Tidigare pristagare

Priset för Framtidens innovationer har delats ut tillsammans med Sparbanken Skåne sedan 2017, och vi har sett hundratals spännande, nytänkande – och ibland helt tokiga – idéer. Vår jury har varje år haft ett angenämt men stundtals svettigt jobb att sålla ut vinnarna. Men här är de, våra pristagare i Lunds universitets och Sparbanken Skånes Pris för Framtidens innovationer.
 

Wenjing Yang och Alexandru Schiopu. Foto.

Om priset

Priset är tänkt att främja och uppmuntra nyttiggörande av kunskap vid universitetet. Tävlingen är öppen för alla anställda och studerande vid Lunds universitet och idéer och projekt inom alla discipliner är välkomna.

Läs mer om Priset för Framtidens Innovationer

Kategori Anställd  

Första pris – 100 000 kronor

Alexandru Schiopu

"A new anti-inflammatory treatment to reduce the consequences of myocardial infarction"

Hjärt- och kärlsjukdomar är den enskilt vanligaste dödsorsaken i världen. Det här projektet utvecklar en revolutionerande behandling för patienter som drabbas av hjärtinfarkt. Genom att minska inflammationen i hjärtat kan patientens hjärtfunktion förbättras och risken för hjärtsvikt reduceras, vilket påverkar patientens prognos och livskvalitet avsevärt.

I det här projektet är ett särskilt pro-inflammatoriskt protein som utsöndras i stora mängder efter en infarkt identifierat. Proteinet dödar hjärtceller direkt, förstärker inflammationen i hjärtat och förvärrar hjärtfunktionen. Men – det finns en liten molekylblockerare, som kan stoppa det pro-inflammatoriskt proteinet. De potentiella sociala och ekonomiska vinsterna med en behandling som effektivt minskar konsekvenserna av hjärtinfarkter får anses extremt höga och avsikten är att vidareutveckla projektet mot klinisk testning.  

Hederspris – 50 000 kronor

Enrique Barrigon, Magnus Heurlin & Pilar Espinet

"Nanowire-based solar cells for space applications"

Varje dag använder vi flera olika tjänster som finns tack vare satelliter i rymden. Dessa satelliter kretsar runt jorden och drivs av solceller som omvandlar solljus till elektricitet. Den karga miljön i rymden kräver solceller som är lätta, effektiva, pålitliga och än viktigare – som tål hög strålning. Detta projekt kan revolutionera användandet av solceller i rymden. Nanotrådsbaserade solceller tål hög strålning och kan förlänga livslängden för satellitsystem. Det gör det också möjligt att placera fler satelliter i nya satellitbanor, som idag vanligtvis inte används på grund av att strålningsnivån är för hög.

Nanotrådsbaserade solceller i rymden öppnar en ny era för satellitutveckling med stor potentiell påverkan på framtida telekommunikations-, positionerings- och navigationssystem, meteorologiska tjänster, övervakning av klimatförändringar, global säkerhet, rymdbaserad solkraft och generering av rymddata.  

Hederspris – 50 000 kronor

Filipe Pereira, Cristiana Pires & Fábio Rosa

"TrojanDC – Turning Tumors into Immune Cells: A Revolutionary Gene Therapy to Treat Cancer"

Cancer är fortfarande en enorm hälsoutmaning. Terapeutisk manipulation av immunsystemet - immunterapi - har redan gett stora genombrott inom onkologi. Men de immunterapier som finns tillgängliga idag är tyvärr endast effektiva för ett begränsat antal patienter. Dessutom är immunterapier ofta ekonomiskt kostsamt.

TrojanDC är en innovativ genterapi baserad på en egen cell-omprogrammeringsteknik. Tekniken tvingar cancerceller att presentera sina egna antigen för immunsystemet, vilket gör att immunförsvarets mördar-T-celler kan hitta och eliminera cancercellerna.  TrojanDC kommer att ge patienterna en 'off-the-shelf'-lösning som samtidigt är unikt mot deras specifika tumör. En enkel tillverkningsprocess gör också tekniken kostnadseffektiv. Det är ett paradigmskifte inom genterapi med potential att kunna appliceras på många olika cancerformer.    

Kategori Student  

Första pris – 50 000 kr

Wenjing Yang & Hanna Geschewski

”Solar4Schools (Mbegu Solar)”

Solar4Schools utvecklar ett fristående solenergisystem för skolor i utvecklingsländer som inte har tillgång till pålitlig, prisvärd och ren energi. Det finns idag mer än 2,8 miljoner skolor i utvecklingsländer som inte har tillförlitlig tillgång till elektricitet. Under sin studietid genomförde Wenjing Yang en fältresa till Kenya, där 57 000 skolor bränner fotogen för att få belysning. Det påverkar kvaliteten på utbildningen för mer än hälften av landets elever. Där föddes idén till Solar4Schools.

Solar4Schools har utvecklat ett fristående system med färre komponenter men som ändå fyller skolornas grundläggande behov. Genom att också erbjuda en telefonladdningstjänst till det lokala samhället, med hjälp av mobilbetalningar och IoT-teknik, kan kunden självfinansiera produkten.

Hederspris – 25 000 kr

Iris Bjerkén & Elsa Sjödahl 

"SunFeeds"

SunFeeds är en ny måltidsersättningskräm som vill bidra till kampen mot svält. Hunger är ett av världens största hälsoproblem och idag finns det 20 miljoner barn under fem år som lider av det svåraste stadiet av hunger, SAM (Severe Acute Malnutrition). Årligen dör 1 miljon barn till följd av SAM enligt UNICEF och WHO.

SunFeeds näringsersättning är gjort av solrosfrön som är en billigare råvara än jordnötter, som är basen i den enda måltidsersättningskrämen för akuta insatser på marknaden idag. SunFeeds näringsersättning har även andra fördelar: solrosplantan kan odlas på extrema breddgrader, de innehåller lågallergena ämnen och är mild i smaken.    

Hederspris – 25 000 kr

Victor Isaksson Pirtti & Axel Landström

"Bread Nouveau"

Miljoner ton industriavfall deponeras eller bränns för energi varje år i Sverige. Och trots att det finns resurser tillgängliga fortsätter vi att utvinna råvaror från miljön. Detta projekt är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan design, industri och vetenskap som utvecklar biomaterial från avfall från Sveriges tre största naturresursindustrier (gruvdrift, skogsbruk och jordbruk) med gluten som ett bindemedel.

Glutenkompositer har flera användningsområden, från textilier till ersättning av keramiska plattor. De är biologiskt nedbrytbara i jord efter 60-90 dagar och förvandlas då till gödning som ger näringsämnen till omgivningen. Bread Nouveau utmanar industrier att överväga cirkularitet och Agenda 2030 genom att använda avfall och bi-produkter som råmaterial, att erbjuda nya alternativ för lokal produktion och eliminera behovet av långväga transporter.  

Kategori Anställd

Förstapris

Roland Andersson och Daniel Ansari 

”Nytt serumtest för diagnostik och prediktion vid pankreascancer”

Metod att diagnosticera cancer i bukspottkörteln i ett tidigt skede genom ett enkelt blodprov. Cancer i bukspottskörteln har en hög dödlighet och att sätta in behandling så tidigt som möjligt är avgörande.  

 

Hederspris

Karolina Dorozynska och Elias Kristensson

”Optical Skin Cancer Diagnosis”

Kostnadseffektiv och enkel metod för att hitta hudcancer utan att skära i huden, som ger omedelbart svar.  

 

Hederspris

Christian Hulteberg, Anders Arkell och Lars Stigsson

”Drivmedel från lignin”

Teknik som gör det möjligt att ta en biprodukt, lignin, från pappersindustrin och omvandla till förnybart fordonsbränsle.    

 

Kategori Student

Förstapris

Henrik Hagelin

”WISE-FASS”

System för att simulera skogsbränder i realtid. Räddningstjänsten kan på så sätt få prognoser för brandspridning direkt till sina mobila enheter.

 

Hederspris

Kristofer Jansson, Martin Berg, Givi Kokaia och Martin Olsson

”Epinova Technologies”

Ny kostnadseffektiv tillverkningsprocess för halvledarskivor för elektronikindustrin. Skivorna behövs för tillverkning av exempelvis LED-lampor och processorer till datorer.

 

Hederspris

Pontus Törnqvist

”Potato Plastic”

Miljövänliga engångsartiklar tillverkade i biologiskt nedbrytbara alternativ som t.ex. potatis.  

Kategori Anställd

Förstapris

Oscar Kjell, Katarina Lundberg och Sverker Sikström 

”WordDiagnostics.com”

WordDiagnostics.com använder ord och artificiell intelligens (AI) för att öka tillförlitligheten på diagnos för psykisk ohälsa, speciellt depression och ångest. Problemet är stort, exempelvis beror självmord oftast på en underliggande depression. Korrekta och tidiga diagnoser kan minska lidande och spara stora summor i sjukvården. Tester som jämför med nuvarande metoder har genomförts med goda resultat.

 

Hederspris

Daniel Ansari och Roland Andersson 

”Prognostisk biomarkörpanel vid pankreascancer”

Pancreascancer (cancer i bukspottkörteln) har en mycket hög dödlighet eftersom symptomen uppkommer väldigt sent. Medianöverlevnaden är sex månader.

Daniel Ansari och Roland Andersson har utvecklat en metod för att förbättra tidig och korrekt diagnos samt styra val av behandling. Detta skulle kunna leda till ökad överlevnad och minskade biverkningar. Metoden är patentsökt och validering pågår genom internationella samarbeten.

 

Hederspris 

Niels Boon 

”Fullständig elektrisk avsaltning utan pumpar eller ventiler”

Hur kan vattenförsörjning vara ett globalt problem när över 70% av jordens yta är vatten? Saltet! Niels Boons innovativa idé för att avsalta vatten behöver varken pumpar eller ventiler. Det gör metoden skalbar, driftssäker och billig.  

 

Kategori Student

Förstapris

Anton Moberg 

”PassiveTrack MagLev”

Magnetisk levitation eller MagLev, är en teknik för höghastighetståg som svävar fram över rälsen med hjälp av magnetiska krafter. Eftersom tågen saknar strömnedtagare, motor, hjul och bromsar blir de mycket lättare.

PassiveTrack MagLev kombinerar bättre batteriteknik, billigare materialval och en smart passiv lösning på ett sätt som sparar energi och material, samtidigt som det ger en mer tillförlitlig drift jämfört med dagens teknik. Framförallt förväntas stora besparingar vid infrastruktursatsningar i ny järnväg.

 

Hederspris 

Jens Schubert  

”GoAPa- Good Air Panel”

För den majoritet av jordens befolkning som bor i städer och tillbringar 90% av sin tid inomhus är dålig luft ett allt större problem. Good Air Panel, eller GoAPa, är en dekorativ och hälsosam inomhuspanel, som renar luften och som även producerar syre. Panelen bygger på mikroorganismer (alger) som absorberar skadliga ämnen i luften och genom fotosyntes skapar syre på naturlig väg. Den intensivt gröna färgen och bubblorna som stiger genom panelen skapar en hälsosam och avstressande miljö.  

 

Hederspris 

Henrik Nilsson och Nicklas Nilsson 

”N’light”

Belysningsindustrin har nästan helt övergått till LED-belysning och gamla armaturer som bygger på masstillverkning är inte längre ett måste. N’light erbjuder en ny generation belysningsarmaturer som kan göras betydligt mindre och byggas in utan de värmeproblem som dagens teknik har. Konsumenten kan helt fritt designa och tillverka sin egen armatur med hjälp av additiv tillverkning (så kallad 3D-printing).  

Kategori Anställd

Förstapris 

Olov Sterner och Sophie Manner

”Säker och effektiv behandling av vaginala svampinfektioner”

Vaginala svampinfektioner är ett stort problem som drabbar cirka 75% av alla kvinnor någon gång i livet. Många får dessutom återkommande besvär som inte bara påverkar livskvaliteten negativt utan också medför problem med en snabbt ökande resistensutveckling mot antibiotika. Genom tvärvetenskaplig forskning har fyra forskare identifierat en substans som stoppar svampen, och det är dessutom en substans som förekommer naturligt i alla organismer och som är godkänd som livsmedelstillsats.  

Hederspris 

Jakob Löndahl och Per Wollmer

”AiDA, Airspace Dimension Assessment”

KOL är enligt WHO den fjärde vanligaste dödsorsaken globalt, och utbredningen ökar. Samhällets kostnader för KOL beräknas bara i Sverige till nästan 10 miljarder kronor om året. Tidig och korrekt diagnos är en förutsättning för effektiv behandling, men idag kan KOL ibland fortskrida långt utan att ge utslag i mätningar med vanliga diagnostiska metoder. AiDA är en ny metod som på ett enda andetag kan mäta förändringar i lungvävnaden, och som kan hitta även tidiga stadier av lungsjukdom. Dessutom är tekniken billigare, snabbare och enklare än de som finns att tillgå idag.  

Hederspris 

Emanuel Smeds, Niklas Ortenlöf och Magnus Gram

”Antibiotika 2.0 – biologiskt aktiv endast inne i kroppen”

Resistenta bakterier blir ett allt större problem. Våra antibiotikarester hamnar i avloppsvattnet och i förlängningen i naturen, vilket bidrar till att också sjukdomsframkallande bakterier utvecklar resistens. MRSA – en typ av stafylokocker – är en av de värsta resistenta bakterierna, som exempelvis orsakar en femtedel av allvarliga fall av blodförgiftning, en mycket farlig och mycket kostsam sjukdom. I detta projekt utvecklas en typ av antibiotika som inuti kroppen angriper de sjukdomsframkallande stafylokockerna men utanför kroppen saknar antibiotikan effekt. De potentiella fördelarna är flera: stora besparingar i lidande och kostnader och en minimal risk för resistensutveckling.  

 

Kategori Student

Juryn kunde även efter omröstning omöjligt utse en vinnare och Sparbanksstiftelsen Finn ordnade då raskt fram ytterligare ett förstapris – 2017 delades följdaktligen två förstapris och ett hederspris ut.  

Förstapris 

Frida McCabe och Linn Wrangmark

”IV-bracelet”

Under en intravenös behandling kan en patient ha en nål eller en plastkateter i armen i upp till 24 timmar. Om nålen rör sig kan det kännas både obehagligt och ge upphov till inflammation i kärlet, och rycks den ut måste patienten stickas om. För att försöka hålla slangar på plats tejpas de ofta fast på patientens arm, men det är en inte helt säker metod som dessutom kan ge upphov till allergiska reaktioner. IV-bracelet är ett armband där slangarna enkelt fästs så att patienten kan röra sig mer fritt. Armbandet passar de flesta handledsstorlekar och behandlingar utan justering och tar bara ett par sekunder att få på plats. En enkel lösning på ett för sjukvården erkänt problem.  

Förstapris 

Hanne Pålsson

”Vevios – för en tryggare vardag”

Trygghetslarm har sedan 70-talet givit äldre en ny frihet och trygghet. Men dagens trygghetslarm har sina brister, till exempel fungerar de bara i hemmet. Vevios är ett trygghetslarm som bygger på trådlös mobilteknik och som därför fungerar överallt. Tekniken är samlad i ett armband med en enkel och stilren form. Med hjälp av ett ”panikgrepp” som minskar risken för feltryck, aktiverar brukaren larmet, som skickar ut positionen till de förutbestämda mottagarnas telefoner. Eftersom mikrofon och högtalare finns integrerade i armbandet kan brukaren hålla kontakt tills hjälpen nått fram. Vevios kombinerar avancerad teknik med design, ergonomi och återkoppling.  

Hederspris 

Sofie Woge

”Tendo – For people, not symptoms”

Drygt 5 % av jordens befolkning lider av en grepprelaterad funktionsnedsättning, exempelvis på grund av reumatism, stroke eller förslitningsskador. De hjälpmedel som finns är ofta klumpiga, dyra och resulterar ofta i en passivitet av den egna muskulaturen – något som leder till en svagare och därmed sjukare brukare. Tendo är ett robotstyrt greppverktyg som träs på handen likt en handske. Med Tendo kombineras artificiell styrka med träning och ger därmed både frihet och rehabilitering. Tendo är skapad med användaren i fokus – den är för människor, inte symptom.