Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LU Holding investerar i ny behandling för vanliga kvinnobesvär

Tre fjärdedelar av alla kvinnor drabbas någon gång av svampinfektioner i underlivet, något som ger fysiskt obehag på kort sikt men också riskerar att ge upphov till kroniska besvär. Nu har en forskargrupp vid Lunds universitet hittat ett naturligt förekommande ämne som i provrörsstudier visat lovande resultat mot just svamp. Universitetets holdingbolag går in som delägare i ett nystartat företag för att ta behandlingen till marknaden.

Idag behandlas kvinnor med vaginala svampinfektioner ofta med svampdödande medel, men resistensutveckling är ett stort problem inte minst vid återkommande fall av infektioner. Till slut fungerar inte behandlingen. Vid graviditet, då det är särskilt vanligt med besvärande svampinfektioner, är vissa av dessa läkemedel dessutom inte rekommenderade att använda.

– Kvinnospecifika sjukdomar har relativt sett varit ett underutvecklat område och infektioner i underlivet är ett stort men delvis dolt problem, där det hittills inte finns någon riktigt bra behandling, säger Helena Strevens, specialistläkare i obstetrik och gynekologi Skånes universitetssjukhus och forskare vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet och en av fyra i forskargruppen bakom det nya företaget.  

Till grund för den nya behandlingen som företaget ska utveckla ligger en substans som är naturligt förekommande hos människan och som dessutom är godkänd som livsmedelstillsats. Därför har forskargruppen gott hopp om att behandlingen även kommer att kunna användas av utsatta grupper, som till exempel gravida kvinnor.

– Det verksamma ämnet har i provrörsförsök visat sig mycket effektivt mot de vanligaste svamparterna som orsakar vaginala infektioner, säger Olov Sterner, professor vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Den tvärvetenskapliga forskargruppen har nyligen bildat bolaget Gedea Biotech AB för att kunna ta behandlingen till marknaden. Utöver Olov Sterner och Helena Strevens består gruppen av professor Ulf Ellervik och forskaren Sophie Manner, båda kemister vid LTH, Lunds universitet. Lunds universitets holdingbolag LU Holding går in som delägare.

Nästa steg innebär formulering av det verksamma ämnet och därefter kliniska studier. Bolagets förhoppning är att behandlingen ska finnas tillgänglig inom något år.

 

Kontakt

Christine Widstrand, portföljansvarig och vice VD LU Holding AB,
christine [dot] widstrand [at] innovation [dot] lu [dot] se (christine[dot]widstrand[at]innovation[dot]lu[dot]se) eller 0709-28 63 78

 

Olov Sterner, professor Naturvetenskapliga fakulteten och styrelseordförande Gedea Biotech AB,
Olov [dot] sterner [at] science [dot] lu [dot] se (olov[dot]sterner[at]science[dot]lu[dot]se) eller 0705-30 66 49