Forskarnas startup ska hjälpa organisationer hantera intern kommunikation under Coronoakrisen

Bild på Alice Larsson och Mats Heide
Vd Alice Larsson och professor Mats Heide, ComVal Research.

I över ett år planerade de lanseringen av sitt undersöknings- och analysföretag som ska hjälpa organisationer att utvecklas och effektiviseras genom kommunikationsanalys. Sen vändes världen upp och ner, och företaget fick tillfälligt tänka om och skapa ett nytt analysverktyg.

Forskarna från Lunds universitet jobbade i fyra år med forskningsprojektet Kommunikativa organisationer som involverade elva stora företag och myndigheter. Det vare ett av de största projekten i sitt slag i världen och fick stor genomslagskraft inom kommunikationsbranschen. Företagsledare och kommunikationsexperter utryckte önskan om att praktiskt kunna använda resultaten och metoden från studien i sina egna organisationer. Detta ledde till att forskarna grundade företaget ComVal Research AB. När de var redo att lansera sin nya tjänst slog Coronakrisen till.

– Vi stod förberedda att inför att hjälpa organisationer med strategiskt utvecklingsarbete, men insåg snabbt att det alla behöver nu är effektiv kriskommunikation. Eftersom vi tidigare forskat mycket om just kriskommunikation och var det en självklarhet att tillfälligt styra om vårt fokus och även bidra med vår kunskap inom det området, säger professor Mats Heide, som grundat företaget tillsammans med professor Jesper Falkheimer, docent Charlotte Simonsson och fil.dr Rickard Andersson. 

Ett digitalt undersökningsverktyg fanns redan på plats som med små justeringar kunde anpassas även till den nya produkten, som nu är redo att rullas ut på marknaden. Kundernas chefer och medarbetare gör med hjälp av verktyget en skattning av hur väl interkommunikationen fungerat under coronakrisen, och får tillbaka en gedigen analys genomförd av bolagets forskare. Teamet tror att många organisationer vill ta tillfället i akt att lära sig av den här krisen för att vara mer förberedd inför nya oförutsedda utmaningar.  

– Nu när krisen gått in en form av normalläge finns det utrymme att reflektera över hur ens organisation har hanterat den här konstiga våren. Det som en hanterat bra ska en värna om, och där kommunikationen brustit finns nu en möjlighet till förbättring, säger Alice Larsson som är VD i bolaget.  

ComVal Research AB är backade både av universitets holdingbolag, LU Holding, och av Gullers Grupp, en av Sveriges största kommunikationsbyråer, vars partner Hans Gennerud är styrelseordförande i ComVal Research AB.  
 

 

 

 

För mer information


Alice Larsson, VD, 0734-202561 eller alice [dot] larsson [at] comvalresearch [dot] com


www.comvalresearch.com