Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

FAQ

Här har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna som LU Innovation får. Hör gärna av dig till oss om du inte hittar det du söker!

Vem kan använda sig av LU Innovations tjänster?

När ska jag kontakta LU Innovation?

Vem ska jag vända mig till?

Får jag, som anställd på Lunds universitet, bedriva egen verksamhet?

Vad kostar det?

Vad krävs för att LU Innovation ska finansiera en patentansökan?

Vad avgör om LU Innovation System AB blir delägare?

Hur jobbar LU Innovation med sociala innovationer?

Hur länge har LU Innovation funnits?
 

Vem kan använda sig av LU Innovations tjänster?

Vår service riktar sig till forskare, doktorander och anställda vid Lunds universitet. I vissa fall hjälper vi också studenter, även om de oftast vänder direkt till VentureLab.

När ska jag kontakta LU Innovation?

Utöver att ge råd och stöd när du vill kommersialisera dina forskningsresultat, kan vi hjälpa dig redan innan idén är född. Vi kan till exempel visa dig hur man använder sig av patentdatabaser, så att du inte riskerar att lägga tid på att ta fram forskningsresultat som redan är gjorda.

Om du funderar på att söka patent för dina upptäckter kan vi ge dig rådgivning och stöd såväl innan som under patenteringsprocessen. Vi kan också hjälpa till att finansiera initiala kostnader. Läs mer om vårt patentstöd. 

Innan du startar själva bolaget behöver du kanske hjälp att säkerställa så att idén verkligen är lämpad för kommersialiering, d.v.s. att det finns ett reellt behov av och en marknad för din upptäckt. Det kan också vara bra att i ett tidigt skede få hjälp med affärsutveckling juridiska frågor och kontakter till samarbetspartners och investerare. Kontakta gärna någon av våra affärsutvecklare om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

Vem ska jag vända mig till?

Våra affärsutvecklare ansvarar för olika områden, filtrera med hjälp av kategorierna på kontaktsidan. Du kan alltid använda dig av kontaktformuläret eller skicka ett mail till info [at] innovation [dot] lu [dot] se.

Får jag, som anställd på Lunds universitet, bedriva egen verksamhet?

Enligt lagen om offentlig anställning är en anställds bisyssla tillåten så länge denna inte är konkurrerande, arbetshindrande eller förtroendeskadlig. För anställda vid Lunds universitet finns dock en anmälningsplikt att skriftligen redovisa bisysslor på en särskild blankett och lämna till prefekt eller motsvarande för bedömning. Läs mer om bestämmelser kring anställdas bisysslor eller kontakta personalenheten för mer information.

Vad kostar det?

LU Innovation är en del av Lunds universitet. Därför är våra tjänster kostnadsfria för alla som är verksamma vid universitetet. När ett bolag bildas går holdingbolaget LU Holding AB ibland in som delägare. Vid försäljning av ett bolags andelar går eventuell vinst till att ge stöd åt nya forskningsprojekt. 

Vad krävs för att LU Innovation ska finansiera en patentansökan?

Vår utgångspunkt är i första hand projektets kommerisaliseringspotential. Men för att vi ska kunna ta kostnaderna för en patentansökan krävs också att projektet kan motivera hur ett patent skulle stärka affären. Vilken roll patentet skulle få för en framtida kommersialiseringsprocess är alltså centralt. Kontakta någon av våra patentingenjörer, per [dot] mercke [at] innovation [dot] lu [dot] se (Per Mercke) eller fredrik [dot] edman [at] innovation [dot] lu [dot] se (Fredrik Edman), om du vill veta mer om patent och patentansökningar.

Vad avgör om LU Holding AB blir delägare?

För att holdingbolaget ska investera i ett bolag måste bolaget bedömas ha en stor tillväxtpotential och grunda sig på innovativ teknik eller nyskapande metoder. Dessutom ska forskaren eller forskarna bakom bolaget vara villiga att vid behov ta in externt kapital och komplettera teamet med ytterligare kompetenser. Läs mer om vad vi kan tillföra som delägare.

Hur jobbar LU Innovation med sociala innovationer?

LU Innovation stödjer innovationer från alla vetenskapsområden vid Lunds Universitet, för att ge dem bästa möjliga chans att lyckas. Ett av våra portföljbolag, Finja Five, fokuserar på att ge skolbarn i fattiga delar av världen undervisning om mäskliga rättigheter. Det görs genom nätbaserad undervisning via datorer som placeras ut i skolorna. Vi delfinansierar också ett initiativ kallat Sunshine House som syftar till att stödja just samhälls- och sociala innovationer. 

Hur länge har LU Innovation funnits?

En enhet som arbetar med kommersialisering av forskning har funnits vid Lunds universitet sedan mitten av 1990-talet. LU Innovation i sin nuvarande form, med ett samlat ansvar för innovation, bildades 2009.

 

 

Hör av dig!

Vi hjälper dig redan innan din idé är konkret. Våra affärsutvecklare har till uppgift att vara ditt bollplank.

Kontakta dem direkt eller skriv en rad om din idé i vårt kontaktformulär, så hör vi av oss!