Idé- och innovationsutveckling

Inom innovationsverksamheten finns erfarenhet från såväl forskning som näringsliv och offentlig sektor, samt ett stort nätverk både nationellt och internationellt.

En stor del av vårt arbete går ut på att träffa forskare, doktorander och studenter i ett tidigt skede, innan en idé blivit konkret. Innovationsresan kan vara lång och är oftast allt annat än spikrak. Du upptäcker, definierar, skapar och utvärderar om vartannat. Och så ska det vara. Vi har inte en färdig mall som funkar för alla projekt, men vi har mycket erfarenhet. Vi är ditt bollplank och hjälper dig att göra rätt saker, i rätt ordning.  

Många av de projekt vi jobbar med är komplexa och kan kräva att vi bygger långsamt. Och kom ihåg – utan ditt engagemang finns inget projekt att jobba med.

Idébeskrivning och kartläggning

Vi börjar normalt med ett möte. Om vi i mötet tycker att idén är redo att tas vidare gör vi ofta med en kartläggning, där vi tittar på bitar som till exempel marknad, konkurrenter och i de fall det är aktuellt, patentläge eller copyrightfrågor. Fokus och utfall beror på idén. Du behöver inte ha alla svar, men inför kartläggningen får du göra en idébeskrivning där du beskriver idén tämligen ingående.

Verifiering

Baserat på bland annat idébeskrivning och kartläggning så tittar vi tillsammans på bästa väg framåt för idén. Här vägs många aspekter in; vad har du/ni för ambition, hur ser marknaden ut etc. Ofta har man fler frågor än svar i detta läge.

Med vår innovationsutvecklingsprocess fokuserar vi på att göra och ta reda på saker i rätt ordning. Till stöd för detta har vi en del verifieringsmedel att tillgå, läs mer under Finansiering.

Utveckla en hållbar plan

När de mest väsentliga frågorna är besvarade och det finns en grund till en affärsidé eller ett värdeerbjudande, fokuserar vi på att få de bitar som fattas på plats. Vilka dessa bitar är varierar från projekt till projekt.

För finansiering i detta skede finns möjlighet att söka verifieringsmedel, men också andra finansieringsmöjligheter kan finnas. Vi har ett brett nätverk och flera samarbetspartners, och kan guida dig i detta. 

Bär det?

Efter den initiala utvecklingsprocessen är nästa uppgift att bestämma hur projektet ska drivas vidare. Många vill vara med och starta ett eget bolag, andra vill sälja eller överföra idén. Vi kan guida rätt bland möjliga finansieringsvägar och till övriga delar i innovationssystemet – lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt. För finansiering i detta skede finns bland annat IKS Accelerator-stöd

I de projekt där vi har ett investeringsavtal, eller forskaravtal som det ibland kallas, kan även vårt holdingbolag LU Holding investera pengar. LU Holding hjälper då till med alla de avtal som behövs vid bolagsstart eller licensaffär och vi engagerar oss också i bolagets styrelse. 

Hör av dig!

Vi hjälper dig redan innan din idé är konkret. Våra affärsutvecklare har till uppgift att vara ditt bollplank.

Kontakta dem direkt eller skriv en rad om din idé i vårt kontaktformulär, så hör vi av oss!