WordDiagnostics

Word Diagnostics logo and a picture of letters.

 

WordDiagnostics utvecklar en ny standard för diagnostisering av psykisk ohälsa

Med WordDiagnostics AI-teknologi identifieras väsentligt fler patienter med psykisk ohälsa jämfört med befintliga metoder. Med hjälp av patientens egna ord och AI-teknologi, kan WordDiagnostics predicera psykiatriska diagnoser och stödja vårdgivare vid diagnostisering och behandling.

WordDiagnostics lösning är baserad på resultaten av över tio års forskning vid Institutionen för psykologi vid Lunds universitet.

 

WordDiagnostics webbplats

 

 

Kort om WordDiagnostics

Utvecklar en ny standard för diagnostisering av psykisk ohälsa.

Grundat av Katarina Kjell, Oscar Kjell och Sverker Sikström.

Portföljbolag sedan 2020.

 

Portföljansvarig LU Holding:
erik [dot] larsson [at] innovation [dot] lu [dot] se (Erik Larsson), telefon +46 76 771 88 66