Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tidigare pristagare

Pristagare 2019

 

Pristagarna i Framtidens innovationer 2019

Kategori Anställd


Förstapris:
Roland Andersson och Daniel Ansari 
”Nytt serumtest för diagnostik och prediktion vid pankreascancer”
Metod att diagnosticera cancer i bukspottkörteln i ett tidigt skede genom ett enkelt blodprov. Cancer i bukspottskörteln har en hög dödlighet och att sätta in behandling så tidigt som möjligt är avgörande.

Hederspris:
Karolina Dorozynska och Elias Kristensson
”Optical Skin Cancer Diagnosis”
Kostnadseffektiv och enkel metod för att hitta hudcancer utan att skära i huden, som ger omedelbart svar.

Hederspris:
Christian Hulteberg, Anders Arkell och Lars Stigsson
”Drivmedel från lignin”
Teknik som gör det möjligt att ta en biprodukt, lignin, från pappersindustrin och omvandla till förnybart fordonsbränsle.

 

Kategori Student


Förstapris:
Henrik Hagelin
”WISE-FASS”
System för att simulera skogsbränder i realtid. Räddningstjänsten kan på så sätt få prognoser för brandspridning direkt till sina mobila enheter.

Hederspris:
Kristofer Jansson, Martin Berg, Givi Kokaia och Martin Olsson
”Epinova Technologies”
Ny kostnadseffektiv tillverkningsprocess för halvledarskivor för elektronikindustrin. Skivorna behövs för tillverkning av exempelvis LED-lampor och processorer till datorer.

Hederspris:
Pontus Törnqvist
”Potato Plastic”
Miljövänliga engångsartiklar tillverkade i biologiskt nedbrytbara alternativ som t.ex. potatis.

 


Pristagare 2018

Gruppfoto Innovationspriset 2018


Kategori Anställd


Förstapris:
Oscar Kjell, Katarina Lundberg och Sverker Sikström    
”WordDiagnostics.com”

WordDiagnostics.com använder ord och artificiell intelligens (AI) för att öka tillförlitligheten på diagnos för psykisk ohälsa, speciellt depression och ångest. Problemet är stort, exempelvis beror självmord oftast på en underliggande depression. Korrekta och tidiga diagnoser kan minska lidande och spara stora summor i sjukvården. Tester som jämför med nuvarande metoder har genomförts med goda resultat.


Hederspris:
Daniel Ansari och Roland Andersson
”Prognostisk biomarkörpanel vid pankreascancer”

Pancreascancer (cancer i bukspottkörteln) har en mycket hög dödlighet eftersom symptomen uppkommer väldigt sent. Medianöverlevnaden är sex månader. Daniel Ansari och Roland Andersson har utvecklat en metod för att förbättra tidig och korrekt diagnos samt styra val av behandling. Detta skulle kunna leda till ökad överlevnad och minskade biverkningar. Metoden är patentsökt och validering pågår genom internationella samarbeten.


Hederspris:
Niels Boon
”Fullständig elektrisk avsaltning utan pumpar eller ventiler”

Hur kan vattenförsörjning vara ett globalt problem när över 70% av jordens yta är vatten? Saltet! Niels Boons innovativa idé för att avsalta vatten behöver varken pumpar eller ventiler. Det gör metoden skalbar, driftssäker och billig.

 

Kategori Student


Förstapris:
Anton Moberg
”PassiveTrack MagLev”

Magnetisk levitation eller MagLev, är en teknik för höghastighetståg som svävar fram över rälsen med hjälp av magnetiska krafter. Eftersom tågen saknar strömnedtagare, motor, hjul och bromsar blir de mycket lättare. PassiveTrack MagLev kombinerar bättre batteriteknik, billigare materialval och en smart passiv lösning på ett sätt som sparar energi och material, samtidigt som det ger en mer tillförlitlig drift jämfört med dagens teknik. Framförallt förväntas stora besparingar vid infrastruktursatsningar i ny järnväg.


Hederspris:
Jens Schubert 
”GoAPa- Good Air Panel”

För den majoritet av jordens befolkning som bor i städer och tillbringar 90% av sin tid inomhus är dålig luft ett allt större problem. Good Air Panel, eller GoAPa, är en dekorativ och hälsosam inomhuspanel, som renar luften och som även producerar syre. Panelen bygger på mikroorganismer (alger) som absorberar skadliga ämnen i luften och genom fotosyntes skapar syre på naturlig väg. Den intensivt gröna färgen och bubblorna som stiger genom panelen skapar en hälsosam och avstressande miljö.


Hederspris:
Henrik Nilsson och Nicklas Nilsson
”N’light”

Belysningsindustrin har nästan helt övergått till LED-belysning och gamla armaturer som bygger på masstillverkning är inte längre ett måste. N’light erbjuder en ny generation belysningsarmaturer som kan göras betydligt mindre och byggas in utan de värmeproblem som dagens teknik har. Konsumenten kan helt fritt designa och tillverka sin egen armatur med hjälp av additiv tillverkning (så kallad 3D-printing).
 Pristagare 2017

 

Alla pristagare Framtidens innovationer 2017


Kategori Anställd

Konkurrensen var stenhård, nivån på samtliga bidrag var mycket hög och alla hade ett tydligt användarfokus – något som juryn såg som extra glädjande. 

Förstapris:
Olov Sterner och Sophie Manner
”Säker och effektiv behandling av vaginala svampinfektioner”

Vaginala svampinfektioner är ett stort problem som drabbar cirka 75% av alla kvinnor någon gång i livet. Många får dessutom återkommande besvär som inte bara påverkar livskvaliteten negativt utan också medför problem med en snabbt ökande resistensutveckling mot antibiotika. Genom tvärvetenskaplig forskning har fyra forskare identifierat en substans som stoppar svampen, och det är dessutom en substans som förekommer naturligt i alla organismer och som är godkänd som livsmedelstillsats.

 

Hederspris:
Jakob Löndahl och Per Wollmer
”AiDA, Airspace Dimension Assessment”

KOL är enligt WHO den fjärde vanligaste dödsorsaken globalt, och utbredningen ökar. Samhällets kostnader för KOL beräknas bara i Sverige till nästan 10 miljarder kronor om året. Tidig och korrekt diagnos är en förutsättning för effektiv behandling, men idag kan KOL ibland fortskrida långt utan att ge utslag i mätningar med vanliga diagnostiska metoder. AiDA är en ny metod som på ett enda andetag kan mäta förändringar i lungvävnaden, och som kan hitta även tidiga stadier av lungsjukdom. Dessutom är tekniken billigare, snabbare och enklare än de som finns att tillgå idag.

 

Hederspris:
Emanuel Smeds, Niklas Ortenlöf och Magnus Gram
”Antibiotika 2.0 – biologiskt aktiv endast inne i kroppen”

Resistenta bakterier blir ett allt större problem. Våra antibiotikarester hamnar i avloppsvattnet och i förlängningen i naturen, vilket bidrar till att också sjukdomsframkallande bakterier utvecklar resistens. MRSA – en typ av stafylokocker – är en av de värsta resistenta bakterierna, som exempelvis orsakar en femtedel av allvarliga fall av blodförgiftning, en mycket farlig och mycket kostsam sjukdom. I detta projekt utvecklas en typ av antibiotika som inuti kroppen angriper de sjukdomsframkallande stafylokockerna men utanför kroppen saknar antibiotikan effekt. De potentiella fördelarna är flera: stora besparingar i lidande och kostnader och en minimal risk för resistensutveckling.

 

Kategori Student

Även i studentkategorin höll bidragen en mycket hög nivå, och de tävlande imponerade stort på juryn med sina pitchar. Juryn kunde även efter omröstning omöjligt utse en vinnare och Sparbanksstiftelsen Finn ordnade då raskt fram ytterligare ett förstapris – 2017 delades följdaktligen två förstapris och ett hederspris ut.

Förstapris: 
Frida McCabe och Linn Wrangmark
”IV-bracelet”

Under en intravenös behandling kan en patient ha en nål eller en plastkateter i armen i upp till 24 timmar. Om nålen rör sig kan det kännas både obehagligt och ge upphov till inflammation i kärlet, och rycks den ut måste patienten stickas om. För att försöka hålla slangar på plats tejpas de ofta fast på patientens arm, men det är en inte helt säker metod som dessutom kan ge upphov till allergiska reaktioner. IV-bracelet är ett armband där slangarna enkelt fästs så att patienten kan röra sig mer fritt. Armbandet passar de flesta handledsstorlekar och behandlingar utan justering och tar bara ett par sekunder att få på plats. En enkel lösning på ett för sjukvården erkänt problem.

 

Förstapris: 
Hanne Pålsson
”Vevios – för en tryggare vardag”

Trygghetslarm har sedan 70-talet givit äldre en ny frihet och trygghet. Men dagens trygghetslarm har sina brister, till exempel fungerar de bara i hemmet. Vevios är ett trygghetslarm som bygger på trådlös mobilteknik och som därför fungerar överallt. Tekniken är samlad i ett armband med en enkel och stilren form. Med hjälp av ett ”panikgrepp” som minskar risken för feltryck, aktiverar brukaren larmet, som skickar ut positionen till de förutbestämda mottagarnas telefoner. Eftersom mikrofon och högtalare finns integrerade i armbandet kan brukaren hålla kontakt tills hjälpen nått fram. Vevios kombinerar avancerad teknik med design, ergonomi och återkoppling.

 

Hederspris:
Sofie Woge
”Tendo – For people, not symptoms”

Drygt 5 % av jordens befolkning lider av en grepprelaterad funktionsnedsättning, exempelvis på grund av reumatism, stroke eller förslitningsskador. De hjälpmedel som finns är ofta klumpiga, dyra och resulterar ofta i en passivitet av den egna muskulaturen – något som leder till en svagare och därmed sjukare brukare. Tendo är ett robotstyrt greppverktyg som träs på handen likt en handske. Med Tendo kombineras artificiell styrka med träning och ger därmed både frihet och rehabilitering. Tendo är skapad med användaren i fokus – den är för människor, inte symptom.

 

 

LU Innovation
Besöksadress: Sölvegatan 16
Postadress: Box 117, 221 00 Lund

info [at] innovation [dot] lu [dot] se