LU Holding går in i bolaget Concidera Health som har utvecklat beslutsverktyg baserat på barncancerdata

Helena Linge
Helena Linge, Concidera Health.

Forskarna Helena Linge och Thomas Wiebe har bildat bolaget Concidera Health tillsammans med LU Holding, som går in med kapital. I bolaget ska de fortsätta sin utveckling av webbaserade beslutsunderlag som läkare ska kunna använda för att förbättra uppföljningen av tidigare barncancerpatienter när de senare i livet riskerar att drabbas av sena biverkningar av sin cancerbehandling.

I vissa fall löper barn som fått behandling mot cancer ökad risk för att drabbas av olika sjukdomar senare i livet. Vid den tidpunkten är det inte säkert att varken läkaren eller patienten kopplar ihop symptomen med den tidiga cancerbehandlingen.

Helena Linge, forskare, och Thomas Wiebe, docent i pediatrik, studerar ”Sena effekter efter barncancerbehandling” vid Lunds universitet. Forskarna har bland annat tagit fram två webbaserade verktyg som ska kunna användas vid vård av dessa patienter, verktyg som är baserade på den stora mängd data som finns i olika svenska vårdregister och annan tillgänglig information för ett stort antal människor, som exempelvis sjukdomar och livslängd.

Det ena verktyget ska kunna användas av vårdpersonal för att få en samlad bild av de behandlingarna som patienten hade i barndomen. En app som presenterar informationen på ett mer patientorienterat sätt till patienten är på väg.

Det andra verktyget som bygger på algoritmer i form av AI, artificiell intelligens, kan utifrån den stora datamängd som forskarna använt upptäcka mönster och samband mellan barncancerbehandlingar och andra faktorer. Med dessa som utgångspunkt ska vården kunna göra förutsägelser som ska bidra till att hitta riskpersoner, riskfaktorer med mera. Med hjälp av detta verktyg ska läkare exempelvis kunna identifiera vilka personer som har större risk att drabbas av en allvarlig medicinsk händelse och välja ut dem för till exempel tätare kontroller eller mer information.

– Data kan under rätt omständigheter bli information och kunskap. Vi ser det som värdefullt att alla läkare ska kunna agera på samma datadrivna sätt, så att deras patienter ska få den bästa vården. Våra verktyg möjliggör det arbetssättet eftersom det ger beslutsunderlag, men sedan är det alltid den behandlande läkaren som avgör, säger Helena Linge.

Det är mycket spännande verktyg som forskarna har tagit fram. Med dessa verktyg har de visat att patienter lyckats identifieras i tidig fas av sjukdomsutveckling, vilket vården annars riskerat att missa, säger Christine Widstrand, vice vd för LU Holding.