Styrdokument

Här hittar du mer information om hur LU Holding styrs, våra årsredovisningar och vad vi följer för policies. 

 

Finasiella rapporter

LU Holding AB årsredovisning 2019 (pdf, 8 MB)

Årsredovisning 2018 (pdf, 1,7 MB)

Årsredovisning 2017 (pdf, 2,1 MB)

Årsredovisning 2016 (pdf, 6,3 MB

Årsredovisning 2015 (pdf, 1,5 MB)

För äldre årsredovisningar, kontakta christine [dot] widstrand [at] innovation [dot] lu [dot] se (Christine Widstrand).

 

Stämmokallelse 

Kallelse årsstämma LU Holding 2020 (pdf, 187 kB)

 

Ägardirektiv 

Ägardirektiv LU Holding AB (pdf, 175 kB)

(fastställd av universitetsstyrelsen 2018-06-12)

 

Bolagsstyrningsrapport 

Bolagsstyrningsrapport LU Holding AB 2019 (pdf, 40 kB)

Bolagsstyrningsrapport LU Holding AB 2018 (pdf, 120 kB)

 

 

LU Holding

LU Holding är den investerande delen av innovationsverksamheten vid Lunds universitet.

LU Holding och LU Innovation jobbar sida vid sida, med ett gemensamt uppdrag och en gemensam ledning.

Vill du veta mer?
Kontakta christine [dot] widstrand [at] innovation [dot] lu [dot] se (Christine Widstrand), vice VD LU Holding och Portföljansvarig.