Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Portföljbolaget Ablemind inleder samarbete med Mind - ny AI-teknik ska förbättra stödsamtal vid psykisk ohälsa

Ablemind är grundat av forskarna Katarina Kjell, Oscar Kjell och Sverker Sikström och en del av LU Holdings portfölj sedan 2020. Nu inleder startupen ett samarbete med Mind för att förbättra organisationens stödarbete.

Ableminds evidensbaserade teknik som vanligtvis används för diagnostisering, behandling och uppföljning av psykisk ohälsa kommer användas i projektet för att utvärdera och förbättra stödet som ges till Minds stödsökande. Projektet inleds inför jul, när fler än någonsin söker sig till Mind.

Katarina Kjell är doktorand vid institutionen för psykologi, samt chefspsykolog och medgrundare av Ablemind, säger: 

- Vi ser alarmerande siffror från psykiatrin, allt fler mår dåligt och polisen rapporterar om en tydlig ökning av självmordslarm. Mind gör ett otroligt viktigt arbete med sina insatser och det känns fantastiskt att kunna hjälpa till med vår teknik för att nu stärka upp Minds bokstavligen livsviktiga arbete.

Ableminds teknik kommer automatiskt analysera chattsamtal mellan stödsökande och volontärer för att utvärdera samtalen. Detta för att vidareutbilda och förbättra förutsättningarna för Minds volontärer, som under 2021 besvarade 79 000 samtal bara i Självmordslinjen. Genom att analysera personens egen beskrivning av sitt mående kan Ablemind visa på minst 69% högre precision i bedömning och uppföljning jämfört med kliniska skattningsskalor.

Ableminds teknik är sprungen ur forskning på Lunds universitet och bygger på studier som samlat in data från fler än 10 000 deltagare under mer än tio års tid. Plattformen riktar sig vanligtvis till läkare och psykologer, och tacklar ett av de främsta problemen inom diagnostisering och uppföljning av psykisk ohälsa i Sverige idag. 

Katarina Kjell som är forskare och psykolog i grunden, säger att hennes kliniska arbete fick henne att välja att satsa på utforska en karriär även utanför akademin. Med LU Innovations hjälp startade hon Ablemind: 

- Som kliniskt arbetande psykolog var det hela tiden svårt att räcka till och alldeles för mycket tid gick åt till att samla information och underlag för att landa i rätt diagnos, snarare än att faktiskt behandla patienten. Dessutom är dagens branschstandard, den numeriska skattningsskalan, ett trubbigt instrument som ger för lite information om patientens unika situation och svårigheter. Forskningen är entydig - bedömningen blir mer precis när vår teknik analyserar patientens egen beskrivning om sitt mående.

Erik Larsson är portföljansvarig för Ablemind på LU Holding. Att Ablemind nu samarbetar med en så stor och respekterad aktör som Mind menar Erik är ett kvitto på att bolaget arbetar med ett bra case:

- Mental hälsa är ett oerhört viktigt område där behovet för nya arbetssätt och metoder är stort. Vi på LU Holding är stolta över att ha Ablemind i vår portfölj. Både tack vare bolagets bärkraft, och för att grundarna är kompetenta och roliga att arbeta tillsammans med!