Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tävlingsvillkor

Syftet med Lunds universitet och Sparbanken Skånes pris för framtidens innovationer är att verka för en innovationsvänlig kultur inom universitetet och stimulera fram fler idéer som kan bli framtida innovationer. Vi välkomnar idéer och projekt inom samtliga discipliner.

Vem kan söka?

För att ansöka om priset ska du vara anställd eller student vid Lunds universitet.

Är ni flera personer bakom en idé måste minst en av er vara student eller anställd vid Lunds universitet.

Representerar gruppen båda tävlingskategorier tävlar ni i kategori Anställd. Om någon i laget har bedrivit doktorandstudier vid Lunds universitet eller annat lärosäte, ska hela laget tävla i kategori Anställd.

Det är tillåtet att tävla med samma idé flera gånger, under förutsättning att idén inte vunnit tävlingen tidigare.

Anställd

Den som är anställd vid Lunds universitet vid ansökningstillfället, har rätt att delta i tävlingen. Även forskare vid Skånes Universitetssjukhus som är affilierade med Lunds universitet kan delta i tävlingen.

Student

Som student räknas du om du tagit poäng (minst 1 ECTS) vid Lunds universitet under läsåret eller under föregående läsår. För att delta i Innovationspriset 2021 måste du alltså ha tagit poäng under läsåret 2019/2020 eller 2020/2021. Forskarstuderande och doktorander tillhör kategori Anställd.

 

Priset

Den totala prissumman om 400 000 kronor fördelas enligt följande:

Framtidens Innovationer

Kategori Anställd

Ett pris om 100 000 kr.
Två hederspriser om vardera 50 000 kr.

Kategori Student

Ett pris om 50 000 kr.
Två hederspriser om vardera 25 000 kr.

 

Framtidens Innovation för social förändring

Kategori Anställd

Ett pris om 70 000 kr.

Kategori Student

Ett pris om 30 000 kr.

 

Prissumman är ett stipendium som går till huvudsökanden. Priset finansieras av Sparbanken Skåne genom ägarstiftelsen Sparbanksstiftelsen Finn.

Prissumman ska användas för det projekt som du ansökt med. I övrigt ställs inga krav på redovisning. Prissumman är normalt sett inte skattepliktig. Pristagaren kan bli ombedd att viss tid (6-12 månader) efter prisutdelningen, medverka vid något arrangemang hos LU Innovation för att berätta hur det gått med projektet.

 

Urvalskriterier

Vi letar efter idéer som inte ännu inte har realiserats. Kanske är det ett lovande forskningsresultat, kanske en lösning på ett problem som du funderat på eller jobbat med ett tag. Gränsen för vad som är en idé är inte knivskarp – men du ska inte ha tjänat pengar på den.

Tonvikt vid bedömningen ligger på:

  • Innovationshöjd och/eller innovationsvärde – hur unik eller banbrytande är idén? Vilket värde och vilken effekt tillför den samhället?
  • Marknadsmässiga möjligheter och/eller samhällsnytta - idén behöver inte ha ekonomisk vinst som mål, men det måste finnas en plan för hur den ska kunna bli livskraftig och långsiktig.
  • Hållbarhet – syftar idén till att möta något av de globala hållbarhetsmålen? Hur förhåller sig idén till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet?

För priset som Framtidens Innovation för social förändring, kommer vi dessutom att leta efter idéer som utmanar traditionella system och metoder för att åstadkomma social förändring.

Eftersom personen eller personerna bakom en idé eller ett projekt alltid är av central betydelse för framgång, kommer det slutliga valet av pristagare att ske genom att ett antal utvalda bidrag intervjuas av representanter ur juryn. Samtliga pristagare kommer i någon form att få presentera sina idéer inför publik. 

 

Jury

För att utse vinnarna har vi en jury med erfarenhet från såväl entreprenörskap, hållbarhet, sociala innovationer som investeringar och bolagsbyggande.

Bo Göransson, Docent Företagsekonomiska institutionen
Cecilia Lagerquist, Sparbanken Skåne
Charlotta Falvin, styrelseproffs
Eva Vati, vd och grundare VATI of Sweden (UN Global Goals Certified)
Kristina Jarring Lilja, professionell styrelseledamot & förtroendespecialist
Nicholas Jacobsson, Senior Innovation & Business Advisor SLU Holding
Sara Thiringer, studentrepresentant LU Holdings styrelse
Sarah Fredriksson, entreprenör, vd Aquilion

 

Vad händer med min idé?

Vi behandlar givetvis alla ansökningar konfidentiellt. Att delta i tävlingen innebär inga förpliktelser och det innebär inte att du ger bort din idé till Lunds universitet.

 

Ansökan

Tävlingen för 2021 är avgjord.  

Den 16 mars presenterades vinnarna under en digital prisutdelning, vilka som vann kan du läsa mer om här!