Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Om LU Innovation

Vi skapar tillväxt av forskning
LU Innovation är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Tillsammans med universitetets forskare och studenter arbetar vi för att skapa nytta och tillväxt i samhället.

 

Vårt mål och ansvar är att genom framgångsrikt nyttiggörande av kunskap och forskning vid Lunds universitet bidra till en ökad tillväxt i Sverige. Genom att stötta och utveckla forskningsresultat tillsammans med forskare och studenter, verkar vi för att fler idéer ska gå mot bolag och/eller leda till licensaffärer.

Vi erbjuder bland annat:

  • Affärsrådgivning och stöd                 
  • Verifieringstöd (VFT)
  • Marknads- och IP Screening (övergripande kartläggning av marknad, konkurrens och patentläge).

Tjänsterna är fritt tillgängliga för forskare och studenter vid samtliga fakulteter inom Lunds universitet.

Utöver affärsutvecklare med mångårig erfarenhet från både forskning och näringsliv, har vi även patentingenjörer, jurister och kommunikatörer som kan hjälpa till i processen. Läs mer om våra tjänster här.

Organisation

LU Innovation ingår i sektionen FSI - Forskning, samverkan och innovation. Sektionen ger stöd till forskare, externa samarbetspartners och universitetsledning i frågor som rör forskningsfinansiering, finansiering via privata källor, koordinering av innovations- och samverkansprojekt, forskningskommunikation, utbildning på forskarnivå, licensiering och kommersialisering av forskningsresultat samt stöd i samverkansfrågor. Övriga avdelningar inom sektionen FSI är Donatorrelationer, Forskningsservice och Samverkan. Sektionen har även ansvar för Regionala etikprövningsnämndens kansli.

LU Innovation består av en stödjande del och en investerande del. Den investerande delen är LU Holding AB (holdingbolaget). Dessa båda fungerar som en enhet med ett gemensamt uppdrag och en gemensam ledning. LU Innovations stödjande del leds av en styrgrupp och holdingbolaget leds av en styrelse. Både styrgruppen och styrelsen har identiska ledamöter. Verksamheten leds av innovationsdirektör Linus Wiebe som både är VD för holdingbolaget och chef för myndighetsdelen.

VentureLab är en del av LU Innovation som riktar sig till studenter och arbetar för att uppmuntra entreprenörskap och hjälpa studenter och nyexaminerade som funderar på att starta eget.

Från LU Innovation drivs också projekt och program i samarbete med andra aktörer. Ett exempel är Innovationskontor Syd som är ett samverkansprojekt mellan högskolorna i södra Sverige. Ett annat exempel är SWElife som är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova och koordineras från LU Innovation.

Delägarskap och forskaravtal

Holdingbolaget, LU Holding AB, ägs av svenska staten men förvaltas av Lunds universitet. Holdingbolagets uppdrag är att skapa nya bolag baserade på kunskap och forskningsresultat från Lunds universitet vilket bidrar till tillväxt och skapar sysselsättning i Sverige. 

Genom bolagsdelen kan universitetet arbeta operativt med att ta nya innovationer till marknaden – genom att ingå delägarskap i forskningsbaserade bolag eller hjälpa till att licensiera ut forskningsresultat till redan etablerade bolag. Via holdingbolaget stöttar vi nybildade bolag såväl operativt som ekonomiskt, hjälper till med avtalsmallar samt bistår med styrelserepresentation. Sedan 1999 har vi investerat i nära 90 nya forskningsbolag, som tillsammans genererat drygt 3 300 årsarbeten och över 1 miljard kronor i skatteintäkter. 

Läs mer om BolagsbildningLicensiering och Våra investeringar.

 

 

Sidansvarig:

Hör av dig!

Vi hjälper dig redan innan din idé är konkret. Våra affärsutvecklare har till uppgift att vara ditt bollplank.

Kontakta dem direkt eller skriv en rad om din idé i vårt kontaktformulär, så hör vi av oss!

 

Vill du veta mer?

YiB 2017 Förstasidan

Ladda ner LU Innovations årsberättelse, Year in Brief 2017 här.

Följ oss på Twitter