbetet vidare. Läs mer om om LU Holdings arbete här.

Förutsättningar för en hållbar framtid

När vi stöttar våra innovationsprojekt analyserar vi inte bara den ekonomiska hållbarheten, utan också den miljömässiga och den sociala hållbarheten. På så sätt hjälper vi till att skapa ansvarsfulla företag som är hållbara över tid. Insikt om hållbarhet är idag också en nödvändighet för att attrahera finansiella stöd och investeringar för de projekt och bolag vi stöttar. På samma sätt arbetar aktivt med jämställdhet och inkludering för att inte gå miste om potentiella innovationer, kompetenser eller insikter som är nödvändiga vid innovationsutveckling.

 

Hör av dig!

Vi hjälper dig redan innan din idé är konkret. Våra affärsutvecklare har till uppgift att vara ditt bollplank.

Kontakta oss!