Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitets hållbarhetsfond delar ut sina första fyra stipendier

""

Från biomimik för energieffektivisering till modell för juridisk rådgivning om mänskliga rättigheter - nu har de första projekten tilldelats finansiellt stöd från universitets hållbarhetsfond. Första utlysningen, "Sustainable Idea Exploration", syftar till att i tidigt stadium utforska den innovativa potentialen i hållbarhetsrelaterade forskningsprojekt.

Ansökningarna och de beviljade projekten speglar både den spetskompetens och mångfald av ämnesval som finns vid Lunds universitet.

– Vi är glada för den stora variationen bland ansökningarna, med fokus på både social och miljömässig hållbarhet. Det visar på den potential som Lunds universitet har att bidra till hållbar utveckling och de globala målen, säger projektledare Peter Franck, LU Innovation.

Varje projekt tilldelas maximalt 150 000 kr från fonden. Bedömargruppen har bestått av sex personer utsedda av Hållbarhetsforum och LU Innovation, med kompetens inom både innovationsprocessen och hållbarhetsutmaningar.

Beviljade projekt

Foto på Sonja Aits.

Textutvinning för miljövetenskap

Sonja Aits, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Projektet ska bygga ett AI-baserat verktyg för texthantering inom miljövetenskap, som forskare, företag och andra organisationer som arbetar med hållbara lösningar ska kunna använda. Metoden bygger på liknande forskning från den medicinska vetenskapen. Detta ska säkerställa att de bästa evidensbaserade lösningarna och policyerna kan utvecklas för att hantera hållbarhetsutmaningar.

 

Foto på Anna Lundberg.

Juridisk kompetens för rätten att ha rättigheter

Anna Lundberg, Rättssociologiska institutionen

Projektet ska skapa en praktisk modell för att informera och ge råd om rättigheter inom arbets-, migrations- och socialrätt samt växelverkan mellan dessa rättsområden. Modellen riktar sig till verksamheter som arbetar med juridisk rådgivning och personer i behov av information om sina rättigheter. Innovationen ska kunna motverka utanförskap och främja social hållbarhet.

 

Foto på Trond A. Tjøstheim.

Selektiv hämning för energieffektiv AI och robotik

Trond A. Tjøstheim, Kognitionsvetenskap, Filosofiska institutionen

Många AI-system, inklusive robotar och datorer, har integrerade kretsar som mäter energiförbrukning. Dessa system används dock sällan för att minimera energiförbrukningen i apparaten. Hypotesen för projektet är att vissa hämmande mekanismer, med motsvarighet inom biologin, kan användas för att minska energiförbrukningen. Att använda sig av biomimik för energioptimering kan leda till nya sätt att styra utrustning och både bidra till energieffektivisering och ekonomiska besparingar.

 

Foto på Hanbang Zou.

Svampscreening och mikrofluidiskt prototyptest för utveckling av svampbetongplåster

Hanbang Zou, Biologiska institutionen

Betong är ett av de mest använda byggnadsmaterialen, men tillverkningen är luftförorenande, kräver mycket energi och släpper ut stora mängder koldioxid. Projektet ska med hjälp av en svampbaserad process ta fram en ”självläkande” betong som minskar behovet av ny betong vid renoveringsarbeten. Mindre nytillverkad betong innebär mindre luftföroreningar och klimatpåverkan, ekonomiska besparingar och bättre arbetsmiljö för de som producerar och bygger med betong.

 

Kommande utlysningar i hållbarhetsfonden

En ny utlysning inom samma område, Sustainable Idea Exploration, kommer under våren 2023 och ska vara öppen för alla forskare vid Lunds universitet att söka.

Har du en idé du vill diskutera med en av våra innovationsutvecklare redan nu? Boka ett möte här!

Inom ramen för hållbarhetsfonden finns även två andra delar:

Läs mer om hållbarhetsfonden här (på engelska).