Bioextrax aktuellt med emission inför börsnotering

LU Holdings portföljbolag Bioextrax, som har utvecklat processteknologier för att kunna producera ett flertal olika miljövänliga material, genomför nu en emission inför notering på Spotlight Stock Market. 

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet.

Genom deras teknologi, som baseras på bakteriella processer, kan de på ett kostnadseffektivt sätt producera miljövänliga material med industriella restprodukter som råmaterial. Just nu arbetar bolaget med tre olika områden; teknologi kring bioplasten PHA, mikrofibrer ur fjädrar och proteiningrediens till djurfoder från fjädrar.

 

Se en intervju med Bioextrax vd Edvard Hall från BioStock Live

Läs mer på Bioextrax webbplats