Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

"Jag gillar att hitta lösningar på problem som aldrig tidigare har lösts."

Från nya upptäckter till banbrytande produkter: Edouard Berrocal, universitetslektor vid fysiska institutionen, utvecklade en ny metod för att testa grumliga vätskor med hjälp av spritt ljus. Läs hur han kombinerar sin akademiska karriär med sin roll som grundare av Spec-Imaging AB.

Vattenreningsverk samt forskare Edouard Berrocal som håller i ett instrument

Berätta om Spec-Imaging - företaget som bygger på din forskning. Vilket problem löser du?

"Tidigare var det ofta inte möjligt att göra tillförlitliga mätningar av grumliga vätskor utan att vätskan först späddes ut och analyserades i ett labb, vilket är både kostsamt och tidskrävande. Detta gjorde det svårt att besvara kritiska frågor som "är vattnet rent?" eller "är innehållet vad vi avsåg att det skulle vara?". Med den teknik vi har utvecklat kan vi nu ge exakt svar på dessa viktiga frågor direkt på plats. Denna utveckling kan avsevärt förbättra kvalitet och säkerhet i olika branscher, inklusive inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, samt inom avloppsvattenhantering.”

Varför bestämde ni er för att starta ett bolag istället för att licensiera ut tekniken?

"2012 lämnade vi in vårt första patent för tekniken. Då tänkte jag aldrig på att starta ett företag - jag funderade bara på att licensiera ut tekniken. Verkligheten är dock att det är svårt att licensiera. När vi senare fick idén att använda samma teknik för att analysera grumliga vätskor fick vi rådet att starta ett företag i stället. Detta visade sig vara rätt beslut. I år har vi släppt vår första produkt."

Du visste att du ville stanna kvar inom akademin. Hur var det möjligt att starta ett företag samtidigt som du stannade kvar?

"För att göra en lång historia kort - jag fick chansen från LU Innovation och LU Holding, som utgör Lunds universitets innovationsverksamhet, att tillämpa mina idéer utan att lämna universitetet. När man skapar ett företag krävs det mycket arbete. LU Holding har varit till stor hjälp i vårt startup och LU Innovation med att arbeta med patentet. Utan den här strukturen hade jag aldrig gjort det, för jag vill stanna kvar i den akademiska världen. Att sätta samman ett starkt operativt team i vår startup har varit avgörande. Det finns många svåra utmaningar med att skapa en produkt i stället för en prototyp i labbet. Vi behöver människor som kan ta det hela vägen."

Vad har starten av Spec-Imaging betytt för din forskning?

"Det har hjälpt oss på flera olika sätt:

  • Det gjorde det möjligt för oss att studera ett nytt område: Det flyttade vår forskning från att studera spritt ljus i luften till att studera dess beteende i vätskor.
  • Det har hjälpt oss med patent och forskningsbidrag: bland annat ett Proof of Concept-bidrag från Europeiska forskningsrådet med mera.
  • Det öppnade upp för nya idéer: Spec-Imaging har hjälpt oss att identifiera tillämpningar som är viktiga inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, samt inom avloppsvattenhantering. Vi har fått vägledning inom områden som vi inte känner till, vilket öppnar upp för många nya idéer.

Skulle du göra det igen även om Spec-Imaging misslyckas?

"Om det skulle misslyckas är det olyckligt, men det vi har gått igenom tillsammans fram till nu har varit ett fantastiskt äventyr. Att vara en del av ett team, att sträva framåt tillsammans - det har varit otroligt givande. Att Spec-Imaging utvecklas med stöd från Lunds universitet kommer med största sannolikhet att leda till en lovande framtid."