LU Innovation kan hjälpa till att finansiera forskningsnära kommersialiseringsprojekt på olika sätt. Genom kontakt med våra affärsutvecklare får du veta mer om vad som kan passa just ditt projekt.

Stöden bygger på att projekten stegvis utvecklas och kan, men behöver inte, följa varandra. Utöver de tre finansiella stöden och ägarkapital, hjälper LU Innovation också till att hitta externa investerare som kan gå in med ekonomiskt stöd i projekten och bolagen.

Test – upp till 15 000 kr

Investering för att göra en tidig bedömning av en idé, arbeta med marknadsanalys, nyhetsgranskning eller kommunikation.


Verifiering för samverkan – upp till 150 000 kr

Ett samverkansstöd med en strävan efter ett ökat samarbete mellan akademi och omgivande samhälle. Stödet erbjuder enkel finansiering för att initiera samarbetsprojekt.

Stödets primära syfte är att reducera de eventuella hinder eller svagheter som förhindrar eller fördröjer starten av projekt med akademiska och icke-akademiska deltagare. 

Exempel på aktiviteter:

  • Lönekostnad för den akademiska parten.
  • Täcka kostnader för material och/eller tester.


Verifiering – upp till 300 000 kr

Programmet "Verifiering för tillväxt" syftar till att kommersiellt och tekniskt verifiera och validera forskningsbaserade affärskoncept och fastställa den lämpligaste strategin för fortsatt kommersialisering.

Exempel på aktiviteter:

  • Behovsanalys av kund.
  • Att verifiera produktionsmetod.
  • Analys av regulatoriska eller legala krav.
  • Teknisk verifiering som syftar till att minimera projektrisk.
  • Kostnader för patent och/eller varumärkes skydd.


Accelerator – upp till 300 000 kr

Investering för att hjälpa bolag med tydlig tillväxtpotential med operationell styrka för att accelerera vägen mot marknad. För projekt som söks av student beviljas acceleratorstöd med maximalt 150 000 kr.

 

Ägarkapital

LU Innovation kan även, via holdingbolaget LU Holding, ge finansieringsstöd i form av ägarkapital. Genom att vi investerar i ett bolag visar vi att vi tror på det. Det gör det också enklare för andra investerare att följa efter och satsa pengar på idén. För att vi ska investera i ett bolag krävs att det är skalbart, unikt och har stor tillväxtpotential. Dessutom krävs ett starkt och driftigt team. Vår målsättning är att äga maximalt 20 procent av bolaget.

 

 

 

 

Kontakta oss om finansiering

För mer information om finansieringsstöd kontakta någon av våra affärsutvecklare.


För frågor kring ägarkapital och bolagsinvesteringar:
Christine Widstrand, vice vd och portföljansvarig LU Holding
christine [dot] widstrand [at] innovation [dot] lu [dot] se
telefon 046-222 12 95 


 

 

 

Inte forskningsbaserat?

För idéer som är marknadsnära och entreprenöriella men som saknar anknytning till forskningsbaserad kunskap finns andra stödstrukturer i regionen, till exempel AlmiTillväxtverket eller Uppstart Malmö